29 грудня 2015 р. о 14.30  301 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Шевченка Сергія Юрійовича «Вплив вищих гармонік напруги на вибір та експлуатацію обмежувачів перенапруг для захисту систем електропостачання», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук …

детальнiше Шевченко С.Ю.

  18 грудня 2015 р. о 10.00 у 63 аудиторії Науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 відбудеться публічний захист дисертації СВЄТКІНОЇ ОЛЕНИ ЮРІЇВНИ «ЗАКОНОМІРНОСТІ АКТИВАЦІЇ ТВЕРДИХ РЕЧОВИН ПРИ ВІБРОУДАРНОМУ ПОДРІБНЕННІ»,   що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології.

детальнiше Свєткіна О.Ю.

16 грудня 2015 р. о 15.00 у 1001 аудиторії  корпусу У/1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації ТКАЧЕНКО МАРИНИ ОЛЕКСІЇВНИ «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – …

детальнiше Ткаченко М.О.

16 грудня 2015 р. о 13-00 у 1001 У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації ПРОХОРЕНКО ОЛЕНИ ВІКТОРІВНИ «УПРАВЛІННЯ АУТСОРСИНГОМ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

детальнiше Прохоренко О.В.

17 грудня 2015 р. о 14.30 у2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 відбудеться публічний захист дисертації   Загородньої Тетяни Миколаївни «МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ РОБОТОДАВЦЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06– інформаційні технології.

детальнiше Загородня Т.М.

04 грудня 2015 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації ДАЙНЕКО КАТЕРИНИ БОРИСІВНИ «НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАРФОР», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів.

детальнiше Дайнеко К.Б.

  3 грудня 2015 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації КОРОГОДСЬКОЇ АЛЛИ МИКОЛАЇВНИ «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ТУГОПЛАВКИХ НЕФОРМОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙ СИСТЕМИ (Mg, Ca, Sr, Ba)O – Al2O3 – Cr2O3», що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук …

детальнiше Корогодська А.М.

26 листопада 2015 р. о  14.30 у 92 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації СВІТЛИЧНОГО ВІТАЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА «Резонансна вихрострумова дефектоскопія тонких неферомагнітних плівок»», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

детальнiше Світличний В.А.

25 листопада 2015 р. о 13.00 у 1001 аудиторії У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02  відбудеться публічний захист дисертації Побережного Романа Олеговича «Формування стратегії розвитку м ашинобудівного підприємства на основі збалансованої системи показників», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за …

детальнiше Побережний Р.О.