19  листопада 2015 р. о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 у Національному технічному університеті«Харківський політехнічний інститут» відбудеться публічний захист дисертації Зейн Алі Вахіба «Розробка  цифрової системи стабілізації поля зору приладу спостереження наземного рухомогу об’єкту»,що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наукза спеціальністю 05.13.03 – системи і процеси керування.

детальнiше Зейн А.В.

11 листопада 2015 р. о 15.00 у 1001 аудиторії корпусу У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 відбудеться публічний захист дисертації АЛЬОШИНА СЕРГІЯ ЮРІЙОВИЧА «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної …

детальнiше Альошин С.Ю.

11 листопада 2015 р. о _13.00_у 1001 аудиторії У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 ДРУГОВОЇ ОЛЕНИ СЕРГІЇВНИ «Оцінка конкурентного Потенціалу підприємств машинобудування», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

детальнiше Другова О.С.

12 листопада 2015 р. о 14.30 у 507 аудиторії корпусу У-2 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07  відбудеться публічний захист дисертації БУТЕНКО ЮЛІЇ ІВАНІВНИ «ОНТОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОГО ПРОФІЛЮ ПРИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

детальнiше Бутенко Ю.І.

5 листопада 2015 р. о 15.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03  відбудеться публічний захист дисертації ФЕДОРЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА «Електрохімічний синтез титану(III) сульфату у технології виробництва титану(IV) оксиду», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія.

детальнiше Федоренко А.О.

05 листопада 2015 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03  відбудеться публічний захист дисертації ПАНЧЕВОЇ ГАННИ МИХАЙЛІВНИ «ТЕХНОЛОГІЯ КАДМІЙВМІСНИХ БАГАТОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ З ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ»,що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин.

детальнiше Панчева Г.М.

29 жовтня 2015 р. о 12.00 у1 аудиторії кафедри «Турбинобудування» НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11  відбудеться публічний захист дисертації ФЕСЕНКО КСЕНІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ «МЕТОД РОЗРАХУНКОВО-ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТЕЧІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКСТУПЕНІВ ВІДЦЕНТРОВИХ НАГНІТАЧІВ» що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки.

детальнiше Фесенко К.В.

29 жовтня 2015 р. о 14.30 у 1 аудиторії кафедри «Турбинобудування» НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11  відбудеться публічний захист дисертації ТЕМЧЕНКА СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА «ОБЕРНЕНА АЕРОДИНАМІЧНА ЗАДАЧА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КІЛЬЦЕВИХ ДИФУЗОРНИХ КАНАЛІВ ТУРБОМАШИН», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки.

детальнiше Темченко С.О.

15 жовтня 2015 р. о 12.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 відбудеться публічний захист дисертації БИКАНОВОЇ ВІКТОРІЇ ВАЛЕРІЇІВНИ «ФОТОКАТАЛІТИЧНІ ПОКРИВИ ЗМІШАНИМИ ОКСИДАМИ НА ОСНОВІ ТИТАН (IV) ОКСИДУ ДЛЯ ЕКОТЕХНОЛОГІЙ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин.

детальнiше Биканова В.В.