15 жовтня 2015 р. о 15.00 у 22 аудиторії технічного корпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03  відбудеться публічний захист дисертації ТУЛЬСЬКОЇ АЛЬОНИ ГЕННАДІЇВНИ «ДЕПОЛЯРИЗАЦІЯ АНОДНОГО ПРОЦЕСА SO2 В ЕЛЕКТРОХІМІЧНОМУ СИНТЕЗІ ВОДНЮ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія.

детальнiше Тульська А.Г.

08 жовтня 2015 р. о 14.30 у 92 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09  відбудеться публічний захист дисертації СЛАВКОВА ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА «Розробка цифрового фотографічного методу теплового контролю металів при високих температурах», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення …

детальнiше Славков В.М.

8 жовтня 2015 р. о 12.00 у 92 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 відбудеться публічний захист дисертації ДЕСЯТНІЧЕНКА ОЛЕКСІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ «ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-АКУСТИЧНИЙ ТОВЩИНОМІРДЛЯ КОНТРОЛЮ МЕТАЛОВИРОБІВ З ДІЕЛЕКТРИЧНИМИ ПОКРИТТЯМИ»,що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

детальнiше Десятніченко О.В.

08 жовтня 2015 р. о 14.00 у 310 аудиторії електрокорпуса НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.06 ЧЕРКАШИНОЇ ГАЛИНИ ІГОРІВНИ «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗА РАХУНОК УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ У ПОБУТОВОМУ СЕКТОРІ», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і ситеми.

детальнiше Черкашина Г.І.

8 жовтня 2015 р. о 14.30 у 1 аудиторії кафедри «Турбинобудування» НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.11 відбудеться публічний захист дисертації АТАМАНОВА ЮРІЯ ЛЕОНІДОВИЧА «ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПНЕВМОАГРЕГАТІВ УДАРНОЇ ДІЇ ШЛЯХОМ ВИБОРУ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТУРУКТУРИ І ПАРАМЕТРІВ»,що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.17 – гідравлічні машини та …

детальнiше Атаманов Ю.Л.

16 вересня 2015 р. о 14.00 у 701 аудиторії корпуса У1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.16 відбудеться публічний захист дисертації УШЕНКО ПОЛІНИ АНАТОЛІЇВНИ «СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ КОНДИЦІОНЕРОБУДУВАННЯ (ПОЧАТОК 30-Х РР. – ПОЧАТОК 90-Х РР. ХХ СТ.)», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 …

детальнiше Ушенко П.А.

16 вересня 2015 р. о 12.00 у 701 аудиторії навчального корпуса У-1 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.16  відбудеться публічний захист дисертації ВЕСЕЛОВОЇ НАДІЇ ВІКТОРІВНИ «СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ХАРКІВСЬКИХ НАУКОВИХ ШКІЛ У ГАЛУЗІ ТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКИ ВИСОКИХ НАПРУГ (1930-2010 РР.)», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 …

детальнiше Веселова Н.В.

17 вересня 2015 р. о 13.00 у навчальному корпусі У1, аудиторії 701 НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.16  відбудеться публічний захист дисертації БАЙДАКА ЛЕОНІДА АНДРІЙОВИЧА «СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ГІДРОБІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ ТЕХНОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНИХ ПРІСНОВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ (30-ті – 90-ті рр.XX ст)», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 …

детальнiше Байдак Л.А.