Пресс-служба

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

5-9 листопада в НТУ «ХПІ» відбулася міжнародна конференція за проектом Подвійного магістерського ступеня з мехатроніки країн ЄС в рамках міжнародної програми підтримки вищої освіти TEMPUS.
В ході конференції були представлені проміжні результати проекту, а саме результати розробок спільної магістерської програми Технічних університетів [More]

5−9 ноября в НТУ «ХПИ» состоялась международная конференция по проекту Двойной магистерской степени по мехатронике стран ЕС в рамках международной программы поддержки высшего образования TEMPUS.
В ходе конференции были представлены промежуточные результаты проекта, а именно результаты разработок совместной магистерской программы Технических университетов [More]

Month List

Облако тегов

TextBox

Control panel


Archive


Blogroll