Пресс-служба

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

Харківські вчені отримали визнання Російської академії наук за відкриття нового явища в галузі біофізики. Протягом трьох років група вчених, серед яких був д.т.н., професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Павло Федорович Щапов, досліджували проблему швидкого росту клітин при постійних навантаженнях. [More]

Харьковские ученые получили признание Российской академии наук за открытие нового явления в области биофизики. В течение трех лет группа ученых, среди которых был д.т.н. профессор кафедры информационно-измерительных технологий и систем Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» Павел Федорович Щапов исследовали проблему быстрого роста клеток при постоянных нагрузках. [More]

Круглий стіл «Yes.ЄС»

19 листопада в НТУ «ХПІ» відбувся круглий стіл в рамках всеукраїнського проекту «Yes.ЄС», за підтримки Харківської обласної організації «Молоді регіони».

У рамках заходу студентів ознайомили з перевагами підписання Україною асоціації з Європейським союзом, а також з труднощами, з якими країна зустрінеться на шляху реалізації обраного геополітичного курсу розвитку. Після виступів доповідачі відповіли на запитання студентів. [More]

Круглый стол «Yes.ЄС»

19 ноября в НТУ «ХПИ» состоялся круглый стол в рамках всеукраинского проекта «Yes.ЄС», при поддержке Харьковской областной организации «Молодые регионы».
В рамках мероприятия студентов ознакомили с преимуществами подписания Украиной ассоциации с Европейским союзом, а также с трудностями, с которыми страна встретится на пути реализации выбранного геополитического курса развития. После выступлений докладчики ответили на вопросы студентов. [More]

Круглий стіл «Інноваційні моделі співпраці: бізнес, наука , освіта» відбувся 15 листопада 2013 року в НТУ «ХПІ». Він був присвячений розвитку стратегії співпраці з бізнесом у рамках спільних освітніх проектів [More]

Круглый стол «Инновационные модели сотрудничества: бизнес, наука, образование» состоялся 15 ноября 2013 года в НТУ «ХПИ». Он был посвящен развитию стратегии сотрудничества с бизнесом в рамках совместных образовательных проектов. [More]

14 листопада в НТУ «ХПІ» відбулася регіональна нарада-семінар з питань організації i проведення прийому вступників у 2014 році до внз I-IV рівнів акредитації.

В ній взяли участь проректори, відповідальні секретарі приймальних комісій та відповідальні за внесення даних до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДБО) вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації. Це були представники Харківської, Сумської та Полтавської областей. [More]

14 ноября в НТУ «ХПИ» состоялось региональное совещание-семинар по вопросам организации и проведения приема поступающих в 2014 году в вузы I-IV уровней аккредитации.

В нем приняли участие проректора, ответственные секретари приемных комиссий и ответственные за внесение данных в Единую государственную базу по вопросам образования (ЕГБО) высших учебных заведений I – IV уровней аккредитации. Это были представители Харьковской, Полтавской и Сумской областей. [More]

24 ноября (воскресенье) в 9:00 в электротехническом корпусе Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" состоится День открытых дверей. [More]

24 листопада (неділя) о 9:00 в електротехнічному корпусі Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" відбудеться День відкритих дверей. [More]

Month List

Облако тегов

TextBox

Control panel


Archive


Blogroll