Пресс-служба

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

7 і 8 листопада 2013 року на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Інженерія інноваційних технологій і вдосконалення фундаментальної освіти». [More]

1 листопада в НТУ «ХПІ» відбулося засідання Вченої ради. Після традиційної церемонії вручення нагород і сертифікатів студентам і співробітникам університету були розглянуті питання участі студентів НТУ «ХПІ» в III етапі Всеукраїнських студентських олімпіад за спеціальними і фундаментальних дисциплін, всеукраїнських та регіональних конкурсах студентських наукових робіт; а також стан і перспективи ради молодих вчених і фахівців університету. [More]

7 и 8 ноября 2013 года на базе Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» состоялась Международная научно-практическая конференция «Инженерия инновационных технологий и совершенствование фундаментального образования». [More]

1 ноября в НТУ «ХПИ» состоялось заседание Ученого совета. После традиционной церемонии вручения наград и сертификатов отличившимся студентам и сотрудникам университета были рассмотрены вопросы участия студентов НТУ «ХПИ» в III этапе Всеукраинских студенческих олимпиад по специальным и фундаментальным дисциплинам, всеукраинских и региональных конкурсах студенческих научных работ; а также состояние и перспективы совета молодых ученых и специалистов университета. [More]

11-23 жовтня в рамках проекту INNOLAB (“TEMPUS”) студенти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Києво-Могилянської академії, Ужгородського національного університету відвідали Таллінський технологічний університет, де вони взяли участь у програмі “Garage48”. “Garage48” являє собою 48-годинний проект, метою якого було продемонструвати, що успішна інновація – це перш за все позитивний настрій, креативна команда та чітко встановлений короткий термін виконання поставленого завдання. [More]

11-23 октября в рамках проекта INNOLAB ("TEMPUS ") студенты Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», Киево - Могилянской академии, Ужгородского национального университета посетили Таллинский технологический университет, где приняли участие в программе "Garage48". "Garage48" представляет собой 48- часовой проект, целью которого является продемонстрировать, что успешная инновация – это, прежде всего, позитивное настроение, креативная команда и четко установленный короткий срок выполнения поставленной задачи. [More]

14 ноября на базе Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» для работников высших учебных заведений Харьковской, Полтавской и Сумской областей состоится региональное совещание-семинар по вопросам организации и проведения приема поступающих в 2014 году в высшие учебные заведения I - IV уровней аккредитации всех форм собственности и подчинения. [More]

14 листопада на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» для працівників вищих навчальних закладів Харківської, Полтавської та Сумської областей відбудеться регіональна нарада-семінар з питань організації і проведення прийому вступників у 2014 році до внз I-IV рівнів акредитації усіх форм власності та підпорядкування.
[More]

30 жовтня Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» відвідала делегація керівників Малої академії наук України. Візит пройшов в рамках Всеукраїнського семінару-практикуму для керівників наукових відділень МАН України фізико-математичного та технічного профілю «Інноваційні підходи в організації роботи наукових відділень МАН України фізико - математичного та технічного профілю», який проходив з 29 по 31 жовтня. [More]

30 октября Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» посетила делегация руководителей Малой академии наук Украины. Визит прошел в рамках Всеукраинского семинара-практикума для руководителей научных отделений МАН Украины физико-математического и технического профиля «Инновационные подходы в организации работы научных отделений МАН Украины физико-математического и технического профиля», который проходил с 29 по 31 октября. [More]

Month List

Облако тегов

TextBox

Control panel


Archive


Blogroll