Відповідно наказу  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.01.2013 р. № 51 викладачам Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» було присвоєно вчене звання професора та доцента: Дмитрику Віталію Володимировичу (професора кафедри зварювання), Домніну Ігорю Феліксовичу (професора кафедри радіоелектроніки), Поворознюку Анатолію Івановичу (професора кафедри обчислювальної техніки та програмування), Тарасову Олександру Івановичу (професора кафедри турбінобудування), Григорову Андрію Борисовичу (доцента кафедри технології палива та вуглецевих матеріалів), Заковоротному Олександру Юрійовичу (доцента кафедри обчислювальної техніки та програмування), Каверцеву Валерію Леонідовичу (доцента кафедри парогенераторобудування),  Кримець Оксані Михайлівні (доцента кафедри української, російської мов та прикладної лінгвістики), Лобойку Вячеславу Олексійовичу (доцента кафедри автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу), Реті Марині Володимирівні (доцента кафедри економічного аналізу та обліку)