Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» заснований в 1885 році. Його історія стала невід'ємною частиною науково-технічної, інтелектуальної та культурної історії України. Серед наукових шкіл особливе місце займає школа гідромашинобудування.

Кафедра «Гідравлічні машини», одна з найстаріших кафедр НТУ «ХПІ», заснована академіком Г.Ф. Проскурою в 1914 році, стояла біля витоків гідро- і авіабудування. Кафедра пишається своїми випускниками, серед яких видатний авіаконструктор М.Й. Гуревич, директор Науково-дослідного інституту промислової енергетики України Л.С. Шмугляков, керівник відділу електродинаміки інституту енергетики України академік В.М. Хрущов, головний конструктор гідротурбін ВАТ «Турбоатом», проф., д.т.н. І.С. Веремеєнко, академік АН України А.П. Філіпов, проф., д.т.н. Е. Е. Рафалес-Ламарка, проф., д.т.н. Д.Я. Алексапольський і багато інших.

Сьогодні кафедру очолює професор, доктор технічних наук, Михайло Володимирович Черкашенко - основоположник наукового напрямку «Синтез мінімальних схем гідропневмоавтоматики і гідропневмоприводів».

За багато років на кафедрі проведено понад 200 науково-дослідних робіт з великим техніко-економічним ефектом у промисловості. Розробки кафедри впроваджені на підприємствах України, Росії, в європейських країнах, в країнах Латинської Америки, в Індії та ін.

Немає сумніву, що і надалі колектив кафедри буде працювати на високому науково-технічному рівні і вносити вагомий внесок в успіхи всього колективу нашого університету.

 

Ректор НТУ «ХПІ»

проф. д.т.н. Л.Л.Товажнянський