DSC_415412-14 лютого 2014 року в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулася ХІІ Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті», організаторами якої є: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, НТУ «ХПІ», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Центр сучасних педагогічних технологій та методичних відділ НТУ «ХПІ».

DSC_4186

У роботі школи-семінару взяли участь понад 700 науково-педагогічних працівників – представників 24 вузів, 14 коледжів та професійно-технічних училищ і шкіл Харкова. У режимі відеоконференцій у семінарах брали участь представники Російської Федерації, США, Шотландії, Німеччини.

DSC_4403

Мета школи-семінару – підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників шляхом їх ознайомлення і навчання сучасним технологіям педагогічного процесу, а також обміну досвідом щодо нових підходів до виховання і розвитку особистості.

DSC_4403

У своєму виступі ректор НТУ «ХПІ», д.т.н., професор Л.Л. Товажнянський зазначив, що одним із найважливіших шляхів підвищення якості освіти є впровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій. Реалізувати ці задачі здатні працівники, які мають стати основною рушійною силою у створенні якісно нової національної системи освіти, використовуючи ефективні педагогічні технології, а також створюючи нові системи методичного та інформаційного забезпечення вищої школи. Саме тому основна увага має бути зосереджена на підготовці нового покоління компетентних науково- педагогічних працівників з високим рівнем культури, які розуміють потреби суспільства і зацікавлені в результатах своєї діяльності. Він також підкреслив, що більшість викладачів університету мають високий рівень професійних знань, культури, розуміють потреби суспільства і позицію студента в освітньому процесі та є компетентними людьми в питаннях педагогічних технологій. Завдяки цьому НТУ «ХПІ» займає провідне місце в дистанційній освіті і є родоначальником технологій навчально-ігрового проектування.

DSC_4427

На пленарному засіданні також виступив з доповіддю директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, дійсний член НАПН України, д.т.н., професор В.Ю.Биков.

Школа проводилася у формі майстер-класів, ділових ігор, тренінгів, дискусій, демонстрацій, презентацій, спрямованих на формування, розвиток і удосконалення особистісної професійної компетентності (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних та інших навичках) і на підвищення ефективності професійної діяльності у сфері освіти. Роботою майстерень керували провідні викладачі і фахівці НТУ «ХПІ».

DSC_4452

У рамках роботи школи-семінару викладачі знайомилися з досвідом застосування сучасних педагогічних технологій в освіті, які використовуються в НТУ «ХПІ», а також із загальною структурою професійної діяльності педагога вищої школи та сучасними вимогами до неї; обмінювалися власним досвідом щодо шляхів подолання проблем впровадження інновацій у навчальний процес.

        DSC_4465