В НТУ “ХПІ” триває реалізація міжнародного проекту ТЕМПУС «Освіта для розвитку лідерства, інтелекту та таланту (ELITE)» за підтримкою Європейської комісії, який розпочався у 2014 році.

Цей проект за типом є спільним національним проектом,  де до  проектного консорціуму від України ввійшли:

• Міністерство освіти та науки України,

• Національна Академія педагогічних наук України (координатор проекту від України),

• Київський Університет ім. Б. Грінченка,

• Донецький державний університет управління,

• Національна академія державного управління при Президентові України,

• Національний авіаційний університет,

• Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.  Гнатюка,

• Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

• Асоціація професіоналів з управління персоналом HR FORUM. 

 фото темпус 1

Грантхолдером проекту є Каунаський технологічний університет (м. Каунас, Литва. Також до партнерського консорціуму увійшли: Естонська бізнес-школа (м. Таллін, Естонія), Університет Грінвича (м. Лондон, Великобританія) та Університет Тампере (м. Тампере, Фінляндія). Проект спрямований на посилення ролі вищих навчальних закладів  в впровадженні політики розвитку людини за допомогою розвитку навичок лідерського та організаційного потенціалу.

Візити до партнерських університетів

Перша координаційна зустріч за проектом відбулась 15-17 квітня 2014 року в Литві, в Каунаському технологічному університеті. Від імені НТУ «ХПІ» в цій зустрічі брала участь  керівник групи фандрайзінгу, менеджер проекту І.Ф. Порункова.  Учасники проекту мали нагоду представити можливості своїх університетів в рамках окреслених цілей,  визначитися  з механізмами управління проектом ELITE та відвідати тренінги з лідерства в освіті, які були розроблені та впроваджені  на базі Каунаського технологічного університету.

В результаті зустрічі був створений Наглядовий Комітет, метою  якого є  забезпечення якості при реалізації  умов проекту.

З 12 по 16 травня  відбувся другий навчальний візит до Університету Тампере в Фінляндії. НТУ «ХПІ» представив проректор з науково-педагогічної роботи, професор В.О Кравець. Учасників проекту ознайомили з лідерськими підходами у вищій освіти  Фінляндії,  особливу увагу акцентували на лідерській ідентичності,  навичках сучасного  лідера, значенні розподільного лідерства та  впливові ефекту управління  на університетський  лідерський потенціал.

 Одержані під час візиту знання дозволять  сформувати лідерський та організаційний потенціал майбутніх керівників  вищих навчальних закладів України.

фото темпус 2

 

Третій візит був до Великобританії, до Університету Грінвичу (Лондон) і тривав з 2 по 6 червня. НТУ «ХПІ»  представляла заступник декана факультету інформатики і управління з методичної роботи, заступник завідувача  кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, доцент Т. В. Гура. Представники Університету Грінвичу провели  18 навчальних занять, на яких  учасникам проекту презентували сучасні тенденції формування та розвитку студентського лідерства. Під час різних за методичними формами занять (лекції, круглі столи, ігрові заняття) були  висвітлені  питання, пов'язані з системою освіти у Великій Британії,  перевагами в освіті  та проблемами навчання в університеті Грінвича. Особливу увагу приділяли стилям лідерства, вимогам суспільства до сучасного лідера, лідерським якостях  сучасного керівника вузу.

Таким чином, начальний візит в Університет Грінвича дозволив оцінити переваги не тільки системи освіти в Великобританії, а й набути досвіду у формуванні лідерського та організаційного потенціалу в Великій Британії для його впровадження в систему підготовки сучасних лідерів вузів України.

Остання запланована на цьому етапі проекту зустріч університетів-партнерів відбулась в Естонії, в місті Таллін. Представники Естонської бізнес-школи поділились своїм досвідом з розвитку лідерства в бізнес-освіті, висвітили  впровадження процедури забезпечення якості у вищій освіті Естонії та продемонстрували освітні можливості технополіса Таллінського технологічного університету.

Більш детальну інформацію про результати навчальних візитів у 2014 році можна отримати на сторінці проекту: http://elite-project.eu