DSC06393 10 – 11 лютого у новій будівлі фундаментальної науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» відбувся дводенний семінар для викладачів університетів «Змішане навчання», де розглядалося питання використання нової педагогічної технології  в університеті. Змішане навчання це офіційна програма, за якої студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% – 70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.

У вступній частині семінару розглянуті базові поняття, які використовуються у змішаному навчанні: хмарні технології, електронне навчання, дистанційне навчання, відкриті освітні ресурси, відкрите навчання, мікронавчання, МООС (масові відкриті онлайн курси), куратор змісту.
У ході семінару розглянуті умови створення найпростішого проекту курсу змішаного навчання, системний підхід і його особливості. Велику роль у змішаному навчанні відіграє правильно сформульована мета навчання.

Слухачам семінару було запропоновано домашнє завдання – переглянути короткі відеоролики та дати відповідь на вмонтовані у відео питання. На другому засіданні вебінару було проаналізовано зміст відеороликів, розглянуті інструменти для їх створення та редагування, а також продемонстрована важлива роль відео у процесі навчання.
Також на семінарі було показано, що змішане навчання повинно бути цілісним, незалежно від поєднання форм і методів навчання; побудовано на педагогічних принципах, прагматичним, забезпечувати якість навчання та відповідати стратегії навчання.

Для організації змішаного навчання необхідно мати технологічну інфраструктуру, технічну підтримку на онлайн-сервіси для проведення занять, а також забезпечувати охорону об’єктів інтелектуальної власності.