Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» працює над вирішенням важливого завдання, яка вплине на розвиток університету в найближчі 10 років – впровадженням кластерного підходу в освітній та науковий процес.

Введення нового переліку спеціальностей, зміна структури підготовки на двоступеневу бакалавр-магістр і, як наслідок, створення нового покоління навчальних планів передбачають реструктуризацію організації навчального процесу в університеті. Основою для їх змін є кластерний підхід, який у розвинутих країнах світу вже давно став базовим. Кластерний підхід вирішує не тільки питання підготовки кадрів, але і створює умови для прискорення розвитку економіки. На сьогоднішній день в Україні вже офіційно зареєстровано 3 кластера.

Детальніше про основні етапи впровадження кластерного підходу та перелік технологічних кластерів ЄС, на які орієнтується НТУ «ХПІ» – в презентації «Кластерний підхід як основа розвитку рівня якості технічної освіти в НТУ «ХПІ» з доповіді ректора Євгена Сокола.

Довідка:

Інноваційний кластер – група незалежних підприємств,  стартапів, малих, середніх і великих підприємств, а також університетів та науково-дослідних організацій, які працюють в конкретній галузі і регіоні. Ціль – стимулювання інноваційної діяльності шляхом заохочення інтенсивної взаємодії, спільного використання об’єктів і обміну знаннями і досвідом, а також шляхом сприяння ефективній передачі технологій, створення мереж і розповсюдження інформації серед підприємств у кластері.

У більш загальному формулюванні кластери можуть бути визначені як групи фірм, економічних суб’єктів та інститутів, які розташовані поряд один з одним і досягли масштабів для забезпечення синергії в  розробці спеціальних знань, послуг, ресурсів і навичок.