Основні напрями роботи методичного відділу НТУ «ХПІ»

1 Організація та проведення засідань Методичної ради НТУ «ХПІ».

2 Співпраця з головами комісій Методичної ради та заступниками деканів з методичної роботи університету.

3 Узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду методичної роботи кафедр університету, інформації про новітні освітні технології в Україні і за кордоном, оцінка доцільності їх адаптації в університеті.

4 Організація та проведення міжнародних конференцій.

5 Контроль за реалізацією плану з ігрового проектування на кафедрах університету.

6 Розробка нормативних документів, що регламентують певні види методичної діяльності в університеті.

7 Контроль за забезпеченням навчальних дисциплін навчально-методичною літературою.

8 Проведення щорічних семінарів з удосконалення педмайстерності.

9 Створення постійної експозиції нових методичних розробок на базі НТБ НТУ «ХПІ», методичного відділу та сайту університету.