Прозорість та інформаційна відкритість

Прозорість та інформаційна відкритість

Ліцензійний обсяг

  • Підстава ліцензії: наказ МОН України від 11.02.2021 № 17-л
  • Рішення про зміни в ліцензії: наказ МОН України від 03.07.2023 № 278-л

Нерегульовані спеціальності

Рівень вищої освіти Ліцензійний обсяг на рік
Бакалавр 4983
Магістр 3005
Доктор філософії 351
Загалом 8339

Регульовані спеціальності

Рівень вищої освіти Назва спеціальності Ліцензійний обсяг на рік
Бакалавр 226 Фармація, промислова фармація 23
Бакалавр 263 Цивільна безпека 30
Бакалавр 273 Залізничний транспорт 100
Магістр 226 Фармація, промислова фармація 85
Магістр 263 Цивільна безпека 60
Магістр 273 Залізничний транспорт 60
Доктор філософії 143 Атомна енергетика 5
Доктор філософії 255 Озброєння та військова техніка 15

Згідно статі 7 закону України про освіту (2145-VIII від 05.09.2017р. поточна редакція 1357-IX від 23.04.2021) мовою освітнього процесу в НТУ «ХПІ» є державна мова. Університет забезпечує обов’язкове вивчення державної мови, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

Університет сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, відповідно до освітньої програми навчальні дисципліни можуть викладатися двома чи більше мовами — державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.