Сертифікати для випуску дипломів

Сертифікати для випуску дипломів

Акредитація — підтвердження відповідності освітньої програми за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти стандарту вищої освіти та надання ПРАВА НА ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКУ Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за цією спеціальністю, а також продовження строку дії ліцензії спеціальності на строк дії сертифікату.

Чинні сертифікати для випуску дипломів (зі змінами, лист № 66-01/2 від 18.01.2023):