Освітній рівень “Магістр”

Освітній рівень “Магістр”

Шифр та галузь знань Код та назва спеціальності Серія та номер сертифіката Термін дії сертифіката
1. 01 Освіта/ Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки НД № 2192118 до 01 липня 2026р.
2. 017 Фізична культура і спорт НД № 2192121 до 01 липня 2025р.
3. 03 Гуманітарні науки 035 Філологія НД № 2196908 до 01 липня 2024р.
4. 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка НД № 2192122 до 01 липня 2025р.
5. 053 Психологія ОПП Психологія № 8485 від 28.05.2024 р. до 01 липня 2029р.
6. 054 Соціологія ОПП Соціологічне забезпечення економічної діяльності № 7327 від 28.03.2024 р. до 26 березня 2025р.
7. 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування НД № 2192124 до 01 липня 2025р.
8. 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПП Фінанси і банківська справа № 8499 від 28.05.2024 р. до 01 липня 2029р.
9. 073 Менеджмент НД № 2192126 до 01 липня 2025р.
10. 075 Маркетинг НД № 2192127 до 01 липня 2025р.
11. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність НД № 2192153 до 01 липня 2025р.
12. 10 Природничі науки 101 Екологія ОПП Інженерна екологія № 8135 від 16.05.2024 р. до 01 липня 2029р.
13. 105 Прикладна фізика та наноматеріали ОПП Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та
телекомунікацій
№ 7140 від 28.02.2024 р. до 27 лютого 2025р.
14. 11 Математика та статистика 113 Прикладна математика НД № 2192133 до 01 липня 2024р.
15. 12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення НД № 2192136 до 01 липня 2025р.
16. 122 Комп’ютерні науки НД № 2192120 до 01 липня 2026р.
17. 123 Комп’ютерна інженерія НД № 2192135 до 01 липня 2025р.
18. 124 Системний аналіз НД № 2192088 до 01 липня 2026р.
19. 125 Кібербезпека № 6208 від 24.11.2023 до 01 липня 2029р.
20. 126 Інформаційні системи та технології

ОПП Програмне забезпечення інформаційних систем

ОНП Програмне забезпечення інформаційних систем

 

№ 8561 від 28.05.2024 р.

№ 255, дійсний до 14.05.2025 р.

 

до 01 липня 2029р.

до 14 травня 2025р.

21. 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
ОПП Прикладна механіка
ОНП Прикладна механіка
№ 8558 від 28.05.2024 р. до 28 травня 2025р.
№ 8571 від 28.05.2024 р. до 28 травня 2025р.
22. 132 Матеріалознавство НД № 2192138 до 01 липня 2024р.
23. 133 Галузеве машинобудування НД № 2192140 до 01 липня 2025р.
24. 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка НД № 2192144 до 01 липня 2026р.
25. 142 Енергетичне машинобудування
ОПП Енергетика
ОНП Енергетика
№ 8568 від 28.05.2024 р. до 01 липня 2029р.
№ 8567 від 28.05.2024 р. до 01 липня 2029р.
26. 144 Теплоенергетика НД № 2192141 до 01 липня 2024р.
27. 145 Гідроенергетика НД № 2192142 до 01 липня 2025р.
28. 15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології НД № 2192137 до 01 липня 2024р.
29. 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка НД № 2192146 до 01 липня 2025р.
30. 153 Мікро- та наносистемна техніка НД № 2192145 до 01 липня 2026р.
31. 16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія НД № 2192152 до 01 липня 2026р.
32. 162 Біотехнології та біоінженерія НД № 2192149 до 01 липня 2026р.
33. 17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка

ОПП Електроніка

ОНП Електроніка

 

№ 8228 від 16.05.2024 р.

№ 8227 від 16.05.2024 р.

 

до 01 липня 2029р.

до 01 липня 2029р.

34. 172 Електронні комунікації та радіотехніка

ОПП Мережеві технології та телекомунікації

ОНП Мережеві технології та телекомунікації

 

№8225 від 16.05.2024 р.

№8226 від 16.05.2024 р.

 

до 01 липня 2029р.

до 01 липня 2029р.

35. 18 Виробництво та технології 181 Харчові технології ОПП Технології жирів, продуктів бродіння і віноробства № 8580 від 28.05.2024 р. до 01 липня 2029р.
36. 185 Нафтогазова інженерія та технології ОПП Видобування нафти і газу № 8575 від 28.08.2024 р. до 28 травня 2025р.
37. 23 Соціальна робота 232 Соціальне забезпечення ОПП Управління в сфері соціального забезпечення № 6224 від 24.11.2023 до 01 липня 2029р.
38. 26 Охорона праці 263 Цивільна оборона ОПП Охорона праці № 7690 від 17.04.2024 р. до 01 липня 2029р.
39. 27 Транспорт 273 Залізничний транспорт НД № 2192151 до 01 липня 2025р.
40. 274 Автомобільний транспорт ОПП Автомобілі та автомобільне господарство № 2789 від 23.12.2021 до 01 липня 2027р.
41. 28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування НД № 2192119 до 01 липня 2025р.

Міждисциплінарні освітні програми

Шифр та галузь знань Код та назва спеціальності Серія та номер сертифіката Термін дії сертифіката
1. 14 Електрична інженерія/15 Автоматизація та приладобудування 141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка/153 Мікро- та наносистемна техніка ОНП Стала та відновлювана енергетика: електрична та мікроелектронна інженерія № 8569 від 28.05.2024 р. до 01 липня 2029р.
2.
3.
4.
5.
6.