Ліцензування післядипломної освіти

Ліцензування післядипломної освіти

Відомості про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою:

Клінічні бази практик