Спеціальності та освітні програми

Спеціальності та освітні програми

Спеціальність Назва освітньої програми Рівень освіти
Бакалавр Магістр 1,4 Магістр 1,9
011 – Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи Так
017 – Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт Так Так
035 – Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Так Так
035 – Філологія 035.10 прикладна лінгвістика Прикладна та комп’ютерна лінгвістика Так Так
051 – Економіка Економіка Так Так
051 – Економіка Економіка та організація бізнесу Так
051 – Економіка Управління персоналом та економіка праці Так
051 – Економіка Бізнес-економіка і управління персоналом Так
053 – Психологія Психологія Так Так
054 – Соціологія Соціологія управління Так
054 – Соціологія Соціологічне забезпечення економічної діяльності Так
071 – Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування Так Так
071 – Облік і оподаткування Діджитал облік і бізнес-консалтинг Так
072 – Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і банківська справа Так Так
072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси і банківська справа Так Так
072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фондовий ринок і цифрові фінансові технології Так
073 – Менеджмент Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) Так Так
073 – Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування Так Так
073 – Менеджмент Менеджмент підприємств та організацій Так
073 – Менеджмент Міжнародний бізнес Так Так
073 – Менеджмент Проєктний менеджмент Так
075 – Маркетинг Маркетинг Так Так
075 – Маркетинг Рекламний бізнес Так
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Так Так
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Логістика та митна справа Так
076 – Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Так Так
076 – Підприємництво та торгівля Логістика та митна справа Так
076 – Підприємництво та торгівля Підприємництво та бізнес-технології Так
101 – Екологія Інженерна екологія Так Так Так
105 – Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій Так Так
113 – Прикладна математика Інтелектуальний аналіз даних Так Так Так
113 – Прикладна математика Комп’ютерне та математичне моделювання Так Так
113 – Прикладна математика/ 125 – Кібербезпека та захист інформації (міждисциплінарна) Інтелектуальні системи кібербезпеки Так
121 – Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Так Так Так
122 – Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Так Так
122 – Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи Так Так Так
122 – Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка Так Так
122 – Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами Так
122 – Комп’ютерні науки Управління проектами у сфері інформаційних технологій Так
123 – Комп’ютерна інженерія Прикладна комп’ютерна інженерія Так Так Так
123 – Комп’ютерна інженерія Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри Так Так Так
124 – Системний аналіз Системний аналіз і управління Так Так
125 – Кібербезпека Кібербезпека Так Так
125 – Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека Так Так
126 – Інформаційні системи та технології Програне забезпечення інформаційних систем Так Так Так
131 – Прикладна механіка Прикладна механіка Так Так Так
132 – Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп`ютерний дизайн матеріалів Так Так Так
133 – Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Так Так Так
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика Так Так Так
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханіка Так Так Так
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропривод, мехатроніка та робототехніка Так Так Так
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка/ 123 – Комп’ютерна інженерія (міждисциплінарна) Комп’ютерні інформаційні технології цифрової трансформації енергетики Так
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка/ 153 –  Мікро- та наносистемна техніка (міждисциплінарна) Стала та відновлювана енергетика: електрична та мікроелектронна інженерія Так
142 – Енергетичне машинобудування Енергетика Так Так Так
142 – Енергетичне машинобудування Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки Так
144 – Теплоенергетика Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність Так Так
145 – Гідроенергетика Гідроенергетика Так Так
145 – Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика Гідроенергетика Так Так
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Так Так
152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Так Так Так
153 – Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка Так Так
161 – Хімічні технології та інженерія Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів Так Так Так
161 – Хімічні технології та інженерія Технології переробки нафти, газу і твердого палива Так Так Так
161 – Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія Так Так Так
161 – Хімічні технології та інженерія Технічна електрохімія і хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі Так Так Так
161 – Хімічні технології та інженерія Енергоефективність і комп’ютерна хімічна інженерія Так
162 – Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія Так Так
171 – Електроніка Електроніка Так Так Так
171 – Електроніка Електромобілі та автомобільна електроніка Так
172 – Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка Так Так Так
172 – Електронні комунікації та радіотехніка Мережеві технології та телекомунікації Так Так Так
174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування Так Так
175 – Інформаційно-вимірювальні технології Інформаційно-вимірювальні технології збору та обробки даних Так Так Так
176 – Мікро- та наносистемна техніка Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист Так Так
181 – Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства Так Так
183 – Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища Так
185 – Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу Так Так
186 – Видавництво та поліграфія Інформаційні технології в медіаіндустрії Так
226 – Фармація, промислова фармація Фармація, промислова фармація Так
226 – Фармація, промислова фармація 226.02 Промислова фармація Промислова фармація  наскрізна магістратура (5 років)
231 – Соціальна робота Соціальна робота Так
232 – Соціальне забезпечення Управління в сфері соціального забезпечення Так
241 – Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанний бізнес Так Так
241 – Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа Так
242 – Туризм Туристичний бізнес Так
242 – Туризм і рекреація Туристичний бізнес Так
242 – Туризм і рекреація Туризм і рекреація Так
256 – Національна безпека Національна безпека у сфері кіберзахисту Так
257 – Управління інформаційною безпекою Управління інформаційною безпекою Так
263 – Цивільна безпека Охорона праці Так Так
273 – Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство Так Так
274 – Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство Так Так
281 – Публічне управління та адміністрування Цифрове врядування Так
281 – Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент Так
292 – Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Так Так
292 – Міжнародні економічні відносини Міжнародна комерція Так