Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Корисні посилання

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА АКРЕДИТАЦІЇ 

ЕРАЗМУС+ Міжнародна кредитна мобільність Довідник для закладів вищої освіти

Методичні рекомендації щодо побудови інституційної структури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у закладах вищої освіти

Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання

Концепція забезпечення якості вищої освіти України

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2015)

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2006)

Методичні рекомендації щодо проведення захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи (проекту) здобувачами вищої освіти з використанням дистанційної форми навчання в НТУ «ХПІ»

Порядок проведення онлайн захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи (проекту)

Зразок освітньої програми (рекомендації МОН України)

Методичні рекомендації щодо опису освітньої програти в контексті нових стандартів вищої освіти

Методичні рекомендації щодо опису освітньої програти в контексті нових стандартів вищої освіти принципи та механізми забезпечення вибору навчальних дисциплін

Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти

© 2024 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Home
Account
Cart
Search