Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Навчально-методичний матеріал

Рекомендації для співробітників та здобувачів вищої освіти НТУ «ХПІ» щодо дотримання принципів академічної доброчесності у випускних кваліфікаційних роботах

Лист МОН щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність»  Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Методичні рекомендації науково-методична комісії МОН щодо забезпечення принципів академічної доброчесності

Рекомендації НАЗЯВО для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності

© 2024 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Home
Account
Cart
Search