Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

ОП бакалавр 2023

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
101 Екологія Інженерна екологія
131 Прикладна
механіка
Прикладна механіка
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів
133  Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
145 Відновлювані
джерела енергії та
гідроенергетика
Гідроенергетика
183 Технології захисту
навколишнього
середовища
Технології захисту навколишнього середовища
263 Цивільна безпека Охорона праці
274  Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне  господарство

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Електроенергетика
Електромеханіка
Електропривод, мехатроніка та робототехніка
142  Енергетичне
машинобудування
Енергетика
Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки
144 Теплоенергетика Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність
171  Електроніка Електроніка
Електромобілі та автомобільна електроніка
273 Залізничний
транспорт
Локомотиви та  локомотивне господарство

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
105 Прикладна фізика
та наноматеріали
Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій
113 Прикладна
математика
Комп’ютерне та математичне моделювання
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка
172 Електронні
комунікації та
радіотехніка
Мережеві технології та телекомунікації
174 Автоматизація,
комп’ютерно-інтегровані
технології та
робототехніка
Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування
175 Інформаційновимірювальні
технології
Інформаційно-вимірювальні технології збору та обробки даних
176 Мікро- та
наносистемна
техніка
Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист

НАВЧАЛЬНО- НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
161 Хімічні технології
та інженерія
Хімічні технології та інженерія
Енергоефективність і комп’ютерна хімічна інженерія
Технічна електрохімія та хімічні технології рідкісних розсіяних елементів
Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів
Технології переробки нафти, газу і твердого палива

Technology of oil, gas and solid refining processes

162 Біотехнології та
біоінженерія
Біотехнології та біоінженерія
181  Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства
185 Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу
226 Фармація, промислова фармація Фармація, промислова фармація

НАВЧАЛЬНО- НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
051 Економіка Економіка та організація бізнесу
Бізнес-економіка і управління персоналом
071 Облік і
оподаткування
Облік, аудит і
оподаткування
Діджитал облік і бізнес-консалтінг
072 Фінанси,
банківська справа,
страхування та
фондовий ринок
Фінанси і банківська справа

Finance and Banking

Фондовий ринок і цифрові
фінансові технології
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
Бізнес-адміністрування
Міжнародний бізнес
Проектний менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг
Рекламний бізнес
076 Підприємництво та
торгівля
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Логістика та митна справа
Підприємництво та бізнес- технології
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанний бізнес
242 Туризм і рекреація Туристичний бізнес
Туризм і рекреація
292 Міжнародні
економічні
відносини
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна комерція

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
113 Прикладна
математика
Інтелектуальний аналіз даних
121 Інженерія
програмного
забезпечення
Інженерія програмного  забезпечення
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи
Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами
123 Комп’ютерна
інженерія
и
Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігр
Прикладна комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз Системний аналіз і управління
125 Кібербезпека та
захист інформації
Кібербезпека
126 Інформаційні
системи та
технології
Програмне забезпечення інформаційних систем
186 Видавництво та
поліграфія
Інформаційні технології в медіаіндустрії
256 Національна
безпека
Національна безпека у сфері кіберзахисту
257 Управління
інформаційною
безпекою
Управління інформаційною безпекою

НАВЧАЛЬНО- НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
017  Фізична культура і
спорт
Фізична культура і спорт
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно). Перша – англійська
Прикладна та комп’ютерна лінгвістика
053  Психологія Психологія
054  Соціологія Соціологія управління
231  Соціальна робота Соціальна робота
281 Публічне
управління та
адміністрування
Цифрове врядування

 

© 2024 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Home
Account
Cart
Search