Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Результати моніторигну

Моніторинг підсумків екзаменаційної сесії 2020/2021 н.р.

Результати моніторингу якості підготовки здобувачів вищої освіти в НТУ “ХПІ” 2019/20 н.р.

Підсумки моніторингу знань здобувачів вищої освіти за весняний семестр 2019/20 н.р.

Підсумки ректорського моніторингу якості залишкових знань студентів (2019)

Підсумки моніторингу якості освіти 2018

© 2024 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Home
Account
Cart
Search