Видавничо-поліграфічний центр, Редакційно-видавничий відділ

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Про відділ

Редакційно-видавничий відділ (РВВ) НТУ «ХПІ», заснований у 1982 році, є структурним підрозділом видавничо-поліграфічного центру, що здійснює підготовку і випуск підручників, навчальних посібників, методичних вказівок та інших видів навчально-методичної літератури.

РВВ працює в тісному контакті з редакційно-видавничою радою НТУ «ХПІ», створеною на вимогу Міністерства освіти, яка здійснює розгляд, оцінку і рекомендацію до видання рукописів навчально-методичної літератури. До складу редакційно-видавничої ради входять декани усіх факультетів та по два експерти від кожного факультету – найбільш професійно обізнані професори та доценти. Засідання ради проходять два рази на рік: у грудні попереднього року розглядаються рукописи для плану весіннього семестру, в червні – для плану осіннього.

Рекомендовані до видання підручники, навчальні посібники, методичні вказівки тощо редагуються у редакційно-видавничому відділі і передаються авторам для виправлення та підготовки оригінал-макетів.

Роботи авторів, що претендують на гриф вченої ради НТУ «ХПІ» (Міністерство освіти і науки України своїм наказом № 486 від 18 квітня 2014 року доручило надання грифів навчальній літературі вченим радам університетів), розглядаються ще фаховими науково-методичними комісіями, які рекомендують (або не рекомендують) на гриф те чи інше видання. В НТУ «ХПІ» у 2015 році створено 15 фахових науково-методичних комісій за напрямками освіти. Гриф вченої ради вказується на титульному аркуші і на звороті титульного аркуша із зазначенням номера протоколу та дати засідання вченої ради НТУ «ХПІ».

Підготовлений оригінал-макет підписується відповідальними за випуск – завідувачем кафедри, завідувачем редакційно-видавничим відділом і проректором з науково-педагогічної роботи проф. Мигущенком Р.П. і здається в друкарню.

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про редакційно-видавничу раду

Положення про гриф Вченої ради

Положення про конкурс на кращий підручник

Положення про електронні освітні ресурси

© 2024 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Home
Account
Cart
Search