ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 3 ВІД 24.03.2017

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету. Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович. 2. Підсумки наукової роботи в університеті за 2016 рік та шляхи розвитку наукових досліджень в 2017 році.… Continue Reading

НАКАЗ ПРО ЗМІНИ У СКЛАДІ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»

НАКАЗ № 192 ОД від 22 березня 2017 р. Про внесення змін до наказу № 200 ОД від 15 травня 2015 року   Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», на підставі Статуту НТУ «ХПІ».  НАКАЗУЮ: 1. Внести зміни до наказу № 200… Continue Reading

НАКАЗ Про рішення вченої ради від 03 березня 2017 року, протокол № 2

НАКАЗ № 180 ОД від 16 березня 2017 р. Про рішення вченої ради  Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»  НАКАЗУЮ:  1. За результатами обговорення питання «Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року та шляхи покращення навчального процесу» здійснити наступні заходи: 1.1. Розробити «Положення про… Continue Reading

НАКАЗ ПРО ВИЗНАННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ЗДОБУТОГО В ІНОЗЕМНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

НАКАЗ № 446С від 16 березня 2017 р. Про визнання наукового ступеня здобутого в іноземному вищому навчальному закладі Відповідно до норм частини ІІ наказу МОН України № 952 від 05.08.2016 р. «Про затвердження Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах… Continue Reading

Вчена рада, протокол № 2 від 03.03.2017

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету. Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович. 2. Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року та шляхи покращення навчального процесу. Доповідачі: проректор професор… Continue Reading