ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 1 ВІД 29.01.2021 (ПОЧАТОК 11:00)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»: 28.01.2021 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ». Підготовка до проведення таємного голосування відбудеться дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365. Включення кандидатур до… Continue Reading