ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 12 ВІД 29.12.2021 (ПОЧАТОК 11:00)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»: 28.12.2021 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365. Включення кандидатур до бюлетенів таємного голосування. 1.… Continue Reading

Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

НАКАЗ № 2885 СТ від 14 грудня 2021 р. Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених Відповідно до Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 26 жовтня 2021 року № 5 про… Continue Reading

Про внесення змін до наказу № 552 ОД від 26 листопада 2021 року

НАКАЗ № 578 ОД від 13 грудня 2021 р. Про внесення змін до наказу № 552 ОД від 26 листопада 2021 року Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ». НАКАЗУЮ: 1. Внести зміни до наказу № 552 ОД від 26 листопада 2021… Continue Reading

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 79 ВІД «01» грудня 2021 р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 79 від 01 грудня 2021 р. Про призначення комісії ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 1. З метою забезпечення високого рівня доброчесності наукових робіт, оприлюднених від університету в серії «Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів» Вісника НТУ «ХПІ», та перевірки виконання норм статті… Continue Reading