ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 3 ВІД 29.03.2024 (ПОЧАТОК 15:00)

29.03.2024 р. в  15:00 — Засідання вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365. Порядок денний: 1. Затвердження правил прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на 2024 рік (презентація). Доповідає проректор професор… Continue Reading