ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД

НАКАЗ № 207 ОД від «29» травня 2024 р. Про створення разових спеціалізованих вчених рад Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про… Continue Reading

НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 24 ТРАВНЯ 2024 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 5

НАКАЗ № 206 ОД від «29» травня 2024 р. Про рішення вченої ради Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»  НАКАЗУЮ: 1. На вчених радах науково-навчальних інститутів обговорити та взяти до відому результати та пропозиції доповіді проректора МИГУЩЕНКА Руслана Павловича «Стан роботи… Continue Reading