Д 64.050.03 — ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 64.050.03
Спеціальності: 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів (технічні науки)»
Голова ради Лісачук Георгій Вікторович, д.т.н., професор
Заступник голови Шабанова Галина Миколаївна, д.т.н., професор
Вчений секретар Щукіна Людмила Павлівна, к.т.н., доцент
Інформація по спецраді Наказ МОН України №530 від 06.06.2022