Д 64.050.04 — ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 64.050.04
Спеціальності: 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії»

Голова ради Сокол Євген Іванович, д.т.н., професор
Заступник голови Шевченко Сергій Юрійович, д.т.н., професор
Вчений секретар Івахно Володимир Вікторович, д.т.н., доцент
Інформація по спецраді Наказ МОН України №894 від 10.10.2022.