Д 64.050.08 — ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 64.050.08
Спеціальності: 05.09.01 «Електричні машини і апарати»

05.09.05 «Теоретична електротехніка»

05.09.13 «Фізика сильних електричних та магнітних полів»

Голова ради Болюх Володимир Федорович, д.т.н., професор
Заступник голови Баранов Михайло Іванович, д.т.н., с.н.с.
Вчений секретар Гончаров Євген Вікторович, к.т.н., доцент  
Інформація по спецраді Наказ МОН України №530 від 06.06.2022