Д 64.050.09 — ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 64.050.09
Спеціальність

05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

05.11.17 «Біологічні та медичні прилади та системи»

Голова ради Мигущенко Руслан Павлович, д.т.н., професор
Заступники голови Сучков Григорій Михайлович, д.т.н., професор

Кіпенський Андрій Володимирович, д.т.н., професор

Вчений секретар Львов Сергій Геннадійович, к.т.н., доцент
Інформація по спецраді Наказ МОН України №894 від 10.10.2022