Д 64.050.12 — ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 64.050.12
Спеціальності: 05.02.08 «Технологія машинобудування»

05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

Голова ради Пермяков Олександр Анатолійович, д.т.н., професор
Заступник голови Пижов Іван Миколайович, д.т.н., професор
Вчений секретар Костик Катерина Олександрівна, д.т.н., професор
Інформація по спецраді Наказ МОН України №894 від 10.10.2022