Д 64.050.18 — ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Д 64.050.18
Спеціальність 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»

05.17.03 «Технічна електрохімія»

05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів»

Голова ради Штефан Вікторія Володимирівна, д.т.н., професор
Заступник голови Мірошниченко Денис Вікторович, д.т.н., професор
Вчений секретар Майзеліс Антоніна Олександрівна, д.т.н., старший дослідник
Інформація по спецраді Наказ МОН України  №894 від 10.10.2022