Д 64.050.02 — ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Д 64.050.02
Спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Голова ради Перерва Петро Григорович, д.е.н., професор
Заступник голови Краснокутська Наталія Станіславівна, д.е.н., професор
Вчений секретар Стригуль Лариса Станіславівна, к.е.н., доцент
Інформація по спецраді Наказ МОН України №530 від 06.06.2022