RSS
 

Положення про конкурс «Кращий молодий вчений»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ2. ПОРЯДОК, УМОВИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1.1. Положення встановлює умови, порядок організації та проведення щорічного конкурсу «Кращий молодий науковець року Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (надалі – Конкурс) в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (надалі – НТУ «ХПІ»).

1.2. Головною метою конкурсу є виявлення талановитої молоді та підтримка наукових досліджень молодих науковців НТУ «ХПІ», підготовка до участі у республіканських молодіжних програмах, конкурсах та надання стипендій молодим вченим.

1.3. Конкурс проводиться щорічно на початку року за результатами наукових здобутків молодих науковців за попередній календарний рік.

1.4. На здобуття звання «Кращий молодий науковець року НТУ «ХПІ» можуть претендувати молоді вчені, які активно працюють за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України. До претендентів на здобуття звання «Кращий молодий науковець року НТУ «ХПІ» висуваються такі вимоги:

  • основним місцем роботи претендента має бути НТУ «ХПІ»;
  • вік претендента не повинен перевищувати 35 років на момент подання документів для участі у Конкурсі (40 років для докторантів та докторів наук).

1.5.  В НТУ «ХПІ» визначаються переможці за секціями  («Кращий молодий науковець року секції») та один переможець Конкурсу серед переможців за секціями («Кращий молодий науковець року НТУ «ХПІ»).

1.6. Переможці за секціями та переможець Конкурсу нагороджуються почесними дипломами та отримують премії. Розмір премій визначає Ректор Університету.

1.7. Вся інформація, що стосується конкурсу, розміщується на сайті ради молодих вчених НТУ «ХПІ», сайті НТУ «ХПІ» та газеті «Політехнік».

2.1. Процедура проведення Конкурсу має відкритий характер і передбачає три етапи.

2.2.  Перший етап  – первинна підготовка документів. Для участі у Конкурсі необхідно подати на розгляд секції молодих вчених пакет таких документів:

1)  рейтингова   оцінка   діяльності   молодого   науковця   за   попередній календарний рік (додаток);

2)  перелік публікацій та копії документів, які підтверджують рейтингову оцінку учасника Конкурсу;

3) анотація про основні наукові досягнення за рік;

4) фотографія в електронному вигляді.

2.3. Другий етап – розгляд документів претендентів на звання «Кращий молодий науковець року НТУ «ХПІ» секціями молодих вчених та подання пропозицій щодо переможців на розгляд раді молодих вчених НТУ «ХПІ».

Відповідальність за достовірність визначення рейтингової оцінки несе претендент на здобуття звання «Кращий молодий науковець року НТУ «ХПІ» та голова секції молодих вчених. У разі необ’єктивного визначення рейтингової оцінки претендент відсторонюєть­ся від участі у Конкурсі без права повторної участі у поточному році.

Після завершення конкурс, Голови секцій подають на розгляд Раді молодих вчених НТУ «ХПІ» протокол засідання секції молодих вчених з переліком претендентів та їх пакети документів.

2.4. Третій етап – визначення переможців Конкурсу радою молодих вчених НТУ «ХПІ» із запропонованих секціями молодих вчених кандидатур. За результатами розгляду та обговорення кандидатур, правління ради молодих вчених НТУ «ХПІ» визначає переможців за секціями і переможця Конкурсу та подає пропозицію вченій раді університету.

2.5. Переможці нагороджуються за наказом Ректора на вченій раді університету дипломом «Кращий молодий науковець року секції» або «Кращий молодий науковець року НТУ «ХПІ» та відзначаються преміями. Розмір премій встановлює Ректор.

Comments are closed.