ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 8 ВІД 02.11.2018 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Про вшанування пам’яті видатного вченого хіміка, заслуженого професора, ректора ХТІ Івана Павловича Осипова у зв`язку зі 100-річчям з дня його смерті (презентація).
 Доповідач виконавчий директор ГО «Асоціація випускників НТУ «ХПІ» Камчатний Валерій Григорович.

3. Підсумки Х-ї Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (презентація).
Доповідач ректор професор Сокол Євген Іванович.

4. Сучасні підходи до організації підготовки студентів з фізики (презентація).
Доповідачі: проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович;
від комісії професор Лазуренко Олександр Павлович.

5. Підсумки прийому до університету на рівень докторів філософії (презентація).
Доповідачі: начальник відділу аспірантури доцент Штефан Вікторія Володимирівна;
від комісії професор Клепіков Володимир Борисович.

6. Затвердження навчальних планів першого (бакалаврського) рівня (Плани-2018) (презентація).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

7. Затвердження конкурсних пропозицій на прийом до університету в 2019 році (презентація).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

8. Представлення до вчених звань
Професора:
1. Посохов Ігор Михайлович, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин.
Доцента:
1. Пономарьова Наталія Георгіївна, кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів;
2. Коваленко Сергій Володимирович, кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій;
3. Мітцель Микола Олександрович, кафедра автомобіле- і тракторобудування;
4. Побережний Роман Олегович, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

9. Конкурс на заміщення вакантних посад:
9.1. На посаду професора кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами
Конкурсант – к.педагог.н., доц. Гура Тетяна Віталіївна.
9.2. На посаду професора кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій
Конкурсант – к.т.н., доц. Безменов Микола Іванович.
9.3. На посаду професора кафедри ливарного виробництва
Конкурсант – д.т.н., проф. Дьомін Дмитро Олександрович.
9.4. На посаду професора кафедри фізики
Конкурсант – к.т.н., доц. Космачов Сергій Михайлович.
9.5. На посаду професора кафедри менеджменту та оподаткування
Конкурсант – к.т.н., доц. Соколенко Володимир Анатолійович.
9.6. На посаду професора кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами
Конкурсант – к.психол.н., доц. Фурманець Борис Іванович.
9.7. На посаду професора кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами
Конкурсант – к.психол.н., доц. Черкашин Андрій Іванович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

10. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д.64.050.04 (презентація).
Доповідає голова спецради професор Клепіков Володимир Борисович.

11. Звіт докторанта кафедри теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин Васильєва Антона Юрійовича.

12. Затвердження:
12.1. Голів екзаменаційних комісій для проведення атестації випускників освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» у період з 10 грудня 2018 по 19 грудня 2018 року.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

12.2. Змін до Положення про загальноуніверситетську юридичну службу НТУ «ХПІ».
Доповідає начальник юридичного відділу Молчанова Юлія Юріївна.

12.3. Положення про вчену раду науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія» НТУ «ХПІ».
Доповідає директор НДПКІ «Молнія» Буряковський Сергій Геннадійович.

12.4. Положення про кафедру комерційної, торговельної та підприємницької діяльності НТУ «ХПІ».
Доповідає завідувач кафедри Шапран Євген Миколайович.

12.5. Результатів звіту щодо виконання НДР «Олія соєва нерафінована. Густина у діапазоні температур 273…423 К» з ДП «Укрметртестстандарт».
Доповідає керівник теми Демидов Ігор Миколайович.

12.6. Назви нової кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить, створеної шляхом об’єднання кафедри органічної хімії, біохімії та мікробіології та кафедри технології полімерних композиційних матеріалів та покрить.
Доповідає завідувач кафедри Циганков Олександр Валерійович.

12.7. Назви кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів на кафедру міжнародного бізнесу та фінансів.
 Доповідає завідувач кафедри Міщенко Володимир Якимович.

12.8. Відкриття електронної версії Вісника НТУ «ХПІ» серія «Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів» та складу тематичної редколегії.
Доповідає відповідальний редактор Бухкало Світлана Іванівна.

12.9. Звіту про самоаналіз освітньо-професійної програми «Цивільна безпека» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека».
Доповідає завідувач кафедри Березуцький В’ячеслав Володимирович.

12.10. Звіту про самоаналіз освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 «Психологія».
Доповідає завідувач кафедри Романовський Олександр Георгійович.

12.11. Включення блоку 03 «Міжнародні фінанси» до навчального плану 2018 р. бакалаврського рівня для очної форми навчання та зміни назв дисциплін зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в блоці дисциплін 02 «Податкова справа»: «Міжнародний досвід в оподаткуванні» на «Податкові системи зарубіжних країн»; «Податкові платежі та збори» на «Оподаткування в галузях економіки»; «Податковий процес в митних органах» на «Митні платежі та збори».
Доповідає завідувач кафедри Міщенко Володимир Якимович.

13. Подання роботи «Розробка технології наварки шипів коротким циклом на охолоджувальні системи теплоенергетики» студента Ситникова Павла Андрійовича на здобуття премії НАН України для студентів.
Доповідає начальник НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторови.

14. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. доцента кафедри видобування нафти, газу та конденсату Фика Михайла Ілліча «Енергоефективні системи освоєння геотермальних ресурсів свердловин нафтогазових родовищ» та призначення науковим консультантом д.т.н., професора Білецького Володимира Стефановича.
Доповідає начальник НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторови.

15. Про надання права наукового керівництва аспірантами
15.1 за спеціальністю 185 «Нафтова інженерія та технології»:
— доценту кафедри видобування нафти, газу та конденсату к.т.н. Римчуку Данилу Васильовичу;
— доценту кафедри видобування нафти, газу та конденсату к.т.н. Фику Михайлу Іллічу.
 директору УНД Інституту природних газів філії АП «Укргазвидобування» к.геолог.н. Кривулі Сергію Вікторовичу.
15.2. за спеціальністю 113 «Прикладна математика»
 професору кафедри комп’ютерного моделювання процесів і систем Плаксію Юрію Андрійовичу.
Доповідає начальник НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторови.

16. Про надання службового помешкання.
Доповідач проректор професор Гасанов Магомедємін Ісамагомедович.

17. Про рекомендацію до друку наукових видань:
— Підручник «Геоінформаційні технології» автори: Пітак І.В., Негадайлов А.А., Масікевич Ю.Г. та інщі й надання грифу Вченої ради. Обсяг: 10 автор. арк.
— Підручник «Підготовка офіцерів запасу Сухопутних військ. Частина 1. Морально-психологічне забезпечення у військовій частині (підрозділі)» автори: Стаховський О.В. та інші й надання грифу Вченої ради.
— Навчальний посібник «Готовність до адаптивного управління сучасного менеджера в умовах конкуренції на ринку праці» автори: РомановскийО.Г. та інші, й надання грифу Вченої ради. Обсяг: 245 стор.
— Навчальний посібник «Коливання механічних систем в автомобіле- та тракторобудуванні» автор Кожушко А.П. і й надання грифу Вченої ради. Обсяг: 316 с.
— Навчальний посібник «Теорія і практика електромагнітних полів та процесів в електротехніці» автор Мілих В.І. й надання грифу Вченої ради. Обсяг: 374 с
— Монографія «Клінкерні керамічні матеріали на основі природної і техногенної сировини України» авторів: Федоренко О.Ю., Щукіна Л.П., Рищенко М.І., Присяжна Л.В. Обсяг: 180 с.
— Монографія «Плавність руху як складова динаміки трактора» авторів: Кальченко Б.І., Ребров О.Ю., Кожушко А.П., Момонтов А.Г. Обсяг: 164 с.
— Монографія «Електроосадження покриттів металами, сплавами і оксидами в багатофункціональних гальванічних ваннах» автори: Майзеліс А.О., Байрачний Б.І. Обсяг: 10 др. арк.
— Навчальний посібник «Міжнародні економічні відносини: бакалаврський. Частина 1» автори: І.М. Посохов та інші. Обсяг: 350 с.
— Навчальний посібник «Міжнародні економічні відносини: бакалаврський. Частина 2» автори: І.М. Посохов та інші. Обсяг: 350 с.
— Підручник «Політологія: модульний курс. Навчально-методичний комплекс. Підручник для студентів вищих навчальних закладів» автори: Нікорич А.В., Дутчак-Сталощук П.В., Козак А.І., Кучера О.А. Обсяг: 22 автор. арк.
— Навчальний посібник  «Органічні речовини та матеріали у промисловості» автори: Чобан А.Ф., Рогозинський М.С., Омельченко Н.М. та інші. Обсяг: 25 автор. арк.
— Навчальний посібник «Інженерні системи водопостачання та водовідведення. Якість води для біотехнологічних виробництв» автори: Чобан А.Ф., Рогозинський М.С., Нечипоренко О.В., та інші. Обсяг: 21 автор. арк.
— Навчальний посібник  «Історія України: модульний курс. Навчально-методичний комплекс.», автори: Нікорич А.В., Дутчак-Сталощук П.В., Козак А.І., Кучера О.А. Обсяг: 23,5 автор. арк.
— Навчальний посібник «Методика викладання практичних занять з курсу «Двигуни внутрішнього згорання» автори: Даналакі В.В.,Даналакій О.Г., Нікорич А.В., Фірман П.І. Обсяг: 12 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів «Біологія», автор : Хлистун Н.Я. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації  «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів «Геологія з основами геоморфології» автор: Хлистун Н.Я. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів «Метеорологія і кліматологія» автор: Гольонко Р.А. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації  «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів «Соціальна  екологія та екологія людини» автор: Гольонко Р.А. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації  «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів «Агроекологія» автори: Хлистун Н.Я., Нечипоренко О.В. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів «Організація та управління в природоохоронній діяльності» автор: Хлистун Н.Я. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів «Природні ресурси та їх стале споживання»» автор: Гольонко Р.А. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів «Топографія з основами картографії» автор: Гольонко Р.А. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації  «Методичні вказівки до лабораторних робіт «Біоіндикація екосистем» автор: Хлистун Н.Я. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до лабораторних робіт «Природоохоронне інспектування»» автор: Гольонко Р.А. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів «Методи вимірювання параметрів н.с.» автори: Герецун Г.М., Нечипоренко О.В. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до лабораторних робіт та практичних занять «Лісівництво» автор: Хлистун Н.Я. Обсяг: 2 автор. арк.
— Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів «Енергозберігаючі процеси і технології»» автор: Гольонко Р.А. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів «Основи міжнародної еколого- економічної діяльності» автор: Гольонко Р.А. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів «Технологія знешкодження та утилізації компонентів газових викидів»» автори: Герецун Г.М., Нечипоренко О.В. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до лабораторних робіт та практичних занять  «Дендрологія»» автор: Хлистун Н.Я. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів «Правові основи заповідної справи та вед лісового господарства»» автор: Гольонко Р.А. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів «Технологія хімічної переробки деревини»» автори: Герецун Г.М., Нечипоренко О.В. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до проведення переддипломної практики студентів IV-го курсу спеціальності 101 «Екологія»» автори: Гольонко Р.А., Герецун Г.М. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу “Органічна хімія” для студентів, що навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» і 162 «Біотехнології та біоінженерія»» автори: Нечипоренко О.В., Омельченко Н.М., Кучерява В.А. та інші. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з курсу «Радіоекологія» для студентів, що навчаються за спеціальністю «Екологія» автори: Омельченко Н.М., Кучерява В.А. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Загальна хімія» для студентів спеціальностей «Екологія» і «Біотехнології та біоінженерія» автори: Нечипоренко О.В., Омельченко Н.М., Кучерява В.А. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» для студентів спеціальності «Екологія» автори: Рогозинський М.С., Нечипоренко О.В., Герецун Г.М. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Інженерні системи водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності «Екологія» автори: Рогозинський М.С., Герецун Г.М., Чобан А.Ф. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Технології утилізації твердих відходів» для студентів спеціальності «Екологія» автори: Рогозинський М.С., Чобан А.Ф., Герецун Г.М. Обсяг: 2 автор. арк.
— Методичні рекомендації «Методичні рекомендації індивідуальних тренувань студентської молоді з боксу» автор: Маринчук В.М. Обсяг: 1 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації індивідуальних тренувань студентської молоді з силового триборства» автор: Маринчук В.М. Обсяг: 1 автор. арк.
— Методичні рекомендації «Методичні рекомендації індивідуальних тренувань студентської молоді з кросфіту» автор: Маринчук В.М. Обсяг: 1 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з курсу «Двигуни внутрішнього згорання» автори: Даналакі В.В., Даналакій О.Г., Нікорич А.В. та інші. Обсяг: 2 автор. арк.
Методичні рекомендації «Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з курсу «Технологія конструкційних матеріалів»» автори: Даналакі В.В., Даналакій О.Г., Нікорич А.В. та інші. Обсяг: 2 автор. арк.
— Методичні рекомендації «Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з курсу «Двигуни внутрішнього згорання» автори: Даналакі В.В.,Даналакій О.Г., Нікорич А.В. та інші. Обсяг: 2 автор. арк.
— Вісник НТУ «ХПІ», серія «Математичне моделювання в техніці та технологіях». Обсяг: 150 с.
— Вісник НТУ «ХПІ», серія «Нові рішення в сучасних технологіях». Том 1. Обсяг: 186 с.
— Вісник НТУ «ХПІ», серія «Нові рішення в сучасних технологіях». Том 2. Обсяг: 133 с.
— Вісник НТУ «ХПІ», серія «Динаміка і міцність машин». Обсяг: 60 с.
— Вісник НТУ «ХПІ», серія «Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів». Обсяг: 105 с.
Доповідає начальник НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторови.

Заковоротний Олександр Юрійович