КОНТАКТИ

Вчена рада Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Адреса: вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002
Офіційний сайт: http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vr/
e-mail: academic_council@khpi.edu.ua

 


КЕРІВНИЦТВО ВЧЕНОЇ РАДИ


Товажнянський Леонід Леонідович
Голова Вченої ради НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор

+3 8 (057) 707-63-56
Leonid.Tovazhnyanskyy@khpi.edu.ua

 

Пермяков Олександр Анатолійович
Заступник голови Вченої ради НТУ «ХПІ», доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технологія машинобудування та металорізальні верстати»

+3 8 (057) 707-63-38
Oleksandr.Permiakov@khpi.edu.ua

СЕКРЕТАРІАТ ВЧЕНОЇ РАДИ


Зайцев Юрій Іванович
Вчений секретар НТУ «ХПІ», кандидат технічних наук, доцент, професор

+3 8 (057) 707-66-56
 Yurii.Zaitsev@khpi.edu.ua
polinomz@i.ua

 

Камчатна-Степанова Катерина Валеріївна
Кандидат технічних наук, інженер 1-ї категорії

+3 8 (057) 707-65-72
Kateryna.Kamchatna@khpi.edu.ua

 

Орлова Тетяна Олександрівна
Інженер 1-ї категорії

+3 8 (057) 707-65-72
Tetiana.Orlova@khpi.edu.ua

 

Д’якова Лариса Миколаївна
Інженер 1-ї категорії
+3 8 (057) 707-65-72
Larysa.Diakova@khpi.edu.ua

 

Федоріщева Тетяна Петрівна
Інженер 1-ї категорії

+3 8 (057) 707-66-56
Tetiana.Fedorishcheva@khpi.edu.ua