ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 9 ВІД 30.11.2018 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Затвердження Правил прийому до НТУ «ХПІ» та Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» у 2019 році (презентація).
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

3. Затвердження навчальних планів магістрів, бакалаврів з прискореним терміном навчання, бакалаврів і магістрів заочної форми навчання (презентація).
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

4. Про підтримку висунення Тернопільським національним технічним університетом ім. Івана Пулюя на здобуття Державної премії України в галузі освіти роботи «Комплекс освітніх та наукових україномовних видань, як інноваційний інструмент підготовки IT фахівців на основі компетентнісного підходу».
Доповідає начальник НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторови.

5. Про включення кандидатури д.т.н. проф. Годлевського Михайла Дмитровича до складу творчого колективу роботи «Комплекс освітніх та наукових україномовних видань, як інноваційний інструмент підготовки IT фахівців на основі компетентнісного підходу», яка висувається на здобуття Державної премії України в галузі освіти.
Доповідає начальник НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторови.

6. Про включення кандидатури д.т.н. проф. Любчика Леоніда Михайловича до складу творчого колективу роботи «Комплекс освітніх та наукових україномовних видань, як інноваційний інструмент підготовки IT фахівців на основі компетентнісного підходу», яка висувається на здобуття Державної премії України в галузі освіти.
Доповідає начальник НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторови.

7. Представлення до вчених звань:
Професора
1. Арсеньєва Ольга Петрівна, кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів.
Доцента
1. Назарова Татьяна Юріївна, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів;
2. Галущак Ірина Володимирівна, кафедра фізики.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

8. Конкурс на заміщення вакантних посад:
8.1. На посаду професора кафедри охорони праці та навколишнього середовища
Конкурсант – Горбенко Вероніка Володимирівна.
8.2. На посаду професора кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій
Конкурсант – Пугачова Тетяна Миколаївна.
8.3. На посаду професора кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин
Конкурсант – Савченко Ольга Ігорівна.
8.4. На посаду професора кафедри економічного аналізу та обліку
Конкурсант – Якименко-Терещенко Наталія Василівна.
8.5. На посаду професора кафедри інженерної електрофізики
Конкурсант – Бойко Микола Іванович.
8.6. На посаду професора кафедри економіки і маркетингу
Конкурсант – Горовий Дмитро Анатолійович.
8.7. На посаду професора кафедри матеріалознавства
Конкурсант – Зубков Анатолій Іванович.
8.8. На посаду професора кафедри автомобіле- та тракторобудування
Конкурсант – Краснокутський Володимир Миколайович.
8.9. На посаду професора кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем
Конкурсант – Львов Сергій Геннадійович.
8.10. На посаду професора кафедри підйомно-транспортних машин і обладнання
Конкурсант – Свіргун Володимир Петрович.
8.11. На посаду професора кафедри передачі електричної енергії
Конкурсант –Довгалюк Оксана Миколаївна.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

9. Представлення кандидатури до звання «Почесний доктор НТУ «ХПІ» видатного вченого, члена-кореспондента Польської Академії наук, професора Технічного університету Лодзі – Яна Аврайцевича (Jan Awrejcewicz) (презентація).
Доповідає директор ННІФІ професор Ларін Олексій Олександрович.

10. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д.64.050.08 (презентація).
Доповідає голова спецради професор Болюх Володимир Федорович.

11. Звіт докторанта кафедри промислової та біомедичної електроніки Лапти Станіслава Сергійовича.

12. Затвердження:
12.1. Положення про роботу з виданнями, подарованими до фонду науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» (презентація).
Доповідає директор бібліотеки Семененко Лариса Петрівна.
12.2. Освітньої програми та навчального плану за спеціальністю 241 – Готельно-ресторанна справа.
Доповідає директор ННІ ЕММБ професор Манойленко Олександр Володимирович.
12.3. Правил прийому Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ» на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році.
Доповідає директор коледжу Дідух Ірина Іванівна.
12.4. Правил прийому Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ» на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році.
Доповідає директор коледжу РИСКІН Валерій Аркадійович.
12.5. Уточнених навчальних планів підготовки іноземних студентів.
Доповідає декан факультету міжнародної освіти доцент Кудій Дмитро Анатолійович.

13. Про надання права наукового керівництва аспірантами с.н.с. кафедри фізики металів та напівпровідників к.ф-м.н. Першину Юрію Павловичу.
Доповідає начальник НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторови.

14. Затвердження теми докторської дисертації к.е.н., доцента кафедри економіки і менеджменту Чернівецького факультету НТУ «ХПІ» Безродної Стелли Миколаївни «Домінанти забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості» та призначення наукового консультанта д.е.н., професора, завідувача кафедри зовнішньоекономічної діяльності та логістики Національного університету харчових технологій (м. Київ) Пєтухової Ольги Михайлівни.
 Доповідає начальник НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторови.

15. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н., доцента кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива Григорова А.Б. «Науково-практичні основи отримання пластичних мастил з вторинної сировини» та призначити науковим консультантом д.т.н., с.н.с. Чешко Ф.Ф.
Доповідає начальник НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

16. Про рекомендацію до друку наукових видань:
Монографія «Біологічно-активні склокристалічні матеріали медичного призначення» авторів Саввова О.В. та інших. Обсяг 132 стор.
Підручник «Банковские операции банковской системы Украины» авторів Андренко О.А. та інших. Обсяг 450 стор.
Підручник «Synthesis of control schemes of system drives» авторів Сокола Є.І. та Черкашенка М.В. й надання грифу Вченої ради. Обсяг 121 стор.
Журнал «Теорія і практика управління соціальними системами» №4, 2018 рік. Обсяг 110 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Техніка та електрофізика високих напруг», 2018 рік. Обсяг 54 стор.
Збірник праць ІІ МНТК «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування» 2018 рік. Обсяг 248 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Гідравлічні машини та гідроагрегати», 2018 рік. Обсяг 102 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Економічні науки», №37 (1313), 2018 рік. Обсяг 126 стор.
Посібник «Інформаційні технології в менеджменті та економіці» авторів Погорєлов М.І. та інші.
Монографія «Моделі та методи стратегічного управління розвитком підприємства» авторів Москаленко В.В., Годлевського М.Д. Обсяг 208 стор.
Навчальний посібник «Макроекономіка» авторів Архієреєва С.І., Решетняк Н.Б. та надання грифу Вченої ради.  Обсяг 216 стор.
Навчальний посібник «Курс мікроекономіки» автор Архієреєв С.І. та надання грифу Вченої ради.  Обсяг 156 стор.
Навчальний посібник «Міжнародна економіка і міжнародні економічні відносини» автор Архієреєв С.І. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 262 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Хімія, хімічна технологія та екологія», №35, №39, 2018 рік. Обсяг 104 стор.
Доповідає начальник НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторови.

Заковоротний Олександр Юрійович