ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 2 ВІД 25.01.2019 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Стан справ з контингентом іноземних студентів та рівень їх навчання в університеті.
Доповідачі:
– проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович;
– від комісії професор Сахненко Микола Дмитрович.

3. Зміни правил прийому на 2019-2020 навчальний рік та затвердження пропозицій на обсяги держзамовлення.
Доповідачі:
– проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;
– від комісії професор Пильов Володимир Олександрович.

4. Представлення на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2019 рік.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

5. Про розміщення на депозитному рахунку в державному банку тимчасово вільних коштів, отриманих за надання платних послуг.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

6. Представлення до вчених звань.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

7. Конкурс на заміщення вакантних посад.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

8. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д 64.050.10.
Доповідає голова спецради професор Львов Геннадій Іванович.

9. Звіт докторанта кафедри автоматизації енергосистем Гапона Дмитра Анатолійовича.

10. Затвердження:
10.1. Змін до Положення про Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ».
Доповідає заступник начальника інституту з навчальної та наукової роботи полковник Марущенко Володимир Васильович.

11. Про надання права наукового керівництва аспірантами по спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» к.т.н. доценту кафедри двигунів внутрішнього згоряння Мешкову Денису Вікторовичу.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

12. Про рекомендацію до друку наукових видань:
1. Навчальний посібник «Професійна відповідальність у спортивній педагогіці» авторів: Пономарьов О.С., Зінченко Л.В. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 200 стор.
2. Міжнародний науково-технічний збірник «Резание и инструменты в технологических системах», випуск № 90, 2019 рік. Обсяг 126 стор.
3. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами», №1 (1326). Обсяг 92 стор.
4. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами», №2 (1327). Обсяг 90 стор.
5. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Нові рішення в сучасних технологіях». Обсяг 246 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович