ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 4 ВІД 29.03.2019 (ПОЧАТОК 13:00)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Вручення диплому «Почесний доктор НТУ «ХПІ» члену-кореспонденту Польської Академії наук професору Технічного університету Лодзі – Яну Аврайцевичу (презентація).
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

3. Стратегічний план розвитку НТУ «ХПІ» на 2019-2025 роки.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

4. Створення системи для визначення рейтингу кафедр університету.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

5. Стратегія розвитку наукової діяльності в університеті та підсумки наукової роботи у 2017-2018 навчальному році (презентація).
Доповідачі:
проректор професор Марченко Андрій Петрович;
від комісії професор Ткачук Микола Анатолійович.

6. Про наукові та освітні заходи НТУ «ХПІ» в інноваційному проекті Британської ради «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» (презентація).
Доповідає завідувач кафедри професор Романовський Олександр Георгійович.

7. Участь студентського самоврядування в організації навчального процесу та вихованні студентів (презентація).
Доповідачі:
голова «Stud Heads» Хлудєєв Володимир Володимирович;
від комісії професор Тарароєв Яків Володимирович.

8. Про припинення діяльності Чернівецького факультету НТУ «ХПІ» шляхом ліквідації у зв’язку з невідповідністю ліцензійним умовам.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

9. Про висунення кандидатур на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук:
— д.т.н. Зайцева Романа Валентиновича завідувача кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики;
— д.т.н. Ларіна Олексія Олександровича директора ННІ ІФ.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

10. Представлення претендентів на посаду директора Полтавського політехнічного коледжу.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

11. Представлення до вчених звань:
Професора:
1. Мороз Володимир Михайлович, кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами.
Доцента:
1. Хрипунова Аліна Леонідівна, кафедри природничих наук.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

12. Конкурс на заміщення вакантних посад:
1.
На посаду директора Полтавського політехнічного коледжу.
Конкурсанти:
– Пітяков Олександр Сергійович;
– Пуленко Ігор Іванович.
2. На посаду завідувача кафедри електричного транспорту та тепловозобудування.
Конкурсант – д.т.н., професор Любарський Борис Григорович.
3. На посаду професора кафедри деталей машин та мехатронних систем.
Конкурсант – к.т.н., професор НТУ «ХПІ» Музикін Юрій Дмитрович.
4. На посаду професора кафедри інтегрованих технологій машинобудування
Конкурсант – д.т.н., професор Федорович Володимир Олексійович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

13. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 (презентація).
Доповідає голова спецради професор Качанов Петро Олексійович.

14. Звіт докторанта кафедри автоматики та управління в технічних системах Зуєва Андрія Олександровича.

15. Затвердження:
15.1. Упорядкування норм відвідування занять та методики формування оцінки студентів з дисципліни «Фізичне виховання».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
15.2. Звіту про акредитаційний самоаналіз напряму 6.050501 «Прикладна механіка».
Доповідає завідувач кафедри професор Коваленко Валентин Олександрович.
15.3. Звіту про акредитаційний самоаналіз напряму 6.030102 «Психологія».
Доповідає завідувач кафедри професор Романовський Олександр Георгійович.
15.4. Відкриття на бакалаврському рівні спеціалізації 075-03 «Міжнародний маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг».
Доповідає в.о. завідувача кафедри економіки та маркетингу професор Сисоєв Володимир Вікторович.
15.5. Голів екзаменаційних комісій для проведення атестації випускників освітнього ступеня бакалавр та магістр.
Доповідає начальник навчального відділу Бортніков Віктор Якович.
15.6. Зміни до Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету (презентація).
Доповідає начальник навчального відділу Бортніков Віктор Якович.
15.7. Зміну назви блоку дисциплін (спеціалізації) «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика» на «Інженерія мехатронних гідропневмосистем».
Доповідає завідувач кафедри деталей машин та мехатронних систем професор Гайдамака Анатолій Володимирович.
15.8. Перейменування в межах спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації (блоку дисциплін) 133.02 «Транспортні засоби високої прохідності» в спеціалізацію (блок дисциплін) 133.02 «Автоматизоване проектування транспортних засобів високої прохідності».
Доповідає голова групи забезпечення спеціальності, завідувач кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин професор Волонцевич Дмитро Олегович.
15.9. Перейменування в межах спеціальності 131 «Прикладна механіка» блоку дисциплін «Автоматизоване моделювання технічних систем», який закріплений за кафедрою ТММіСАПР, в блок дисциплін «Комп’ютерне моделювання технічних систем».
Доповідає завідувач кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин професор Ткачук Микола Анатолійович.
15.10. Положення про галерею «Art-ХПІ».
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.
15.11. Тимчасове положення про планування і облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

16. Про висунення кандидатур на здобуття іменних стипендій облдержадміністрації в галузі науки у 2019 році.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

17. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. доцента кафедри обчислювальної техніки та програмування Мезенцева Миколи Вікторовича «Оптимізація процесу керування тяговим рухомим складом з асинхронним приводом» та призначення науковим консультантом д.т.н., професора кафедри обчислювальної техніки та програмування Заковоротного Олександра Юрійовича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

18. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. доцента кафедри радіоелектроніки Нікуліної Олени Миколаївни «Методи, моделі та інформаційна технологія оптимізації управління складними динамічними системами (на прикладі енергоблоку АЕС)» та призначення науковим консультантом д.т.н., професора кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Северина Валерія Петровича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

19. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. с.н.с. кафедри інформаційних технологій та систем колісних і гусеничних машин Ткачука Миколи Миколайовича «Мікромеханічні моделі та методи осереднення властивостей матеріалів мережевої структури та проміжних шарів контактуючих тіл».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

20. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
1.
Журнал «Електротехніка і електромеханіка» № 2, 2019. Обсяг 68 стор.
2. Матеріали конференції «Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення», 2019. Обсяг 150 стор.
3. Навчальний посібник «Готельно-ресторанна справа»  авторів Якименко-Терещенко Н.В. та інших, та надання грифу Вченої ради. Обсяг 400 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович