ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 6 ВІД 24.05.2019 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, дипломів та нагород співробітникам університету з нагоди Дня науки.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Якість освіти як головний показник ефективності закладу вищої освіти (презентація).
Доповідачі: ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Любчик Леонід Михайлович.

3. Напрямки виховної роботи в університеті (презентація).
Доповідачі: проректор професор Зайцев Юрій Іванович;
від комісії професор Тарароєв Яків Володимирович.

4. Представлення до вчених звань:
4.1. Професора:
1. Шевченко Сергій Юрійович, кафедра кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ».
4.2. Доцента:
1. Авдєєва Олена Петрівна, кафедра турбінобудування НТУ «ХПІ»;
2. Дунаєвська Ольга Ігорівна, кафедра комп’ютерної математики і аналізу даних НТУ «ХПІ»;
3. Левон Олена Олександрівна, кафедра радіоелектроніки НТУ «ХПІ»;
4. Чала Юлія Миколаївна, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ «ХПІ»;
5. Дроздов Антон Миколайович, кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики НТУ «ХПІ»;
6. Петров Сергій Олександрович, кафедра органічного синтезу і нанотехнологій НТУ «ХПІ».
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

5. Конкурс на заміщення вакантних посад:
5.1. На посаду професора кафедри теоретичних основ електротехніки
Конкурсант – д.т.н., доц. Кропачек Ольга Юріївна;
5.2. На посаду професора кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем
Конкурсант – д.п.н., доц. Рудевіч Наталія Валентинівна;
5.3. На посаду професора кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту
Конкурсант – д.е.н., доц. Шипуліна Юлія Сергіївна;
5.4. На посаду професора кафедри промислової і біомедичної електроніки
Конкурсант – к.т.н., проф. Кривошеєв Сергій Юрійович;
5.5. На посаду професора кафедри прикладної математики
Конкурсант – д.ф-м.н., проф. Міхлін Юрій Володимирович;
5.6. На посаду професора кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами
Конкурсант – д.держ.упр., доц. Мороз Володимир Михайлович;
5.7. На посаду професора кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива
Конкурсант – к.т.н., доц. Назаров Валерій Миколайович;
5.8. На посаду професора кафедри інформатики та інтелектуальної власності
Конкурсант – к.т.н., доц. Солощук Михайло Миколайович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

6. Про надання кафедрі систем інформації імені В.О. Кравця.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

7. Затвердження:
7.1. Освітньо-професійних програм та навчальних планів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти по спеціальності 053 «Психологія».
Доповідає завідувач кафедри професор Романовський Олександр Георгійович.
7.2. Освітньо-професійних програм та навчальних планів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» з галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» по спеціальностям: 254 «Забезпечення військ сил» (освітньо-професійна програма «Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ»), 255 «Озброєння та військова техніка» (освітньо-професійна програма «Експлуатація та ремонт бронетанкової технік и та озброєння»).
Доповідає заступник начальника інституту з навчальної та наукової роботи полковник Марущенко Володимир Васильович.
7.3. Пропозицій щодо унормування навчального навантаження викладачів у наступному навчальному році.
Доповідає завідувач кафедри електричних станцій професор Лазуренко Олександр Павлович.
7.4. Зміни у навчальному плані підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія», шляхом заміни дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» на дисципліну «Основи менеджменту» на кафедрі «Менеджмент та оподаткування».
Доповідає завідувач кафедри Бурега Валерій Васильович.
7.5. Звіту з самоаналізу виконання Національним закладам вищої освіти критеріїв надання та підтвердження статусу Національного.
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.
7.6. Тимчасового стандарту вищої освіти України зі спеціальності 274 — Автомобільний транспорт.
Доповідає завідувач кафедри Самородов Вадим Борисович.

8. Про призначення стипендії імені Миколи Карповича Рязанцева студенту кафедри двигунів внутрішнього згоряння групи 2.Е204П.8 Макарчуку О.В.
Доповідає завідувач кафедри Пильов Володимир Олександрович.

9. Про підтримку роботи «Створення антенно-фідерних пристроїв для космічної техніки», що висувається Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара, Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки ЗСУ (м. Київ) на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року.
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

10. Про підтримку роботи «Створення навігаційних систем для космічних апаратів, ракет-носіїв і безпілотних літальних апаратів», що висувається НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року.
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

11. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. доцента кафедри хімічної техніки і промислової екології Кривільової Світлани Павлівни в новій редакції «Новi функціональні матеріали на основі системи СаО-СаF2-P2O52О и домішок для інженерії тканин кістково-м’язової системи» та призначення додаткового наукового консультанта д.т.н. професора Заковоротного Олександра Юрійовича.
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

12. Висунення кандидатури Постельник Ганни Олександрівни на здобуття іменної стипендії Президента України.
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

13. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
1
. Навчальний посібник «Розрахунок хімічних реакторів. Числові методи у мові С#» авторів Савенков А.С. та інші та надання грифу Вченої ради. Обсяг 304 стор.
2. Навчальний посібник «Економічна теорія» під редакцією Архієреєва С.І. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 230 стор.
3. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика», № 9 (1334), 2019. Обсяг 125 стор.
4. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Гідравлічні машини та гідроагрегати», 2019. Обсяг 110 стор.
5. Журнал «Електротехніка і електромеханіка» № 3, 2019. Обсяг 69 стор.
6. Навчальний посібник «Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків» автори Григоров О.В. та інші. Обсяг 496 стор.
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

Заковоротний Олександр Юрійович