ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 1 ВІД 31.01.2020 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Нагородження почесною медаллю до 105 річниці з дня народження Головного конструктора систем управління Сергєєва Володимира Григоровича.
Вручає Голова Громадського координаційного комітету «Харків ракетно-космічний» Тупало Геннадій Михайлович

2. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

3. Нові підходи до планування фінансування діяльності університету на 2020 рік (презентація).
Доповідачі: ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Манойленко Олександр Володимирович.

4. Підсумки перевірок НТУ «ХПІ» державними установами у 2019 році (презентація).
Доповідачі: проректор професор Гасанов Магомедємін Ісамагомедович;
від комісії професор Березуцький Вячеслав Володимирович.

5. Про проведення огляду-конкурсу «Кращій гуртожиток НТУ «ХПІ» та підсумки конкурсу за 2019 рік.
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

6. Про зняття інформаційної таблички зі стели, встановленої до століття університету.
Доповідає начальник юридичного відділу Молчанова Юлія Юріївна.

7. Висунення кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених:
7.1. Басова Євгенія Володимирівна, доцент кафедри «Технологія машинобудування та металорізальні верстати»;
7.2. Данильченко Дмитро Олексійович, доцент кафедри «Передача електричної енергії»;
7.3. Козуля Марія Михайлівна, кафедра «Програмне забезпечення та інформаційні технології управління»;
7.4. Купріянов Євген Валерійович, доцент кафедри «Інтелектуальні комп’ютерні системи»;
7.5. Мінакова Ксенія Олександрівна, доцент кафедри фізики;
7.6. Радогуз Сергій Анатолійович, начальник методичного відділу.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

8. Представлення робіт на здобуття премії Верховної Ради України молодим вченим 2020 року:
8.1. «Моделі та інформаційна технологія планування покращення якості процесу розробки програмного забезпечення» автора Голоскокова Анна Олександрівна (доц. каф. «Програмне забезпечення та інформаційні технології управління»);
8.2. «Вплив концентраційних фазових переходів перколяційного типу на термоелектричні властивості твердих розчинів на основі топологічних ізоляторів» авторів: Дорошенко Ганна Миколаївна (н.с. каф. фізики), Мартинова Катерина Вікторівна (м.н.с. каф. фізики), Ніколаєнко Ганна Олександрівна (м.н.с. каф. фізики), Новак Костянтин Валерійович (асп. каф. фізики);
8.3. «Захист від перенапруг повітряних ліній розподільних електричних мереж» автора Дривецький Станіслав Ігорович (ас. каф. «Передача електричної енергії»);
8.4. «Фізико-технічні основи створення комбінованих фотоенергетичних систем» автора Зайцев Роман Валентинович (зав. каф. «Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики»);
8.5. «Технологічне забезпечення точності та якості механічної обробки деталей машин» автора Іванова Марина Сергіївна (доц. каф. «Технології машинобудування та металорізальних верстатів»);
8.6. «Compliance prоgrаm: [tutorial]» авторів Маслак Марія Володимирівна (ст. викл. каф. «Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин») та Ткачова Надія Петрівна (доц. каф. «Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин»);
8.7. «Створення теоретичних засад підвищення енергоефективності і ресурсозбереження перспективних конструкцій та процесів керування гідравлічним і електричним приводами перевантажувального обладнання»; автора Стрижак Всеволод Вікторович (доц. каф. «Підйомно-транспортні машини і обладнання»);
8.8. «Підвищення енергоефективності пневмоприводів з адаптивним режимом позиціювання шляхом аналізу їх енерговитрат та вибору енергозберігаючої структури» автора Стрижак Мар’яна Георгіївна (доц. каф. «Деталі машин та мехатронних систем»).
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

9. Представлення до вченого звання доцента:
9.1. Донецька Тетяна Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

10. Конкурс на заміщення вакантних посад:
10.1. На посаду завідувача кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант –д.т.н., проф. Семенов Сергій Геннадійович;
10.2. На посаду професора кафедри автомобіле- і тракторобудування
Конкурсант – д.т.н. проф. Бондаенко Анатолій Ігорович;
10.3. На посаду професора кафедри технологій машинобудування та металорізальних верстатів
Конкурсант – д.т.н. проф. Добротворський Сергій Семенович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

11. Про розміщення на депозитному рахунку в державному банку тимчасово вільних коштів, отриманих за надання платних послуг.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

12. Призначення кафедри інформаційних технологій та систем колісних і гусеничних машин НТУ «ХПІ», а також рецензентів: д.т.н., професора Дущенко Владислава Васильовича та к.т.н., директора ННІ МІТ Єпіфанова Віталія Валерійовича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Мормила Якова Михайловича на тему «Підвищення рухливості військових колісних машин шляхом застосування міжколісних диференціалів з гідростатичним блокуванням без фрикційних дисків» по спеціальності 255 – озброєння і військова техніка.
Доповідає голова Вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

13. Перезатвердження студентам іменних стипендій Президента України:
ГЛАВЧЕВА Дар’я Максимівна                             КІТ-116в
ЛІТВІНЕНКО Олександра Олександрівна       БЕМ-116в
СИТНИКОВ Павло Андрійович                           МІТ-Н218л
КОНКІН Станіслав Валерійович                           І-117а
ТИМОШЕНКО Ірина Сергіївна                            ХТ-116в
ПРАВДІНА Тетяна Романівна                               І-216г

Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

14. Затвердження:
14.1. У зв’язку з затвердженням та реєстрацією нової редакції Статуту НТУ «ХПІ» затвердити:
14.1.1. Положення про вчену раду Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки НТУ «ХПІ» та Положення про Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки НТУ «ХПІ»
14.1.2. Положення про вчену раду Навчально-наукового інженерно-фізичного інституту НТУ «ХПІ» та Положення про Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут НТУ «ХПІ».
14.1.3. Положення про вчену раду Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії НТУ «ХПІ» та Положення про Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії НТУ «ХПІ».
14.1.4. Положення про вчену раду Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту НТУ «ХПІ» та Положення про Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту НТУ «ХПІ».
14.1.5. Положення про вчену раду Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу НТУ «ХПІ» та Положення про Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу НТУ «ХПІ».
14.1.6. Положення про вчену раду факультету комп’ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ» та Положення про факультет комп’ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ».
14.1.7. Положення про вчену раду факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії НТУ «ХПІ» та Положення про факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії НТУ «ХПІ».
14.1.8. Положення про вчену раду факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ» та Положення про факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ».
14.1.9. Положення про вчену раду факультету міжнародної освіти НТУ «ХПІ» та Положення про факультет міжнародної освіти НТУ «ХПІ».
14.1.10. Положення про відділ кадрів НТУ «ХПІ».
14.1.11. Положення про військово-мобілізаційний відділ НТУ «ХПІ».
14.1.12. Положення про відділ діловодства та канцелярії НТУ «ХПІ».
14.1.13. Положення про юридичний відділ НТУ «ХПІ».
14.1.14. Положення відділ аспірантури НТУ «ХПІ».
14.1.15. Положення про Центр заочного та дистанційного навчання НТУ «ХПІ».
14.1.16. Положення про методичний відділ НТУ «ХПІ».
14.1.17. Положення про методичну раду НТУ «ХПІ».
14.1.18. Положення про Інформаційно-обчислювальний центр НТУ «ХПІ».
14.1.19. Положення про олімпіади НТУ «ХПІ» для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.
14.1.20. Типового положення про кафедру НТУ «ХПІ».
14.1.21. Положення про вчену раду НТУ «ХПІ».
14.1.22. Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти НТУ «ХПІ».
Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.
14.2. Положення про секретаріат вченої ради НТУ «ХПІ».
Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.
14.3. Запровадження у 2020/2021 н.р. заочної форми навчання англійською мовою.
Доповідає проректор професор Хрипунов Генадій Семенович.
14.4. Додаткового матеріального стимулювання викладачів за викладання англійською мовою.
Доповідає проректор професор Хрипунов Генадій Семенович.
14.5. Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у випускних кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.
14.6. Положення щодо організації виборчої системи та проведення обрання ректора НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.
14.7. Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.
14.8. Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.
14.9. Положення про дільничну виборчу комісію з проведення виборів ректора НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.
14.10. Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора НТУ «ХПІ» у новій редакції.
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.
14.11. Правил прийому на навчання до Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ» у 2020 році.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.
14.12. Перейменування Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.
14.13. Правил прийому до Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ» на 2020 – 2021 навчальний рік.
Доповідає директор коледжу Дідух Ірина Іванівна.
14.14. Перейменування Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на Відокремлений структурний підрозділ «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає директор коледжу Дідух Ірина Іванівна.
14.15. Перейменування кафедри охорони праці та навколишнього середовища на кафедру безпека праці та навколишнього середовища.
Доповідає завідувач кафедри Березуцький Вячеслав Володимирович.
14.16. Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ».
Доповідає начальник навчального відділу підполковник Ганна Каракуркчі.
14.17. Надання права вченій раді Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» визначати порядок визнання результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інституту.
Доповідає начальник навчального відділу підполковник Ганна Каракуркчі.
14.18. Освітніх програм та навчальних планів підготовки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»:
— освітньо-професійна програма «Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ», спеціальність 254 — забезпечення військ (сил);
— освітньо-професійна програма «Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння», спеціальність 255 — озброєння та військова техніка.
Доповідає начальник навчального відділу підполковник Ганна Каракуркчі.
14.19. Навчальних планів на перший курс 2020/2021 н.р. ННІ економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітнім рівнем бакалавр терміном навчання 3 роки на базі освітнього рівня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).
Доповідає завідувач кафедри економічного аналізу і обліку професор Наталія Якименко-Терещенко.

15. Про підтримку висунення Тернопільським національним технічним університетом ім. Івана Пулюя роботи «Комплекс освітніх та наукових видань, як інноваційний інструмент підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій на основі компетентнісного підходу» на здобуття Державної премії України в галузі освіти.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

16. Про включення кандидатур д.т.н. проф. Годлевського Михайла Дмитровича та д.т.н. проф. Любчика Леоніда Михайловича до складу творчого колективу роботи «Комплекс освітніх та наукових видань, як інноваційний інструмент підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій на основі компетентнісного підходу», яка висувається на здобуття Державної премії України в галузі освіти.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

17. Затвердження тем докторських дисертацій:
17.1. доцента кафедри технологій кераміки, вогнетривів, скла та емалей Тараненкової Вікторії Віталіївни «Фізико-хімічні засади одержання спеціальних цементів на основі композицій системи СаО-ВаО-Al2O3-Fe2O3-SiO2» та призначення наукового консультанта д.т.н., проф. Шабанову Галину Михайлівну;
17.2. доцента кафедри підприємництва, торгівлі та експертизи товарів, к.е.н. Сергієнко Олени Андріанівни «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку складних ієрархічних систем в економіці» та призначити науковим консультантом доктора економічних наук, професора Манойленко Олександра Володимировича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

18. Про надання права наукового керівництва аспірантами зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» к.т.н. доценту кафедри обчислювальної техніки та програмування Козіній Ользі Андріївні.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

19. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Навчальний посібник «Сучасні технології Web-програмування», авторів: Хайрової Н.Ф., Петрасової С.В. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 112 стор.
Навчальний посібник «Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці», авторів: Петрасової С.В., Хайрової Н.Ф. та надання грифу Вченої ради. Обсяг 123 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії», № 3 (1357), 2020. Обсяг 82 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Проблеми автоматизованного електропривода. Теорія і практика», № 4 (1358) 2020. Обсяг 80 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Математичне моделювання в техніці та технологіях», № 1 (1355) 2020. Обсяг 150 стор.
Навчально-методичний посібник «Інтегрування у технічних розрахунках транспортних систем з використанням комп’ютерної математики», авторів Любарського Б.Г. та інших й надання грифу Вченої ради. Обсяг 9,3 авт. арк.
Журнал «Електротехніка і електромеханіка» №1, 2020. Обсяг 71 стр.
Методичні вказівки «Дослідження можливості бездротової передачі електричної енергії» авторів: В.О. Бондаренко, Д.О. Данильченко, О.В. Собченко. Обсяг 20 стор.
Методичні вказівки «Електричні мережі та системи» авторів: С.Ю. Шевченко, І.В. Барбашов,  Г.В. Омеляненко,  Д.О. Данильченко, С.І. Дривецький. Обсяг 32 стор.
Methodical instructions «Еlectrical networks and systems». Authors: S. Shevchenko, D. Danylchenko, S. Dryvetskyi. Pages 28.
Методичні вказівки «Дослідження режимів налаштування далекої електропередачі напругою 500 кв на режим напівхвилі» авторів: С.Ю. Шевченко, Д.О. Данильченко, С.І. Дривецький. Обсяг: 12 стор.
Методичні вказівки «Визначення режиму найбільшого ККД електропередачі напругою 220 кВ» авторів: С.Ю. Шевченко, Д.О. Данильченко, С.І. Дривецький. Обсяг: 24 с.
Методичні вказівки «Визначення основних параметрів режиму електропередачі змінного струму», авторів: С.Ю. Шевченко, Д.О. Данильченко, С.І. Дривецький. Обсяг: 8 с.
Методичні вказівки «техніко — економічне обґрунтування електричної мережі 110 кВ». авторів: С.Ю. Шевченко, Д.О. Данильченко, С.І. Дривецький, В.В. Черкашина. Обсяг: 60 с.
Methodical instructions «Guidelines for course design «technical — economic justification power net 110 KV». Authors: S. Shevchenko, D. Danylchenko, S. Dryvetskyi, V. Cherkashyna. Pages 52.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами», №1. Обсяг 84 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами», №2. Обсяг 82 стор.
Монографія «Аналітико-прикладний інструментарій розвитку складних ієрархічних систем: моделі оцінювання, аналізу та управління» автор Сергієнко О.А. Обсяг 20,4 др. арк.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович