ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 2 ВІД 28.02.2020 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Результати зимової сесії 2019-2020 навчального року (презентація).
Доповідачі: проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;
від комісії професор Кононенко Ігор Володимирович.

2. Плани щодо покращення матеріально-технічної бази університету (презентація).
Доповідачі: проректор доцент Гасанов Магомедємін Ісамагомедович;
від комісії професор Лазуренко Олександр Павлович.

3. Розвиток навчальної та наукової роботи інституту енергетики, електроніки та електромеханіки (презентація).
Доповідачі: директор ННІ ЕЕЕ Томашевський Роман Сергійович;
від комісії професор Бурега Валерій Васильович.

4. Готовність вчених рад навчально-наукових інститутів/факультетів університету до перевірки Державною службою якості освіти України (презентація).
Доповідає голова комісії вченої ради професор Акімов Олег Вікторович.

5. Про висунення від НТУ «ХПІ» роботи «Використання безпілотників для підвищення безпеки та ефективності енергетичної системи України» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2020 року.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

6. Про включення до складу творчого колективу роботи «Використання безпілотників для підвищення безпеки та ефективності енергетичної системи України», що висувається НТУ «ХПІ» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2020 року наступних кандидатур:
6.1. Резинкіна Марина Михайлівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
6.2. Шевченко Сергій Юрійович  – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
6.3. Сендерович Геннадій Аркадійович – доктор технічних наук, професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
6.4. Грабко Володимир Віталійович – доктор технічних наук, професор, ректор Вінницького національного технічного університету;
6.5. Карпалюк ігор тимофійович – кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
6.6. Запорожець Артур Олександрович – кандидат технічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник інституту технічної теплофізики НАН України;
6.7. Скопенко Василь Вікторович – кандидат технічних наук, в.о. генерального директора АТ «Харківобленерго»;
6.8. Брехт Олексій Олександрович – директор з експлуатації та розвитку мережі НЕК «Укренерго»
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

7. Про включення кандидатури д.фіз.мат.н. проф. Соболя Олега Валентиновича до складу творчого колективу роботи «Використання багатоелементного підходу для створення матеріалів з унікальними фізико-механічними властивостями», яка висувається Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2020 року.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

8. Представлення до вчених звань:
8.1. Професора:
8.1.1. Александрова Тетяна Євгенівна, доктор технічних наук, професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.
8.1.2. Черепанова Вікторія Олександрівна, кандидат економічних наук, професора кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин.
8.1.3. Дорофєєв Юрій Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій.
8.1.4. Пiгнастий Олег Михайлович, доктор технічних наук, професор кафедри розподілених інформаційних систем та хмарних технологій.
8.1.5. Пустовойтов Павло Євгенович, доктор технічних наук, завідувач кафедри систем інформації.
8.2. Доцента:
8.2.1. Вовк Марина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління.
8.2.2. Мельник Каріна Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління.
8.2.3. Пільгуй Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

9. Конкурс на заміщення вакантних посад:
9.1. На посаду професора кафедри автоматизованих електромеханічних систем
Конкурсант – к.т.н. доц. Кутовой Юрій Миколайович;
9.2. На посаду професора кафедри електричного транспорту та тепловозобудування
Конкурсант – д.т.н. проф. Омельяненко Віктор Іванович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

10. Звіт спеціалізованої ради К64.050.06 (презентація).
Доповідає голова спецради професор Шевченко Сергій Юрійович.

11. Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

12. Звіт докторанта кафедри електроізоляційної та кабельної техніки Костюкова Івана Олександровича.

13. Призначення кафедри обчислювальної технік та програмування НТУ «ХПІ», а також рецензентів: д.т.н., доцента Кропачек Ольги Юріївни та к.т.н., доцента Ліберга Ігоря Геннадійовича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Главчева Дмитра Максимовича на тему «Моделі, методи та програмні компоненти комп’ютерної системи тягового рухомого складу» по спеціальності 123 – комп’ютерна інженерія.
Доповідає голова Вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

14. Призначення іменної стипендії Кирпичова студентам університету.
Доповідач проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

15. Затвердження:
15.1. У зв’язку з затвердженням та реєстрацією нової редакції Статуту НТУ «ХПІ» затвердити:
15.1.1. Положень про всі кафедри університету.
15.1.2. Положення про науково-дослідну частину НТУ «ХПІ»;
15.1.3. Положення про науково-технічну раду НТУ «ХПІ»;
15.1.4. Положення про навчально-методичний відділ договірної та практичної підготовки НТУ «ХПІ».
15.1.5. Положення про порядок надання платних освітніх послуг НТУ «ХПІ»
15.1.6. Положення про науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія» НТУ «ХПІ».
15.1.7. Положення про вчену раду науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія» НТУ «ХПІ».
15.1.8. Положення про планово-фінансовий відділ НТУ «ХПІ».
15.1.9. Положення про відділ міжнародних зв’язків НТУ «ХПІ».
15.1.10. Положення про відділ забезпечення якості освітньої діяльності НТУ «ХПІ».
15.1.11. Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
15.1.12. Положення про редакцію газети «Політехнік» НТУ «ХПІ».
15.1.13. Положення про бухгалтерську службу НТУ «ХПІ».
15.1.14. Положення про центр медіакомунікацій НТУ «ХПІ».
15.1.15. Положення про навчальну лабораторію по вивченню та збереженню історико-культурної спадщини України та НТУ «ХПІ» (музей історії НТУ «ХПІ» та Центр «Арсенал Ідей»).
15.1.16. Положення про відділ постачання НТУ «ХПІ».
15.1.17. Положення про відділ слабкострумових мереж НТУ «ХПІ».
15.1.18. Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення НТУ «ХПІ».
15.1.19. Положення про Міжгалузевий інститут післядипломної освіти НТУ «ХПІ».
15.1.20. Положення про службу охорони праці НТУ «ХПІ».
15.1.21. Положення про друкарню видавничо-поліграфічного центру НТУ «ХПІ».
15.1.22. Положення про виробничий відділ НТУ «ХПІ».
15.1.23. Положення про Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ» та Положення про вчену раду Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ».
15.1.24. Положення про господарчий відділ НТУ «ХПІ».
15.1.25. Положення про Освітній центр «Німецький технічний факультет» НТУ «ХПІ».
15.1.26. Положення про гараж НТУ «ХПІ».
15.1.27. Положення про редакційно-видавничий відділ НТУ «ХПІ».
15.1.28. Положення про надання грифів Вченої ради НТУ «ХПІ» виданням навчальної та навчально-методичної літератури, підготовленим викладачами університету.
15.1.29. Положення про конкурс на кращий підручник, навчальний посібник з грифом Вченої НТУ «ХПІ».
15.1.30. Положення про редакційно-видавничу раду НТУ «ХПІ».
15.1.31. Положення про атестацію навчально-допоміжного та адміністративно-управлінського персоналу НТУ «ХПІ».
15.1.32. Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ».
15.1.33. Положення про студентське містечко НТУ «ХПІ».
15.1.34. Положення про режимно-секретний відділ НТУ «ХПІ».
15.1.35. Положення про відділ головного енергетика НТУ «ХПІ».
15.1.36. Змін до положення про приймальну комісію НТУ «ХПІ».
15.1.37. Положення про відділ експлуатації спортспоруд НТУ «ХПІ».
15.1.38. Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

15.2. Положень науково-дослідної частини НТУ «ХПІ»:
15.2.1. Положення про відділ стандартизації та метрології НТУ.
15.2.2. Положення про відділ науково-технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи.
15.2.3. Положення про відділ комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій.
15.2.4. Положення про службу радіаційної безпеки.
15.2.5. Положення про Центр комерціалізації інтелектуальної власності.
15.2.6. Положення про атестацію наукових та інженерно-технічних працівників.
15.2.7. Положення про преміювання співробітників НТУ «ХПІ» за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection.
15.2.8. Положення про затвердження типової форми договору про виконання робіт, який укладається зі студентами, аспірантами та докторантами при виконанні наукових досліджень і розробок, які фінансуються з державного бюджету України, або виконуються за госпдоговорами.
15.2.9. Положення про формування накладних витрат.
15.2.10. Положення про науково-технологічний та учбовий центр.
15.2.11. Положення про застосування контрактної системи оплати праці при виконанні госпдоговірних науково-дослідних робіт.
15.2.12. Положення про порядок організації і проведення наукових заходів.
15.2.13. Типове положення про студентський науковий гурток.
15.2.14. Положення про оплату праці наукових, інженерно-технічних співробітників в наукових структурних підрозділах НТУ «ХПІ».
Доповідає завідувач НДЧ професор Лісачук Георгій Вікторович.

15.3. Змін до правил прийому НТУ «ХПІ» в 2020 році.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

15.4. Акредитаційної справи акредитації освітньо-професійної програми «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ» та звіт-самоаналіз за результатами освітньої діяльності відповідно до звітного навчального плану.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

15.5. Навчального плану для підготовки іноземних громадян другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Бізнес-адміністрування».
Доповідає директор ННІ ЕММБ Манойленко Олександр Володимирович.

16. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н., доцента кафедри прикладної математики Бурлаєнка Вячеслава Миколайовича «Розробка методів аналізу динаміки та міцності композиційних тришарових конструкційних елементів з урахуванням деламінації» та призначення наукового консультанта професора Садовського Т. з Люблінської Політехніки, м. Люблін, Польща.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

17. Затвердження теми докторської дисертації професору кафедри радіаційного, хімічного, біологічного захисту факультету РХБ захисту та екологічної безпеки Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» Чернявському Ігорю Юрійовичу «Спецтема» та призначення наукового консультанта д.т.н., професора, завідувача кафедри військової підготовки офіцерів запасу Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» Стаховського Олега Валерійовича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

18. Про висунення кандидатур на здобуття іменних стипендій облдержадміністрації в галузі науки у 2020 році.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

19. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Навчальний посібник «Ризик менеджмент використання обладнання та технологій» автор Березуцький В.В. надання грифу Вченої ради. Обсяг 427 стор.
Монографія «Формування комунікативної компетентності студентів закладів вищої освіти» авторів Богдан Ж.Б. та інших. Обсяг 262 стор.
Монографія «Використання безпілотників для підвищення безпеки та ефективності енергетичної системи», автори: Сокол Є.І., Резинкіна М.М., Гриб О.Г., Сендерович Г.А., Карпалюк І.Т., Скопенко В.В., Грабко В.В., Фурсова А.В., Брехт О.О., Васильченко В.І., Запорожець А.О., Швец С.В.
Монографія «Економічна ефективність моніторинга ліній електропередач безпілотними літальними апаратами», автори: Сокол Є.І., Резинкіна М.М., Гриб О.Г., Сендерович Г.А., Карпалюк І.Т., Скопенко В.В., Грабко В.В., Синельников О.Є., Брехт О.О., Старенький В.П., Васильченко В.І., Запорожець А.О., Швец С.В., Захаренко Т.С.
Науково-практичний посібник «Основи технології виготовлення напоїв, забезпечення їх безпеки та виявлення фальсифікації» авторів: Кричковська Л.В., Петрова І.А., Петров С.О., Дубоносов В.Л., Дем’яненко Д.В.
Навчально-практичний посібник «Загальні методи визначення якості та безпеки споживчих товарів» авторів: Кричковська Л.В., Петрова І.А., Петров С.О., Дубоносов В.Л., Дем’яненко Д.В. Обсяг 212 с.
Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес», 2020.
Монографія «Гетерооксидні композиційні покриття на сплавах алюмінію для екотехнологій», авторів Г.В. Каракуркчі, М.Д. Сахненко, М.В. Ведь, М.В. Майба. Обсяг 180 с.
Вісника НТУ «ХПІ», серії «Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів», №5 (1359), 2020, 100 c.
Навчальний посібник «Гідро- та пневмосистеми в  автотракторобудуванні»,  автори: Самородов В. Б., Аврунін Г. А., Кириченко І. Г., Бондаренко А. І., Пелипенко Є.С. Обсяг 528 с.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович