ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 4, ВІД 03.07.2020 (ПОЧАТОК 11:00)

Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ» відбудеться дистанційно за допомогою програми віддаленого конференц-зв’язку Zoom.

Інструкція по користуванню програмою Zoom: http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vr/wp-content/uploads/sites/27/2020/03/Instruktsiya_koristuvacha.pdf

Порядок проведення засідань Вченої ради НТУ «ХПІ»:

01.07.2020 р. в 14:30 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ».

Включення кандидатур до бюлетенів таємного голосування:

1. Представлення до вчених звань
1.1. Професора:
1.1.1. Шматько Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин.
1.2. Професора НТУ « ХПІ»:
1.2.1. Борейко Наталя Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання;
1.2.2. Юшко Олексій Володимирович, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фізичного виховання.
1.3. Доцента:
1.3.1. Радогуз Сергій Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, культурології та історії науки, начальник методичного відділу НТУ «ХПІ»;
1.3.2. Гончаренко Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри іноземних мов;
1.3.3. Петрасова Світлана Валентинівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем;
1.3.4. Бєлінська Анна Павлівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри органічного синтезу і нанотехнологій;
1.3.5. Чебакова Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені акад. І.А. Зязюна;
1.3.6. Крупа Євгеній Сергійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри гідравлічних машин;
1.3.7. Глізнуца Марина Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри  менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин;
1.3.8. Янголенко Ольга Василівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління;
1.3.9. Лютенко Ірина Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління;
1.3.10. Пономаренко Ганна Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів;
1.3.11. Шаполова Вікторія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна;
1.3.12. Квасник Ольга Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна;
1.3.13. Колєсніченко Анастасії Сергіївни, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічного аналізу та обліку
1.3.14. Єгоров Андрій Володимирович, доцент кафедра електричних машин.
1.4. Старшого дослідника:
1.4.1. Зайцев Роман Валентинович, спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали;
1.4.2. Хрипунов Геннадій Семенович, спеціальність 153 – Мікро- та наносистемна техніка;
1.4.3. Каракуркчі Ганна Володимирівна, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія.
Доповідає в.о. ректора професор Марченко Андрій Петрович.

2. Конкурс на заміщення вакантних посад

Вакантна посада Прізвище, ім’я та по батькові претендентів на посаду
1. Завідувач кафедри теоретичної механіки Адашевський Володимир Михайлович
2. Завідувач кафедри органічного синтезу і нанотехнологій Анан’єва Валерія Вікторівна
3. Завідувач кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії Близнюк Ольга Миколаївна
4. Завідувач кафедри динаміки та міцності машин Водка Олексій Олександрович
5. Завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій Ганжа Антон Миколайович
6. Завідувач кафедри парогенераторобудування Єфімов Олександр Вячеславович
7. Завідувач кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології Казаков Валентин Васильович
8. Завідувач кафедри електричних станцій Лазуренко Олександр Павлович
9. Завідувач кафедри права Лисенко Ірина В’ячеславівна
10. Завідувач кафедри розподілених інформаційних систем та хмарних технологій Кожевніков Георгій Костянтинович
11. Завідувач кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки Шоман Ольга Вікторівна
12. Завідувач кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу Подустов Михайло Олексійович
13. Завідувач кафедри видобування нафти, газу та конденсату Фик Ілля Михайлович
14. Завідувач кафедри фізичного виховання Юшко Олексій Володимирович
15. Професор кафедри автоматизованих електромеханічних систем Аніщенко Микола Васильович
16. Професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем Балєв Володимир Миколайович
17. Професор кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів Білецький Едуард Володимирович
18. Професор кафедри матеріалознавства Білозеров Валерій Володимирович
19. Професор кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу Бобух Анатолій Олександрович
20. Професор кафедри теоретичних основ електротехніки Боєв Вячеслав Михайлович
21. Професор кафедри основ електротехніки Борисенко Анатолій Миколайович
22. Професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Брагіна Людмила Лазарівна
23. Професор кафедри систем інформації ім. В.О.Кравця Бреславець Віталій Сергійович
24. Професор кафедри менеджменту та оподаткування Брінь Павло Володимирович
25. Професор кафедри соціології та політології Бурега Валерій Васильович
26. Професор кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів Бухкало Світлана Іванівна
27. Професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління Гамаюн Ігор Петрович
28. Професор кафедри інформаційно-вимірювальні технології і системи Григоренко Ігор Володимирович
29. Професор кафедри вищої математики Григор’єв Олександр Львович
30. Професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології Гринь Григорій Іванович
31. Професор кафедри електричних апаратів Грищук Юрій Степанович
32. Професор кафедри технічної кріофізики Жунь Георгій Григорович
33. Професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Зиков Ігор Семенович
34. Професор кафедри автоматики та управління в технічних системах Івашко Андрій Володимирович
35. Професор кафедри економіки і маркетингу Ілляшенко Сергій Миколайович
36. Професор кафедри систем інформації ім. В.О.Кравця Касілов Олег Вікторович
37. Професор кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу Красніков Ігор Леонідович
38. Професор кафедри інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф.Семка Крижний Григорій Кирилович
39. Професор кафедри органічного синтезу і нанотехнологій Кричковська Лідія Василівна
40. Професор кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів Коцаренко Віктор Олександрович
41. Професор кафедри обробки металів тиском Кузьменко Віктор Іванович
42. Професор кафедри технічної кріофізики Кухаренко Володимир Миколайович
43. Професор кафедри технічної кріофізики Лубяний Леонід Захарович
44. Професор кафедри динаміки та міцності машин Львов Геннадій Іванович
45. Професор кафедри менеджменту та оподаткування Маковоз Оксана Сергіївна
46. Професор кафедри автомобіле- і тракторобудування Мандрика Володимир Ростиславович
47. Професор кафедри електричних станцій Махотіло Костянтин Володимирович
48. Професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами Михайліченко Валентина Євдокимівна
49. Професор кафедри теоретичної механіки Морачковський Олег Костянтинович
50. Професор кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки Ніцин Олександр Юрійович
51. Професор кафедри передачі електричної енергії Омеляненко Галина Вікторівна
52. Професор кафедри права Перевалова Людмила Вікторівна
53. Професор кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних Піротті Євген Леонідович
54. Професор кафедри радіоелектроніки Под’ячий Юрій Іванович
55. Професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Посохов Ігор Михайлович
56. Професор кафедри технології пластмасс і біологічно активних полімерів Рассоха Олексій Миколайович
57. Професор кафедри соціології та політології Рущенко Ігор Петрович
58. Професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології Савенков Анатолій Сергійович
59. Професор кафедри систем інформації ім. В.О.Кравця Серков Олександр Анатолійович
60. Професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Скородєлов Володимир Васильович
61. Професор кафедри матеріалознавства Соболь Олег Валентинович
62. Професор кафедри менеджменту та оподаткування Соколенко Володимир Анатолійович
63. Професор кафедри систем інформації ім. В.О.Кравця Судаков Борис Миколайович
64. Професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем Тверитникова Олена Євгенівна
65. Професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Фесенко Анатолій Володимирович
66. Професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Філоненко Алевтина Михайлівна
67. Професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Хавіна Інна Петрівна
68. Професор кафедри електричних машин Шевченко Валентина Володимирівна
69. Професор кафедри промислової і біомедичної електроніки Щапов Павло Федорович
70. Професор кафедри електроізоляційна та кабельна техніка Щебенюк Леся Артемівна
71. Професор кафедри турбінобудування Юдін Юрій Олексійович
72. Професор кафедри систем інформації ім. В.О. Кравця Ющенко Олександр Георгійович
73. Професор кафедри міжнародного бізнесу та фінансів Кандидати:

1. Мішенко Володимир Акимович

2. Мінакова Світлана Михайлівна

Доповідає в.о. ректора професор Марченко Андрій Петрович.

3. Вибори лічильної комісії.

4. Оголошення початку таємного голосування, яке відбуватиметься 02.07.2020 протягом робочого дня.

02.07.2020 р. з 09:00 до 16:00 — День таємного голосування.

Таємне голосування.
(Голосування відбуватиметься з 09:00 до 16:00 в ауд. 7 ректорського корпусу (3 поверх).

03.07.2020 р. в 11:00 — Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд і затвердження підсумків фінансової діяльності університету за першу половину 2020 року (презентація).
Доповідачі: в.о. ректора професор Марченко Андрій Петрович;
від комісії професор Манойленко Олександр Володимирович.

2. Рейтинг кафедр університету за результатами діяльності у 2019-2020 навчальному році (презентація).
Доповідачі: в.о. ректора професор Марченко Андрій Петрович;
від комісії професор Сахненко Микола Дмитрович.

3. Про виконання плану роботи вченої ради у 2019-2020 навчального року (презентація).
Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

4. Затвердження пропозицій щодо нагородження співробітників університету з нагоди 135-річча НТУ «ХПІ».
Доповідає в.о. ректора професор Марченко Андрій Петрович.

5. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.07.
Доповідає голова спецради професор Куценко Олександр Сергійович.

6. Призначення кафедр НТУ «ХПІ» для попередньої експертизи та підготовки висновків по дисертаційним роботам PhD:
6.1. Кафедри двигунів внутрішнього згоряння, а також рецензентів: професора кафедри вищої математики, д.т.н. Григор’єва Олександра Львовича та доцента кафедри двигунів внутрішнього згоряння, к.т.н. Осетрова Олександра Олександровича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Таланіна Дмитра Сергійовича на тему «Синтез та імплементація електронної системи автоматичного керування паливоподачою дизеля» по спеціальності 142 – Енергетичне машинобудування;
6.2. Кафедри електроізоляційної та кабельної техніки, а також рецензентів: д.т.н., с.н.с. НДПКІ «Молнія» Баранова Михайла Івановича та завідувача кафедри загальної електротехніки, д.т.н. Коритченко Костянтина Володимировича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Мірчука Ігоря Анатолійовича на тему «Підвищення експлуатаційних характеристик суднових кабелів за рахунок технологічних режимів охолодження та радіаційного опромінення електричної ізоляції» по спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
6.3. Кафедри інженерної електрофізики, а також рецензентів: д.т.н., професора кафедри електроізоляційної та кабельної техніки Безпрозванних Ганну Вікторівну та д.т.н. професора кафедри загальної електротехніки Болюха Володимира Федоровича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Петренка Микита Павловича на тему «Визначення профілю соленоїдів для створення імпульсних магнітних полів за допомогою аналітичних розв’язків задач аналізу» по спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
6.4. Призначення кафедри технічної електрохімії НТУ «ХПІ», а також рецензентів: завідувача кафедри фізичної хімії, д.т.н., професора Сахненко Миколи Дмитровича та с.н.с. кафедри технічної електрохімії, к.т.н. Майзеліс Антоніни Олександрівни для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Кануннікової Надії Олександрівни на тему «Електрохімічні технології формування металоксидних композицій на сталі 08X18H10» по спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія.
6.5. Призначення кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин НТУ «ХПІ», а також рецензентів: завідувача кафедрою менеджменту та оподаткування д.е.н., професора Краснокутську Наталію Станіславівну та д.е.н., доцента кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Шматько Наталію Михайлівну для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Подрез Ольги Іванівни на тему «Формування інструментів управління сталим розвитком промислових підприємств» по спеціальності 051 — Економіка.
6.6. Призначення кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу НТУ «ХПІ», а також рецензентів: завідувача кафедрою парогенераторобудування, д.т.н., професора Єфімова Олександра В’ячеславовича та к.т.н., доцента кафедри  автоматики та управління в технічних системах Зуєва Андрія Олександровича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Кравченко Яни Олегівни на тему «Комп’ютерно-інтегрована технологія вторинної конденсації виробництва аміаку в умовах невизначеності» по спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
6.7. Кафедри електричних машин, а також рецензентів: завідувача кафедри електричних апаратів, д.т.н., доцента Байди Євгена Івановича та доцента кафедри електричних машин, к.т.н. Шайда Віктора Петровича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Шилкової Лариси Василівни на тему «Удосконалення проектного аналізу електромагнітних параметрів та характеристик індукторів обертового магнітного поля для технічної обробки різних речовин» по спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
6.8. Кафедри українознавства, культурології та історії науки, а також рецензентів: д.і.н.,  професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем Тверитникову Олену Євгенівну  та к.і.н., доцент кафедри українознавства, культурології та історії науки Гутник Марину Валеріївну для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Малініної Тетяни Василівни на тему «Студентські будівні загони Харківщини: виникнення, генезис та занепад руху (друга половина 1950-х – 1991 рр.)» по спеціальності 032 – Історія та археологія.
6.9. Кафедри українознавства, культурології та історії науки, а також рецензентів: д.і.н.,  професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем Тверитникову Олену Євгенівну та к.і.н., доцент кафедри українознавства, культурології та історії науки Гутник Марину Валеріївну для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Бандуса Вячеслава Олексійовича на тему «Науковий доробок професора В.О. Добровольського (1884–1963) в галузі матеріалознавства та загального машинознавства» по спеціальності 032 – Історія та археологія.
6.10. Кафедри інформаційних технологій і систем колісних і гусеничних машин імені О.О. Морозова, а також рецензентів: завідувача кафедри інформаційних технологій і систем колісних і гусеничних машин, д.т.н., професора Волонцевича Дмитра Олеговича та директора ННІ МІТ, к.т.н., доцента Єпіфанова Віталія Валерійовича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Маслієва Антона Олеговича на тему «Спецтама» по спеціальності 25 – Озброєння та військова техніка.
6.11. Кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, а також рецензентів: завідувача кафедри технології переробки нафти, газу і твердого палива, д.т.н., професора Мірошніченко Дениса Вікторовича та професора кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, к.т.н., доцента Рассоху Олексія Миколайовича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Карандашова Олега Георгійовича на тему «Модифікація конструкційних склопластиків для одержання труб намотуванням» по спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія.
6.12. Кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, а також рецензентів: д.т.н., доцента кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Корогодську Аллу Миколаївну та доцента кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, к.т.н. Черкашину Ганну Миколаївну для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Воронкіна Андрія Анатолійовича на тему «Полімерні нанокомпозити з нелінійно оптичними властивостями» по спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія.
6.13. Кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, а також рецензентів: професора кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту д.е.н. Райко Діану Валеріївну та доцента кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, к.е.н. Побережного Романа Олеговича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Угура Турана на тему «Формування та оцінювання показників сталого розвитку підприємств енергетичного сектору» по спеціальності 051 – Економіка.
6.14. Кафедри технічної електрохімії, а також рецензентів: завідуючу аспірантурою, д.т.н., доцента кафедри технічної електрохімії Штефан Вікторію Володимирівну та с.н.с. кафедри технічної електрохімії, к.т.н. Майзеліс Антоніни Олександрівни для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Османової Марини Павлівни на тему «Електрохімічне одержання вольфраму з вторинної сировини» по спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

7. Затвердження:
7.1. Положення про Фонд соціальної допомоги студентам та аспірантам НТУ «ХПІ»
Доповідає проректор професор Сокол Євген Іванович.
7.2. Змін до положення про вчену раду НТУ «ХПІ», пов’язаних з введенням стислої форми ведення протоколів засідань.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.
7.3. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.
7.4. Створення в НТУ «ХПІ» Європейського освітньо-наукового технологічного центру.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.
7.5. Реорганізації відокремленого структурного підрозділу «Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в структурний підрозділ «Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.
7.6. Запровадження у 2020/2021 навчальному році навчання зі спеціальності «Цивільна безпека» на англійській мові.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.
7.7. Внесення змін в освітні програми та затвердження навчальних планів 2020 року підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
7.8. Навчальних планів зі спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки та 145 – Гідроенергетика за освітнім ступенем бакалавр терміном навчання 3 роки на базі ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
7.9. Змін до «Правил прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в 2020 році (зі змінами)», Положення та порядку роботи Освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» («Донбас-Крим-ХПІ»), Положення про Приймальну комісію НТУ «ХПІ» згідно змін у законодавчих актах.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
7.10. Освітньо-наукової програми «Істрія науки та українознавство» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 «Історія та археологія», галузь знань 03 Гуманітарні науки (термін навчання 4 роки).
Доповідає завідуюча аспірантурою Штефан Вікторія Володимирівна.
7.11. Звіту директора Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (презентація).
Доповідає директор коледжу Пітяков Олександр Сергійович.
7.12. Освітньо-професійних програм здобувачів фахової передвищої освіти Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: обслуговування комп’ютерних систем і мереж; розробка програмного забезпечення; технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях; монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд; монтаж і експлуатація електротехнічних і  світлотехнічних.
Доповідає директор коледжу Пітяков Олександр Сергійович.
7.13. Освітньо-професійних програм здобувачів фахової передвищої освіти на базі ПЗСО (кваліфікований робітник) Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях; монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд; монтаж і експлуатація електротехнічних і світлотехнічних установок.
Доповідає директор коледжу Пітяков Олександр Сергійович.
7.14. Програм профільної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» зі спеціальностей: 123 комп’ютерна інженерія (спеціалізація обслуговування комп’ютерних систем і мереж); 133 галузеве машинобудування (спеціалізація технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях); 121 інженерія програмного забезпечення (спеціалізація розробка програмного забезпечення); 141 енергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд, спеціалізація монтаж і експлуатація електротехнічних і світлотехнічних установок).
Доповідає директор коледжу Пітяков Олександр Сергійович.
7
.15. Навчальних планів підготовки фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійними програмами Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: обслуговування комп’ютерних систем і мереж; розробка програмного забезпечення; технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях; монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд; монтаж і експлуатація електротехнічних і  світлотехнічних.
Доповідає директор коледжу Пітяков Олександр Сергійович.
7.16. Навчальних планів підготовки фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійними програмами на базі ПЗСО (кваліфікований робітник) Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях; монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд; монтаж і експлуатація електротехнічних і світлотехнічних установок.
Доповідає директор коледжу Пітяков Олександр Сергійович.
7.17. Освітньо-професійних та навчальних програм Відокремленого структурного підрозділу «Харківський комп’ютері-технологічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» зі спеціальностей:
122 – Комп’ютерні науки (ОП Обслуговування програмних систем та комплексів);
121 – Інженерія програмного забезпечення (ОП Розробка програмного забезпечення);
131 – Прикладна механіка (ОП Обслуговування верстатів з програмним керуванням та робототехнічних комплексів);
133 – Галузеве машинобудування (ОП Виробництво верстатів з програмним управлінням та роботів. ОП Виробництво гідравлічних та пневматичних засобів автоматизації);
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (ОП Обслуговування і ремонт електропобутової техніки).
Доповідає директор коледжу Дідух Ірина Іванівна.
7.18. Навчального плану зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» для першого (бакалаврського) навчального рівня.
Доповідає завідувач кафедрою Пустовойтов Павло Євгенович.
7.19. Положення про науково-навчальну лабораторію біомедичної електроніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (презентація).
Доповідає директор ННІ ЕЕЕ Томашевський Роман Сергійович.
7.20. Перезатвердження навчальних планів та освітніх програм «InnovationCampus» та «CDIO».
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.
7.21. Змін до положення про підготовчі курси (відділення).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
7.22. Освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки курсантів наборів 2018 року (зі змінами) та 2020 року за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти Військового інституту танкових військ НТУ “ХПІ” у галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” за спеціальностями: 254 “Забезпечення військ сил”, освітньо-професійна програма “Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ” та 255 “Озброєння та військова техніка”, освітньо-професійна програма “експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння”.
Доповідає начальник навчального відділу підполковник Ганна Каракуркчі.

8. Призначення іменних стипендій студентам та аспірантам університету.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

9. Призначення іменної стипендії Кирпичова студентам університету.
Доповідач проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

10. Про підтримку кандидатури д.т.н., професора, члена-кореспондента НААН, Заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Центральноукраїнського національного технічного університету Черновола Михайла Івановича, на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади дійсного члена (академіка) Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Агроінженерія».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

11. Про підтримку кандидатури члена-кореспондента НААН Курила Василя Леонідовича на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади дійсного члена (академіка) Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Агроінженерія».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

12. Про підтримку кандидатури першого проректора Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, д.т.н., професора Лисиченка Миколи Леонідовича на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Агроінженерія».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

13. Про підтримку наукової роботи «Створення антенно-фідерних пристроїв для космічної техніки», що висувається Харківським національним університетом радіоелектроніки для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2020 року.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

14. Про підтримку наукової роботи «Створення, випробування та дослідження на навколоземних орбітах перших вітчизняних наносупутників «Поліітан» формату CUBESAT», що висувається НТУУ «КПІ» для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2020 року.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

15. Про надання рекомендації до вступу в докторантуру у 2020 році.

Спеціальність Прізвище, ім’я по батькові
122 – комп’ютерні науки 1. ШЕВЧЕНКО Сергій Васильович, професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
2. ОРЄХОВ Сергій Валерійович, доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
123 – комп’ютерна інженерія ЗАВОЛОДЬКО Ганна Едвардівна, доцент кафедри системи інформації імені В.О. Кравця
131 – прикладна механіка СТРЕЛЬЧУК Роман Михайлович, доцент кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної  академії
133 – галузеве машинобудування 1. СКВОРЧЕВСЬКИЙ Олександр Євгенович, доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємства та міжнародних економічних відносин
2. МІТЦЕЛЬ Микола Олександрович, доцент кафедри автомобіле і тракторобудування
152 – метрологія та інформаційно-інтегровані технології 1. ГОЛИК Оксана Вячеславівна, доцент кафедри електроізоляційної та кабельної техніки
2. НОЗДРАЧОВА Катерина Леонідівна, доцент кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю і діагностики
161 – хімічна технологія та інженерія БОРИСЕНКО Оксана Миколаївна, доцент кафедри природоохоронних технологій , екології та безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
181 – харчові технології ДЕМИДОВА Анастасія Олександрівна, доцент кафедри технології жирів та продуктів бродіння

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

16. Затвердження тем та наукових консультантів докторських дисертацій:
16.1. Скворчевського Олександра Євгеновича, тема – «Розробка теоретичних основ впровадження САLS-концепції у спеціальне машинобудування країн Балтійсько-Чорноморського регіону в умовах гібридних загроз», консультант – д.т.н, професор Волонцевич Дмитро Олегович;
16.2. Орєхова Сергія Валерійовича, тема – «Методологія та інформаційні технології віртуального просування товарів та послуг на основі машинного навчання», консультант – д.т.н., професор Годлевський Михайло Дмитрович;
16.3. Шевченка Сергія Васильовича, тема – «Методологія, моделі та інформаційні технології формування конструктивних рішень в задачах багатокритеріального управління в розподілених технічних системах», консультант – професор Гамаюн Ігор Петрович;
16.4. Ноздрачової Катерини Леонідівни, тема – «Методи і засоби збудження ультразвукових імпульсів ємнісним методом», консультант – д.т.н., професор Сучков Григорій Михайлович.
16.5. Стрельчука Романа Михайловича, тема – «Технологічні основи електроерозійного шліфування зі змінною полярністю електродів в зоні різання важкооброблюваних матеріалів», консультант – д.т.н., професор Шелковий Олександр Миколайович.
16.6. Борисенко Оксани Миколаївни, тема – «Теоретичні основи технології периклазошпінельних вогнетривів на основі композиції MgO-Al2O3-FeO-TiO2 для футерівки цементних печей», консультант – д.т.н., професор Шабанова Галина Миколаївна.
16.7. Заволодько Ганни Едвардівни, тема – «Оптимізація інформаційного забезпечення системи контролю повітряного простору та управління повітряного руху радіолокаційними системами спостереження», консультант – д.т.н., професор Леонов Сергій Юрійович.
16.8. Ковальова С.О., тема – «Наукові принципи розроблення систем управління газових двигунів, конвертованих на базі дизелів для роботи на зрідженому нафтовому газі», консультант – д.т.н., професор Парсаданов Ігор Володимирович.
16.9. Реброва Олексія Юрійовича, тема – «Наукове обґрунтування підвищення ефективності колісних рушіїв сільськогосподарських тракторів на енергоємних технологічних операціях обробітку грунту».
16.10. Чередніченко Ольги Юріївни, затвердити тему дисертації в новій редакції: «Методологічні основи створення інтелектуальної інформаційної технології моніторингу актуальних даних в системах управління».
16.11. Шишкіна Михайла Анатолійовича, затвердити тему дисертації в новій редакції: «Підвищення достовірності діагностування кардіостанів в умовах спектральної нестаціонарності біофізичних сигналів».
16.12. Лапти Станіслава Сергійовича, затвердити тему дисертації в новій редакції: «Теоретичні засади нового класу медичних систем діагностики та терапії цукрового діабету».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

17. Про надання права наукового керівництва аспірантами:
17.1. зі спеціальності 105 – Прикладна фізика та наноматеріали к.т.н. с.н.с. кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики Кіріченку Михайлу Валерійовичу;
17.2. зі спеціальності 142 – Енергетичне машинобудування к.т.н., доценту кафедри турбінобудування Авдєєвій Олені Петрівні.
17.3. зі спеціальності 132 – Матеріалознавства к.т.н., доценту кафедри матеріалознавства Барміну Олександру Євгеновичу.
17.4. зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка к.т.н., доценту кафедри «Електричні машини» Маслєннікову Андрію Михайловичу.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

18. Висунення кандидатур на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

19. Про надання творчої відпустки з 29 вересня 2020 р. по 27 грудня 2020 р. для завершення дисертаційної роботи молодшому науковому співробітнику науково-дослідної лабораторії факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ» працівнику ЗСУ Левадній Світлані Вікторівні.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

20. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства», №1, 2020. Обсяг: 104 стор.
Методичні вказівки «Теорія побудови трансляторів», автори: Гавриленко С.Ю., Октябрьова О.В.
Методичні вказівки «Основи комп’ютерної інженерії», автори: Гавриленко С.Ю., Октябрьова О.В.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Технології в машинобудуванні», №1, 2020. Обсяг 69 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Технології в машинобудуванні», №2, 2020. Обсяг 101 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Нові рішення в сучасних технологіях», 2020. Обсяг 124 стор.
Журнал «Теорія і практика управління соціальними системами», №2, 2020. Обсяг 110 стор.
Монографія «Деформування та довготривала міцність конструктивних елементів ядерних реакторів», автор Бреславський Д.В. Обсяг 250 стор.
Монографія «Вплив елементного і петрографічного складів вугілля і шихт на вихід основних продуктів коксування», авторів: Мірошниченко Д.В., Головко М.Б. Обсяг 151 стор.
Навчальний посібник «Розрахунок і проектування обладнання вуглепідготовчих і коксових цехів коксохімічних виробництв», авторів Шульга І.В., Мірошниченко Д.В. Обсяг: 414 стор.
Навчально-методичний посібник для дистанційної теоретичної підготовки до лабораторного практикуму з курсу «Фізична хімія» та надання грифу Вченої ради. Авторів: Руднєва С.І. та інших. Обсяг 15 автор. арк.
Навчальний посібник «Теорія інформації та кодування», авторів Заполовського М.Й., Мезенцева М.В. та надання грифу Вченої ради.
Навчальний посібник «Фармацевтична біотехнологія: Біотехнології виробництва готових лікарських форм» та надання грифу Вченої ради. Авторів: Ю.М. Краснопольського, Д.М. Пилипенко. Обсяг 300 стор.
Монографія «Електротехнічна кераміка на основі алюмосилікатів лужних та лужноземельних металів», авторів: Г.В. Лісачука, О.Ю. Федоренко, Р.В. Кривобока, К.Б. Дайнеко, А.В. Захарова. Обсяг 200 стор.
Монографія «Комп’ютерне та математичне моделювання в задачах прогнозування надійності при поступових відмовах», автор: О.О. Ларін, О.О. Водка, К.Е. Потопальська. Обсяг 234 стор.
Монографію «Теорія та методологія забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів торговельного підприємства», автора Коптєвої Г.М. Обсяг 254 стор.
Монографія «Ресурсозберігаюча технологія глиноземистих цементів», авторів Шабанової Г.М., Корогодської А.М., Гапонової О.О., Ворожбіяна Р.М., Гамової О.О., Дев’ятової Н.Б., Левадної С.В. Обсяг 232 стор.
Журнал «Електротехніка і електромеханіка», №4, 2020.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Системний аналіз, управління та інформаційні технології», №1(3), 2020. Обсяг 132 стор.
Навчальний посібник «Лабораторний практикум «Технологія виробництва синтетичних і природних клеїв та герметиків» та надання грифу Вченої ради. Автори: Г.М. Черкашиної, В.Л. Авраменко, Л.П. Підгорної, О.В. Близнюка. Обсяг 320 стор.
Монографія «Теоретичні основи робочих процесів в суднових двигунах, що працюють на альтернативних паливах». Автор: Білоусов Євген Вікторович.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

21. Результати таємного голосування.
Доповідає голова лічильної комісії.

Заковоротний Олександр Юрійович