ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 2 ВІД 26.02.2021 (ПОЧАТОК 11:00)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»:

25.02.2021 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ».

Підготовка до проведення таємного голосування відбудеться дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Включення кандидатур до бюлетенів таємного голосування.

1. Представлення до вчених звань:
1.1. Професора:
1.1.1. Єршова Наталія Юріївна, професор кафедри економічного аналізу та обліку.

1.2. Доцента:
1.2.1. Авіна Світлана Іванівна, доцент кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології;
1.2.2. Дейнека Дмитро Миколайович, доцент кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології;
1.2.3. Звягінцева Оксана Вікторівна, доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії;
1.2.4. Крилова Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри автоматики та управління в технічних системах;
1.2.5. Реброва Олена Михайлівна, доцент кафедри матеріалознавства;
1.2.6. Рєзва Ксенія Сергіївна, доцент кафедри гідравлічних машин;
1.2.7. Сінческул Олександр Леонідович, доцент кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології.

1.3. Професора НТУ «ХПІ»:
1.3.1. Кожевніков Георгій Костянтинович, професор НТУ «ХПІ»;
1.3.2. Недайнова Ірина Василівна, професор НТУ «ХПІ».

1.4. Доцента НТУ «ХПІ»:
1.4.1. Дженюк Наталія Володимирівна, доцент НТУ «ХПІ»;
1.4.2. Толкачов Максим Юрійович, доцент НТУ «ХПІ».
Доповідає в.о. ректора професор Мигущенко Руслан Павлович.

2. Конкурс на заміщення вакантних посад:
2.1. На посаду завідувача кафедри промислової та біомедичної електроніки
Конкурсант Кривошеєв Сергій Юрійович.
2.2. На посаду професора кафедри фізики
Конкурсант – Багмут Олександр Григорович.
2.3. На посаду професора кафедри передачі електричної енергії
Конкурсант – Барбашов Ігор Володимирович.
2.4. На посаду професора кафедри хімічної техніки та промислової екології
Конкурсант – Байрачний Володимир Борисович.
2.5. На посаду професора кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант – Дмитрієнко Валерій Дмитрович.
2.6. На посаду професора кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії
Конкурсант Краснопольський Юрій Михайлович.
2.7. На посаду професора кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин
Конкурсант – Погорєлов Сергій Миколайович.
2.8. На посаду професора кафедри хімічної техніки та промислової екології
Конкурсант – Самойленко Наталія Миколаївна.
Доповідає в.о. ректора професор Мигущенко Руслан Павлович.

3. Про включення до складу авторського колективу роботи «Технології підвищення ефективності та безпеки функціонування енергетичної системи України з використанням БПЛА», що висувається від НТУ «ХПІ» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2021 році, наступних кандидатур:
3.1. Буряковський Сергій Геннадійович – доктор технічних наук, професор, директор НДПКІ «Молнія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
3.2. Резинкіна Марина Михайлівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
3.3. Сендерович Геннадій Аркадійович – доктор технічних наук, професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
3.4. Шевченко Сергій Юрійович  – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
3.5. Запорожець Артур Олександрович – кандидат технічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України;
3.6. Карпалюк Ігор Тимофійович – кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
3.7. Скопенко Василь Вікторович – кандидат технічних наук, генеральний директор КП «Харківські теплові мережі».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

4. Висунення кандидатур до складу авторського колективу роботи «Новітні наноструктуровані матеріали та їх використання у системах фотовольтаїки» для участі у конкурсі на здобуття премії Верховної Ради України молодим вченим у 2021 році:
4.1. Зайцева Романа Валентиновича, доктора технічних наук, доцента, завідувача кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики;
4.2. Мінакової Ксенії Олександрівни, кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри фізики.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

5. Висунення кандидатур до складу авторського колективу роботи «Створення нових функціональних матеріалів для експлуатації в сильних електромагнітних полях» для участі у конкурсі на здобуття премії Верховної Ради України молодим вченим у 2021 році:
5.1. Суровицький Сергій Вікторович, молодший науковий співробітник;
5.2. Конотопський Леонід Євгенович, к.ф.-м.н., науковий співробітник;
5.3. Богданова Катерина Борисівна, к.т.н., науковий співробітник;
5.4. Захаров Артем В’ячеславович, к.т.н., заступник завідувача науково-дослідної частини.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

6. Вибори лічильної комісії.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

7. Оголошення початку таємного голосування, яке відбуватиметься 25.02.2021 р. протягом робочого дня з 11:00 до 16:00 в ауд. 7 ректорського корпусу (3 поверх).

Закінчення дистанційного засідання.

26.02.2020 р. в 11:00 — Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься очно в аудиторії 12 ректорського корпусу.

(Вхід тільки у масках)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Підсумки зимової сесії 2020–2021 навчального року.
Доповідачі: проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;
від комісії професор Булавін Віктор Іванович.

3. Результати проектної форми навчання студентів на базі лабораторії «Інноваційний кампус».
Доповідає професор Годлевський Михайло Дмитрович.

4. Участь НТУ «ХПІ» у світових рейтингах.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

5. Затвердження нової форми академічної довідки та документів про освіту для НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

6. Про виготовлення диплома доктора філософії відповідно до Наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 року:
6.1. Бандус Вячеслав Олексійович, диплом доктора філософії (ДР № 000926) зі спеціальності 032 «Історія та археологія»;
6.2. Малиніна Тетяна Василівна, диплом доктора філософії (ДР № 000927) зі спеціальності 032 «Історія та археологія»;
6.3. Подрез Ольга Іванівна, диплом доктора філософії (ДР № 000964) зі спеціальності 051 «Економіка»;
6.4. Главчев Дмитро Максимович, диплом доктора філософії (ДР № 001138) зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»;
6.5. Петренко Микита Павлович, диплом доктора філософії (ДР № 001153) зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
6.6. Мірчук Ігор Анатолійович, диплом доктора філософії (ДР № 001154) зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
6.7. Шилкова Лариса Василівна, диплом доктора філософії (ДР № 001155) зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
6.8. Кравченко Яна Олегівна, диплом доктора філософії (ДР № 001163) зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»;
6.9. Маслієв Антон Олегович, диплом доктора філософії (ДР № 001245) зі спеціальності 255 «Озброєння та військова техніка».
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

7. Призначення кафедр НТУ «ХПІ» для попередньої експертизи та підготовки висновків по дисертаційним роботам PhD:
7.1. Кафедри теоретичних основ електротехніки, а також рецензентів: професора кафедри теоретичних основ електротехніки, д.т.н. Гетьмана Андрія Володимировича та доцента кафедри автоматизації та  кібербезпеки енергосистем, к.т.н. Карпалюка Ігоря Тимофійовича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Литвиненко Світлани Анатоліївни на тему «Визначення умов виникнення високовольтних розрядів у системах складних просторових конфігурацій» по спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
7.2. Кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, а також рецензентів: професора кафедри економіки та маркетингу, д.е.н. Косенко Олександри Петрівни та доцента кафедри організації виробництва та управління персоналом, к.е.н. Доліну Ірину Володимирівну для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Мартиненко Аліни Василівни на тему «Економічна оцінка промислових інновацій на окремих стадіях життєвого циклу товару» по спеціальності 051 – Економіка.
7.3. Кафедри технології жирів та продуктів бродіння, а також рецензентів: професора кафедри технології жирів та продуктів бродіння, д.т.н. Гладкого Федір Федоровича та доцента кафедри технології жирів та продуктів бродіння, к.т.н. Півень Олена Миколаївна для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Касьяненко Любові Миколаївни на тему «Технологія одержання мастильних олив із рослинних олій» по спеціальності 181 – Харчові технології.
7.4. Кафедри технології жирів та продуктів бродіння, а також рецензентів: професора кафедри технології жирів та продуктів бродіння, д.т.н. Демидова Ігоря Миколайовича та доцента кафедри технології жирів та продуктів бродіння, к.т.н. Півень Олену Миколаївну для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Гаврюшенко Катерини Олександрівни на тему «Нові модифіковані жири для кондитерських виробів. Технології, властивості, використання» по спеціальності 181 – Харчові технології.
7.5. Кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, а також рецензентів: доцента кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, д.е.н. Кобелеву Тетяну Олександрівну та доцента кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, к.е.н. Долину Ірину Володимирівну для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Божкова Дмитра Сергійовича на тему «Теоретико-методичні засади маркетингового ціноутворення промислових підприємств» за спеціальністю 075 – Маркетинг.
7.6. Кафедри автоматизованих електромеханічних систем, а також рецензентів: професора кафедри автоматизованих електромеханічних систем, д.т.н Кутового Юрія Миколайовича та професора кафедри передачі електричної енергії, д.т.н. Шевченко Сергія Юрійовича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Сакуна Євгенія Владиславовича на тему «Електропривод електромобіля з двоступеневою коробкою передач» по спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
7.7. Кафедри автоматизованих електромеханічних систем, а також рецензентів: професора кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем, д.т.н Гриба Олега Герасимовича та доцента кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем, д.т.н. Гапона Дмитра Анатолійовича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Воробйова Богдана Віталійовича на тему «Дослідження асинхронного електропривода електромобіля» по спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
7.8. Кафедри хімічної техніки та промислової екології, а також рецензентів: професора кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу, д.т.н. Подустова Михайла Олексійовича та доцента кафедри хімічної техніки та промислової екології, к.т.н. Шестопалова Олексія Валерійовича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Грубнік Аліни Олегівни на тему «Закономірності процесу абсорбції технологічних газів у апаратах вихрового типу у виробництві кальцинованої соди» по спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія.
7.9. Кафедри менеджменту та оподаткування, а також рецензентів: завідувача кафедри менеджменту та оподаткування, д.е.н. Краснокутську Наталію Станіславівну та професора кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, д.е.н. Райко Діану Валеріївну для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Нехме Мохамад на тему «Оцінка впливу корпоративної соціальної відповідальності на конкурентоспроможність підприємства» за спеціальністю 073 – Менеджмент.
7.10. Кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій, а також рецензентів: професора кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів, д.т.н. Ведя Валерія Євгеновича та доцента кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій, к.т.н. Кошельника Олександра Вадимовича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Юрко Володимира Володимировича на тему «Удосконалення рекуперативного повітронагрівача (теплоутилізатора) для розширення області застосування за умови запиленого теплоносія, що нагріває» по спеціальності 144 –Теплоенергетика.
7.11. Кафедри стратегічного управління, а також рецензентів: професора кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління, д.т.н. Москаленко Валентини Володимирівни та завідувача кафедри стратегічного управління, к.т.н. Гринченко Марини Анатоліївни для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Луценко Світлани Юріївни на тему «Моделі та методи формування підходу до управління проєктами у сфері інформаційних технологій» по спеціальності 122 – Комп’ютерні науки.
7.12. Кафедри українознавства, культурології та історії науки, а також рецензентів: д.і.н.,  професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем Тверитникову Олену Євгенівну  та к.і.н., доцент кафедри українознавства, культурології та історії науки Гутник Марину Валеріївну для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Войтюк Олени Степанівни на тему «Конструкторська та організаційна діяльність академіка НАН України С.М. Конюхова і його науково-технічної школи в контексті розвитку ракетно-космічної галузі України» по спеціальності 032 – Історія та археологія.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

8. Звіт спеціалізованої вченої ради Д 64.050.12.
Доповідає голова ради Пермяков Олександр Анатолійович.

9. Звіт заступнику директора науково-технічної бібліотеки Главчевій Юлії Миколаївні про результати творчої відпустки, що була надана на період з 20 жовтня 2020 року по 20 січня 2021 року, для завершення оформлення дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

10. Затвердження:
10.1. Перейменування назви кафедри «Української, російської мов і прикладної лінгвістики» на кафедру «Української мови».
10.2. Форми диплому та додатку до диплому за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст для випускників Відокремленого структурного підрозділу «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
10.3. Форми диплому та додатку до диплому за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та освітньо- кваліфікаційним ступенем фаховий молодший бакалавр для випускників Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
10.4. Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
10.5. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти (внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти) у Відокремленому структурному підрозділі «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
10.6. Тимчасового положення про дуальну форму здобуття освіти в НТУ «ХПІ».
10.7. Перезатвердити освітню програму «Видобування нафти і газу» за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня.
10.8. Перейменування назви блоку дисциплін «Інженерія мехатронних гідропневмосистем» спеціальності «Прикладна механіка» на «Smart-гідропневмосистеми» тієї ж спеціальності
10.9. Перейменування назви кафедри «Деталі машин та мехатронних систем» на кафедру «Деталі машин та гідропневмосистеми».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
10.10. Навчальних планів підготовки додаткового набору іноземців 2021 року.
Доповідає проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович.

11. Призначення іменної стипендії Кирпичова студентам університету.
Доповідач проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

12. Відзначення співробітників університету до Дня науки.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

13. Про підтримку кандидатур на заміщення вакантних посад академіків/членів-кореспондентів НАН України:
13.1. Про підтримку кандидатури директора механіко-машинобудівного інституту НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», члена-кореспондента НАН України, д.т.н., професора Бобиря Миколи Івановича на заміщення вакантної посади дійсного члена (академіка) НАН України за спеціальністю «Механіка» по відділенню механіки.
13.2. Про підтримку кандидатури заступника директора з наукової роботи Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, завідувача відділу коливань та вібраційної надійності, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора Зіньковського Анатолія Павловича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Механіка» по відділенню механіки.
13.3. Про підтримку кандидатури заступника директора з наукової роботи Інституту технічної теплофізики НАН України, члена-кореспондента НАН України Бабака Віталія Павловича на заміщення вакантної посади дійсного члена (академіка) НАН України за спеціальністю «Діагностика та надійність енергетичних комплексів і об’єктів» по відділенню фізико-технічних проблем енергетики.
13.4. Про підтримку кандидатури завідувача відділу магнітної гідродинаміки Фізико-технічного інституту металів та сплавів НАН України, д.т.н., професора Смірнова Олексія Миколайовича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство, технологія металів» по відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства.
13.5. Про підтримку кандидатури заступника директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, д.т.н., професора Клименка Сергія Анатолійовича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство, обробка матеріалів» по відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства.
13.6 Про підтримку кандидатури д.т.н., професора Фізико-технічного інституту металів та сплавів НАН України Верховлюка Анатолія Михайловича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство, технологія металів» по відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства.
13.7 Про підтримку кандидатури д.т.н., професора, завідувача кафедри прикладної математики та механіки Запорізького національного університету Грищака Віктора Захаровича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Механіка» по відділенню механіки.
13.8 Про підтримку кандидатури проректора, наукового керівника кафедри фізики металів НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», члена-кореспондента НАН України, д.т.н., професора Сидоренка Сергія Івановича на заміщення вакантної посади дійсного члена (академіка) НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство, наноматеріали» по відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства.
13.9 Про підтримку кандидатури завідувача відділу чистих металів, металофізики та технологій нових матеріалів Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», д.т.н., с.н.с. Пилипенка Миколи Миколайовича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Радіаційне матеріалознавство, радіаційні технології» по відділенню ядерної фізики та енергетики.
13.10. Про підтримку кандидатури ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», доктора економічних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого працівника освіти України Онищенка Володимира Олександровича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Регіональна економіка» по відділенню економіки.
13.11. Про підтримку кандидатури завідувача кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Заслуженого винахідника України, доктора технічних наук, професора Кондратенка Юрія Пантелійовича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Інформатика» по відділенню інформатики.
13.12. Про підтримку кандидатури заступника генерального директора Національного Наукового Центру «Харківський фізико-технічний інститут», члена-кореспондента НАН України, доктора фіз.-мат. наук, професора Гаркуші Ігоря Євгенійовича на заміщення вакантної посади дійсного члена (академіка) НАН України за спеціальністю «фізика плазми» по відділенню ядерної фізики та енергетики.
13.13. Про підтримку кандидатури завідувача відділу електроживлення технологічних систем Інституту електродинаміки НАН України, члена-кореспондента НАН Україна, лауреата Державної премії України, доктора технічних наук, професора Щерби Анатолія Андрійовича на заміщення вакантної посади дійсного члена (академіка) НАН України за спеціальністю «Діагностика та надійність енергетичних комплексів і об’єктів» по відділенню фізико-технічних проблем енергетики.
13.14. Про підтримку кандидатури провідного наукового співробітника відділу математичного моделювання й оптимального проектування Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного, доктора технічних наук, професора Романової Тетяни Євгеніївни на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Математичне моделювання та системний аналіз» по відділенню інформатики.
13.15. Про підтримку кандидатури провідного наукового співробітника відділу міцності і надійності механічних систем Інституту технічної механіки НАН України та НКА України, доктора технічних наук, професора Пошивалова Володимира Павловича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Механіка» по відділенню механіки.
13.16. Про підтримку кандидатури заступника директора з наукової роботу Інституту проблем матеріалознавства НАН України, доктора технічних наук, професора Баглюка Геннадія Анатолійовича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство, порошкова металургія» по відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства.
13.17. Про підтримку кандидатури завідувача кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету, Заслуженого метролога України, доктора технічних наук, професора Кваснікова Володимира Павловича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Механіка» по відділенню механіки.
13.18. Про підтримку кандидатури в.о. завідувача кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», д.т.н., професора Павлова Олександра Анатолійовича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Оптимізація та комп’ютерні технології» по відділенню інформатики.
13.19. Про підтримку кандидатури доктора фізико-математичних наук, професора, начальника ЦКК «Створення та дослідження аерокосмічних об’єктів та систем» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Яковлева Сергія Всеволодовича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Інформатика» по відділенню інформатики.
13.20. Про підтримку кандидатури завідувача відділу надійності та динамічної міцності Інституту проблем машинобудування ім.
А.М. Підгорного, доктора технічних наук, професора Аврамова Костянтина Віталійовича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Моделювання енергетичних систем» по відділенню фізико-технічних проблем енергетики.
13.21. Про підтримку кандидатури ректора Кременчуцького національного університету, доктора технічних наук, професора Загірняка Михайла Васильовича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Електромеханічні системи і апарати» по відділенню фізико-технічних проблем енергетики.
13.22. Про підтримку кандидатури директора Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного, доктора технічних наук, професора Русанова Андрія Вікторовича на заміщення вакантної посади дійсного члена (академіка) НАН України за спеціальністю «Енергетика, машинобудування» по відділенню і фізико-технічних проблем енергетики.
13.23. Про підтримку кандидатури проректора з наукової роботу Донбаської державної машинобудівної академії, доктора хімічних наук, професора Турчаніна Михайла Анатолійовича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство, технологія металів» по відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства.
13.24. Про підтримку кандидатури доктора фіз.-мат. наук, професора Одеського національного університету Сминтини Валентина Андрійовича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Експериментальна фізика, атомні явища» по відділенню фізики та астрономії.
13.25. Про підтримку кандидатури завідувача відділу нетрадиційних енерготехнологій Інституту проблем машинобудування НАН України, д.т.н Кравченка Олега Вікторовича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Електромеханічні системи і апарати» по відділенню фізико-технічних проблем енергетики.
13.26. Про підтримку кандидатури завідувача відділу фізичної хімії дисперсних мінералів Інституту біоколоїдної хімії НАН України, д.ф-м.н Лебовки Миколи Івановича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Нанохімія» по відділенню хімії.
13.27. Про підтримку кандидатури завідувача відділу електрохімії та абсорбції на мінеральних сорбентах Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України, д.х.н Міщук Наталію Олексіївну на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Нанохімія» по відділенню хімії.
13.28. Про підтримку кандидатури завідувача відділу аналітичної та радіохімії Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України, д.х.н Пшинко Галину Миколаївну на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Екологічно безпечні хімічні технології» по відділенню хімії.
13.29. Про підтримку кандидатури заступника директора з наукової роботи Інституту електродинаміки НАН України, доктора технічних наук, с.н.с. Жаркіна Андрія Федоровича на заміщення вакантної посади дійсного члена (академіка) НАН України за спеціальністю «Електроенергетика».
13.30. Про підтримку кандидатури завідувача відділу фізики міцності та руйнування матеріалів Інституту міталофізики ім. Г.В. Курдюмова, д.ф.-м.н., професора Котречка Сергія Олександровича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Фізика міцності та руйнування» по відділенню фізики та астрономії.
13.31. Про підтримку кандидатури декана фізичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, д.ф.-м.н., професора Вовка Руслана Володимировича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Фізика високих тисків, екстремальний стан речовин».
13.32. Про підтримку кандидатури д.х.н Інституту органічної хімії НАН України Вовка Михайла Володимировича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України.
13.33. Про підтримку кандидатури директора Інституту електрофізики і радіаційних технологій, доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Клепікова Вячеслава Федоровича для обрання на оголошену вакансію дійсного члена (академіка) НАН України за спеціальністю «Ядерна енергетика» по відділенню ядерної фізики та енергетики.
13.34. Про підтримку кандидатури заступника директора з наукової роботи Інституту електрофізики і радіаційних технологій, доктора технічних наук Литвиненка Володимира Вікторовича для обрання на оголошену вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Радіаційне матеріалознавство, радіаційні технології» по відділенню ядерної фізики та енергетики.
13.35. Про підтримку кандидатури завідувача кафедри фізичної хімії Київського національно університету ім. Т.Г.Шевченка, доктора хімічних наук, професора Фрицького Ігоря Олеговича для обрання на оголошену вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Супрамолекулярна хімія».
13.36. Про підтримку кандидатури завідувача відділу водневих технологій та матеріалів альтернативної енергетики Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора хімічних наук, професора Завалія Ігоря Юліяновича для обрання на оголошену вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство, матеріали водневої енергетики».
13.37. Про підтримку кандидатури ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», доктора технічних наук, професора Сухого Костянтина Михайловича для обрання на оголошену вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Екологічно безпечні хімічні технології».
13.38. Про підтримку кандидатури директора Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського, члена-кореспондента НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора хімічних наук професора Пехньо Василя Івановича для обрання на оголошену вакансію дійсним членам (академіком) НАН України за спеціальністю «Неорганічна хімія» по відділенню «Хімія».
13.39. Про підтримку кандидатури завідувача кафедри фізичної хімії Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора хімічних наук, професора Веліченка Олександра Борисовича для обрання на оголошену вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Хімічне матеріалознавство».
13.40. Про підтримку кандидатури завідувача кафедри електронних пристроїв та систем факультету електроніки Національного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», доктора технічних наук, професора Ямненко Юлії Сергіївни на для обрання членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Електромеханічні комплекси та системи» по відділенню фізико-технічних проблем епнергетики.
13.41. Про підтримку кандидатури провідного наукового співробітника відділу окисно-відновних каталітичних процесів Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського, доктора хімічних наук, професора Соловйова Сергія Олександровича для обрання на вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Екологічно безпечні хімічні технології».
13.42. Про підтримку кандидатури заступника директора з наукової роботи Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря, доктора хімічних наук, професора Броварця Володимира Сергійовича для обрання на вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Органічна та біоорганічна хімія».
13.43. Про підтримку кандидатури провідного наукового співробітника відділу хімічного дизайну поверхні Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка, доктора хімічних наук, старшого наукового співробітника Власової Наталії Миколаївни для обрання на вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Хімія комплексних сполук».
13.44. Про підтримку кандидатури завідувача відділом гідроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України д.т.н., старшого наукового співробітника Васька Петра Федосійовича для обрання на вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Електромеханічні системи і апарати» по відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства.
13.45. Про підтримку кандидатури директора Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАН України доктора хімічних наук Кириллова Святослава Олександровича для обрання на вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Хімічне матеріалознавство».
13.46. Про підтримку кандидатури провідного наукового співробітника відділу фізико-неорганічної хімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України, доктора хімічних наук, професора Лампеки Ярослава Дмитровича для обрання на вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Хімія комплексних сполук».
13.47. Про підтримку кандидатури лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України члена-кореспондента НАН України, доктора хімічних наук, професора, проректора з наукової роботи Львівського національного університету ім. Івана Франка Гладишевського Романа Євгеновича для обрання на вакансію дійсного члена (академіка) НАН України за спеціальністю «Кристалохімія» по відділенню хімії.
13.48. Про підтримку кандидатури головного наукового співробітника Інституту електродинаміки НАН України, доктора технічних наук, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Новського Володимира Олександровича для обрання на вакансію дійсного члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Електротехнічні комплекси та системи» по відділенню фізико-технічних проблем енергетики.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

14. Висунення кандидатури Волощук Валентини Василівни аспірантки кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей на участь у конкурсі на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

15. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Журнал «Електротехніка і електромеханіка» №1, 2021. Обсяг 71 стор.
Навчально-методичний посібник «Основи програмування на С/С++ в прикладах», авторів Соболя М.О. та інших. Обсяг 113 стор.
Підручник «Логістика» та надання грифу Вченої ради. Автор Цейтліна М.А. Обсяг 230 стор.
Монографія «Синтез технологічних режимів охолодження та радіаційного опромінення електричної ізоляцій кабелів», авторів Безпрозванних Г.В., Мірчука І.А. Обсяг 180 стор.
Навчально-методичний посібник «Інклюзивне навчання при порушенні слуху: практики викладання природничих наук», за редакцією: І. Березовської, К. Мінакової. 2021. Обсяг 205 стор.
Журнал «Теорія і практика управління соціальними системами» №1, 2021. Обсяг 110 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 2021. Обсяг 48 стор.
Навчальний посібник «Формальні мови, граматика та автомати», автор Гвриленко С.Ю., 2021. Обсяг 133 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

16. Результати таємного голосування.
Доповідає голова лічильної комісії.

Заковоротний Олександр Юрійович