ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 4 ВІД 28.04.2017

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович.

2. Шляхи подальшого розвитку науки на інженерно-фізичному факультеті (презентація).
Доповідачі:
декан професор Конкін Валерій Миколайович;
від комісії професор Ткачук Микола Анатолійович.

3. Підсумки прийому до університету іноземних громадян і завдання для збільшення контингенту іноземних студентів (презентація).
Доповідачі:
проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович;
від комісії професор Заполовський Микола Йосипович.

4. Затвердження концепції та стратегії впровадження системи управління якістю в НТУ «ХПІ» (презентація).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

5. Конкурс на заміщення вакантних посад.
5.1. На посаду завідувача кафедри української, російської мов i прикладної лінгвістики
Конкурсант – к.і.н. доц. ЧЕРНЯВСЬКА Світлана Миколаївна.
5.2. На посаду завідувача кафедри технологій машинобудування та металорізальних верстатів
Конкурсант – д.т.н. проф. ПЕРМЯКОВ Олександр Анатолійович.
5.3. На посаду завідувача кафедри фізичної хімії
Конкурсант – д.т.н. проф. САХНЕНКО Микола Дмитрович.
5.4. На посаду завідувача кафедри історії науки і техніки
Конкурсант – д.і.н. проф. СКЛЯР Володимир Миколайович.
5.5. Професора кафедри загальної економічної теорії
Конкурсант – к.е.н. доц. МАКСИМЕНКО Яна Анатоліївна.
5.6. Професора кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів
Конкурсант – д.е.н. проф. ФЕДОРЕНКО Ірина Анатоліївна.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

6. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. доценту кафедри динаміки та міцності машин Мартиненку Геннадію Юрійовичу у новій редакції «Динаміка роторів турбомашин в пасивних і активних магнітних підшипниках» та призначення науковим консультантом доктора технічних наук, професора, завідувача відділу надійності та динамічної міцності Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України Аврамова Костянтина Віталійовича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

7. Затвердження теми докторської дисертації «Каталітично активні покриття на вентильних металах для екотехнологій» начальнику науково-дослідної лабораторії (озброєння РХБ захисту) підполковнику Каракуркчі Ганни Володимирівни та призначення науковим консультантом доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри фізичної хімії НТУ «ХПІ» Сахненко Миколи Дмитровича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

8. Затвердження теми докторської дисертації «Наукове забезпечення розвитку електротехнічної галузі України (1951-1991 рр.)» професору кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» Тверитникової Олені Євгенівни, прикріплення її здобувачем кафедри історії науки і техніки та призначення науковим консультантом доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії науки і техніки НТУ «ХПІ» Скляра Володимира Миколайовича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

9. Затвердження змін до «Положення про студентські гуртожитки НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

10. Затвердження:
10.1. Навчальних планів підготовки бакалаврів з галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» за спеціалізацією 141-06Б «Електричні машини» денної форми навчання зі скороченим строком (3 роки) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
10.2. Голів екзаменаційних комісій для проведення атестації випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та освітнього ступеня магістр у період з 12 червня по 25 червня 2017 року.
10.3. Положення про дипломні роботи на факультеті соціально-гуманітарних технологій.
10.4. Змін до Положення про комбінат громадського харчування «Славутич» НТУ «ХПІ», затвердженого наказом ректора №180 від 16.03.17 р. (включивши в п. 6.4. Положення п.п. 9 буфет при гуртожитку №3 – м. Харків, вул. Цілиноградська, 56).
Доповідає професор Пермяков Олександр Анатолійович.

11. Про рекомендацію до друку наукових видань:
11.1.
Навчальні посібники «Математичні основи технічної діагностики об’єктів електроенергетичних систем» та «Діагностика стану обладнання електричних мереж на основі статистичних і детерміністських методів розпізнавання» авторів Бондаренко В.О., Шутенко О.В., Баклая Д.М. та надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ».
11.2. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Транспортне машинобудування», 2017, №5 (1227), обсяг 192 стор.
11.3. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Транспортне машинобудування», 2017, №14 (1236), обсяг 188 стор.
11.4. Вісник НТУ «ХПІ» серія «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії», 2017, № 1 (1223). Обсяг 138 стор.
11.5. Вісник НТУ «ХПІ» серія «Гідравлічні машини та гідроагрегати», 2017. Обсяг 110 стор.
11.6. Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Литво 2017».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович