ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 3 ВІД 26.03.2021 (ПОЧАТОК 14:30)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»:

25.03.2021 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ». Підготовка до проведення таємного голосування відбудеться дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Включення кандидатур до бюлетенів таємного голосування.

1. Представлення до вчених звань:
1.1. Професора:
1.1.1. Кропачек Ольга Юріївна, професор кафедри теоретичних основ електротехніки.
1.2. Доцента:
1.2.1. Клепікова Світлана Володимирівна, доцент кафедри міжнародного бізнесу та фінансів.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

2. Конкурс на заміщення вакантних посад:
2.1. На посаду професора кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант – Козіна Ольга Андріївна.
2.2. На посаду професора кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива
Конкурсант –Назаров Валерій Миколайович.
2.3. На посаду професора кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант Носков Валентин Іванович.
2.4. На посаду професора кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем
Конкурсант – Плаксій Юрій Андрійович.
2.5. На посаду професора кафедри автомобіле- і тракторобудування
Конкурсант – Сергієнко Микола Єгорович.
2.6. На посаду професора кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем
Конкурсант – Успенський Валерій Борисович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

3. Про включення кандидатури професора кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей, д.т.н. Шабанової Галини Миколаївни до складу авторського колективу роботи «Новітні композитні матеріали та їх впровадження в інженерії», що висувається від Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2021 році.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

4. Вибори лічильної комісії.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

5. Оголошення початку таємного голосування, яке відбуватиметься 25.03.2021 р. протягом робочого дня з 11:00 до 16:00 в ауд. 7 ректорського корпусу (3 поверх).

26.03.2021 р. в 14:30 — Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ»», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Натисніть тут, щоб приєднатися до наради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Шляхи розвитку навчальної і наукової роботи кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем (презентація).
Доповідачі: професор Шаронова Наталія Валеріївна;
від комісії професор Любчик Леонід Михайлович.

2. Про виконання плану роботи вченої ради у першій половині 2020–2021 навчального року (презентація).
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

3. Звіт спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14.
Доповідає голова ради Качанов Петро Олексійович.

4. Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених:
4.1. Данильченко Дмитра Олексійовича, доцента кафедри передачі електричної енергії;
4.2. Мінакової Ксенії Олександрівні, доцента кафедри фізики.

5. Звіт докторанта кафедри загальної та неорганічної хімії Ненастіної Тетяни Олександрівни.

6. Затвердження:
6.1. Положення про розробку інструкцій з охорони праці в НТУ «ХПІ».
6.2. Голів екзаменаційних комісій для проведення атестації випускників освітнього ступеня бакалавр у період з 07.06.2021 року по 20.06.2021 року та магістр у період з 03.05.2021 року по 23.05.2021 року.
6.3. Положення про роботу театру англійських мініатюр кафедри ділової іноземної мови та перекладу.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

6.4. Форми індивідуального плану навчання аспірантів (презентація).
6.5. Освітньо-наукових програм підготовки PhD.
6.6. Навчальних планів підготовки PhD.
6.7. Робочих програм навчання 1 курсу підготовки PhD.
6.8. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі.
Доповідає завідувачка аспірантури Штефан Вікторія Володимирівна.

7. Про підтримку кандидатури Будьоного Михайла Михайловича, який висувається ДП «Харківстандартметрологія» на звання «Почесний громадянин міста Харкова» за видатні заслуги в розвитку економіки та виробництва.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

8. Про висунення від НТУ «ХПІ» роботи «Технології підвищення ефективності та безпеки функціонування енергетичної системи України з використанням БПЛА», на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2021 році.
Авторський колектив роботи:

 1. БУРЯКОВСЬКИЙ Сергій Геннадійович – доктор технічних наук, професор, директор НДПКІ «Молнія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 2. РЕЗИНКІНА Марина Михайлівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 3. СЕНДЕРОВИЧ Геннадій Аркадійович – доктор технічних наук, професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 4. ШЕВЧЕНКО Сергій Юрійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 5. Запорожець Артур Олександрович – кандидат технічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України;
 6. карпалюк ігор тимофійович – кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 7. Скопенко Василь Вікторович – кандидат технічних наук, генеральний директор КП «Харківські теплові мережі».

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

9. Висунення кандидатур на здобуття обласних іменних стипендій в галузі науки видатним та обдарованим молодим науковцям у 2021 році:
9.1. Обласна стипендія для видатних науковців:
9.1.1. В номінації «Технічні науки» – стипендія імені Георгія Федоровича Проскури.
Конкурсанти:

 • Мірошниченко Денис Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива.
 • Шевченко Сергій Юрійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри передачі електричної енергії.

9.2. Обласна стипендія для обдарованих молодих науковців:
9.2.1. В номінації «Технічні науки» – стипендія імені Георгія Федоровича Проскури.
Конкурсанти:

 • Зайцев Роман Валентинович, завідувач кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики, д.т.н., доцент;
 • Постельник Ганна Олександрівна, старший викладач кафедри матеріалознавства;
 • Ткачук Микола Миколайович, д.т.н., с.н.с. кафедри інформаційних технологій і систем колісних і гусеничних машин ім. О.О. Морозова;

9.2.2. В номінації «Гуманітарні науки» – стипендія імені Василя Назаровича Каразіна.
Конкурсанти:

 • Підбуцька Ніна Вікторівна, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені акад. І.А. Зязюна;
 • Радогуза Сергія Анатолійовича, к.і.н., доцент, начальник методичного відділу НТУ «ХПІ».

9.2.3. В номінації «Фізика, астрономія» – стипендія імені Кирила Дмитровича Синельникова.
Конкурсант – Дорошенко Ганна Миколаївна, к.ф-м.н., старший викладач кафедри фізики;

9.2.4. В номінації «Математика» – стипендія імені Михайло Васильовича Остроградського.
Конкурсант – Потопальська Ксенія Євгенівна, к.т.н., старший викладач кафедри динаміки та міцності машин;

9.2.5. В номінації «Економіка» – стипендія імені Михайла Івановича Туган-Барановського.
Конкурсант – Шматько Наталія Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

10. Про висунення кандидатури професора кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин доктора економічних наук, професора Шматько Наталії Михайлівни на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

11. Про надання права наукового керівництва аспірантами професору кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу Краснікову Ігорю Леонідовичу.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

12. Про затвердження теми докторської дисертації доцента кафедри теоретичної механіки Лавінського Дениса Володимировича в новій редакції «Розрахунковий метод оцінювання впливу електромагнітних полів на пружно-пластичне деформування обладнання технологічних приладів».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

13. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Навчальний посібник «Облік, аудит і оподаткування: теорія і практика» та надання грифу Вченої ради. Авторів Давидюк Т.В. та інших. Обсяг 608 стор.
Монографія «Багатовимірність людини та культури у сучасних філософських ландшафтах», авторів Дольської O.O. та інших. Обсяг 192 стор.
Монографія «Тиск розпирання вугілля та шихт в процесі коксування», авторів Кузніченко В.М. та інших.
Навчальний посібник «Математичне моделювання течій в елементах гідравлічних турбін» та надання грифу Вченої ради. Авторів Тиньянової І.І. та інших. Обсяг 168 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Нові рішення в сучасних технологіях», № 1(7), 2021. Обсяг 111 стор.
Навчальний посібник «Вступ в теорію систем» та надання грифу Вченої ради. Авторів Григоренко І.В. та інших. Обсяг 202 стор.
Підручник «Теоретичні основи технології неорганічних виробництв». Під редакцією: Лобойко А.Л. та Товажнянського Л.Л. 2021. Обсяг 210 стор.
Монографія «Моделі і методи захисту інформаційних структур для комп’ютерних систем на інтегрованих програмних платформах», авторів: Кучук Ніни Георгіївни та Давидова Вячеслава Вадимовича. Обсяг 120 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

14. Результати таємного голосування.
Доповідає голова лічильної комісії.

Заковоротний Олександр Юрійович