ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 8 ВІД 03.09.2021 (ПОЧАТОК 10:00)

Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ», відбуватиметься 03.09.2021 р. з 10:00 до 11:00 очно у аудиторії 12 ректорського корпусу .

(Вхід тільки у масках)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження плану роботи вченої ради університету на 2021-2022 навчальний рік.
Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Затвердження нових складів комісій вченої ради університету.
Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

3. Представлення керівного складу навчально-наукового медичного інституту.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

4. Розгляд та затвердження положень, освітніх програм та планів кафедр навчально-наукового медичного інституту:
4.1. Положення про навчально-науковий медичний інститут.
4.2. Положення про організацію освітнього процесу в навчально-науковому медичному інституті (з урахуванням особливостей медичної післядипломної освіти).
4.3. Затвердження освітніх програм та планів підвищення кваліфікації циклів стажувань: «Організація, управління та економіка фармації», «Фармацевтична технологія», «Клінічна фармація», «Фармацевтичний аналіз лікарських засобів», «Фармакогнозія», «Елементи практичної психології», «Спеціальна підготовка», циклу тематичного удосконалення «Аналітично-контрольна фармація», передатестаційних циклів «Аналітично-контрольна фармація» та «Організація і управління фармацією», програм інтернатури «Загальна фармація» та «Клінічна фармація» післядипломної освіти спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація».
4.4. Затвердження освітніх програм та навчальних планів з інтернатури зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування», підвищення кваліфікації зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностики»: інтернатура «Клінічна лабораторна діагностики», спеціалізації «Клінічна лабораторна діагностики»; стажування зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика», передатестаційний цикл зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика» (ПАЦ); цикли тематичного удосконалення «Сучасна лабораторна діагностика лейкемій», «Загальноклінічні лабораторні дослідження».
4.5. Затвердження навчальних планів та програм до наступних циклів: цикл спеціалізації «Неврологія», цикл спеціалізації «Рефлексотерапія», цикл стажування «Неврологія», цикл стажування «Рефлексотерапія», цикл тематичного удосконалення «Нові аспекти діагностики та лікування головного болю», цикл тематичного удосконалення «Сучасні стандарти лікування болю у спині з позицій доказової медицини», цикл тематичного удосконалення «Менеджмент міофасціальних больових синдромів у неврології», цикл тематичного удосконалення «Вибрані питання нейрореабілітації», цикл тематичного удосконалення «Рефлексотерапія в лікуванні гострих та хронічних больових синдромів», цикл тематичного удосконалення «Рефлексотерапія в лікуванні та профілактиці внутрішніх хвороб», цикл тематичного удосконалення «Рефлексотерапія в неврології та ортопедії», цикл тематичного удосконалення «Неінвазивні методи рефлексотерапії в практиці сімейного лікаря», цикл тематичного удосконалення «Вибрані питання неврології в роботі лікаря загальної практики».
4.6. Затвердження включення в навчальний процес кафедри неврології та рефлексотерапії типової програми інтернатури МОЗ України за спеціальністю «Неврологія».
4.7. Затвердження освітніх програм та навчальних планів підвищення кваліфікації циклу спеціалізації «Організація та управління охороною здоров’я», циклу стажування «Організація та управління охороною здоров’я», циклів тематичного удосконалення «Оптимізація використання ресурсів лікувально-профілактичних закладів з метою підвищення якості медичного забезпечення», «Оптимізація використання ресурсів лікувально-профілактичних закладів з метою підвищення якості медичного забезпечення (з елементами дистанційного навчання)», «Нормативно-правове регулювання діяльності закладів охорони здоров’я», Майстер класу «Штатний розпис у закладі охорони здоров’я: практика складання, внесення змін і застосування» післядипломної освіти спеціальності 222 «Медицина».
4.8. Затвердження освітніх програм підвищення кваліфікації та навчально-тематичних планів циклів тематичного удосконалення (строком 2 тижня; 78 годин) післядипломної освіти за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування»:
4.8.1. Диференційна рентгенодіагностика;
4.8.2. Комп’ютерна томографія: базовий курс;
4.8.3. Променева діагностика в онкології;
4.8.4. Променева діагностика захворювань суглобів;
4.8.5. Променева діагностика у вертебрології;
4.8.6. Магнітно-резонансна томографія: базовий курс;
4.8.7. Променева діагностика захворювань органів грудної клітки;
4.8.8. Променева діагностика захворювань статевої системи та грудної залози у жінок.
4.9. Затвердження освітніх програм підвищення кваліфікації та навчально-тематичних планів циклів спеціалізації післядипломної освіти за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування»: рентгенологія (для лікарів лікувального профілю, строком 5 міс.), рентгенологія (для фахівців, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Радіологія», строком 3 міс.) і програми та плану інтернатури «Радіологія» за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування».
4.10. Затвердження освітніх програм, планів підвищення кваліфікації, а саме: спеціалізація «Фізична та реабілітаційна медицина»; стажування «Фізіотерапія»; цикли тематичного удосконалення «Фізичні чинники в патогенетичному лікуванні, реабілітації та профілактиці»; «Фізичні чинники в комплексному лікуванні та реабілітації хворих із неврологічною патологією»; «Класична та сучасна фізіотерапія в реабілітації, лікуванні та профілактиці дітей та підлітків»; «Застосування методів фізіотерапії у комплексному лікуванні та реабілітації»; «Традиційна та сучасна фототерапія в профілактиці, комплексному лікуванні та реабілітації хворих різного профілю»; «Фізична реабілітаційна медицина в клінічній практиці»; «Етапна кардіологічна (кардіохірургічна) реабілітація в фізичній та реабілітаційній медицині»; «Фізична та реабілітаційна медицина в педіатрії», післядипломної освіти спеціальності 222 «Медицина».
4.11. Затвердження освітніх програм та навчальних планів з підвищення кваліфікації зі спеціальності «Хірургія», а саме: програми інтернатури зі спеціальності «Хірургія»; програми спеціалізації за фахом «Торакальна хірургія»; циклів тематичного удосконалення, а саме: «Актуальні питання торакальної хірургії», «Лікування розповсюджених гнійно-некротичних уражень м’яких тканин тазу і нижніх кінцівок», «Невідкладна допомога в торакальній хірургії, діагностика та лікування», «Діагностика та комплексне лікування хірургічних захворювань органів грудної та черевної порожнини», «Питання діагностики та лікування хірургічних ускладнень захворювань шлунково-кишкового тракту».
4.12. Затвердження освітніх програм та планів підвищення кваліфікації (циклу спеціалізації  за фахом «Терапія»; циклу стажування  «Терапія»; циклу  тематичного удосконалення «Особливості діагностики та лікування вікзалежних захворювань внутрішніх органів»; циклу  тематичного удосконалення «Актуальні питання діагностики та фармакотерапевтичної корекції захворювань внутрішніх органів; циклу тематичного удосконалення «Коморбідність в клініці внутрішніх хвороб»), програм інтернатури (за фахом «Внутрішні хвороби» та «Сімейна  медицина») післядипломної освіти спеціальності 222 «Медицина».
Доповідає проректор професор Труш Олександр Олегович.

5. Про виготовлення диплома доктора філософії відповідно до Наказу МОН України № 735 від 29.06.2021 року:
5.1. Войтюк Олена Степанівна, спеціальність 032 «Історія та археологія», ДР № 001786;
5.2. Мартиненко Аліна Василівна, спеціальність 051 «Економіка», ДР № 001849;
5.3. Туран Угур (громадянин Туреччини), спеціальність 051 «Економіка», ДР № 001850;
5.4. Подоприхіна Тетяна Олександрівна, спеціальність 073 «Менеджмент», ДР № 001887;
5.5. Божков Дмитро Сергійович, спеціальність 075 «Маркетинг», ДР № 001888;
5.6. Брянкін Сергій Серафимович, спеціальність 101 «Екологія», ДР № 002093;
5.7. Брянкін Олександр Серафимович, спеціальність 101 «Екологія», ДР № 002094;
5.8. Баранова Антоніна Олегівна, спеціальність 101 «Екологія», ДР № 002095;
5.9. Рикусова Надія Іванівна, спеціальність 101 «Екологія», ДР № 002096;
5.10. Луценко Світлана Юріївна, спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», ДР № 002132;
5.11. Постельник Ганна Олександрівна, спеціальність 132 «Матеріалознавство», ДР № 002145;
5.12. Рогинський Олександр Володимирович, спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ДР № 002151;
5.13. Литвиненко Світлана Анатоліївна, спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ДР № 002152;
5.14. Воробйов Богдан Віталійович, спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ДР № 002153;
5.15. Сакун Євгеній Владиславович, спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ДР № 002154;
5.16. Юрко Володимир Володимирович, спеціальність 144 «Теплоенергетика», ДР № 002155;
5.17. Ал Аббасі Жаббар (громадянин Іраку), спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», ДР № 002159;
5.18. Мардупенко Олексій Олександрович, спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 002162;
5.19. Фатенко Сергій Валентинович, спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 002163;
5.20. Мирошниченко Ігор Володимирович, спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 002164;
5.21. Забіяка Наталія Анатоліївна, спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 002165;
5.22. Пилипенко Дар’я Михайлівна, спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», ДР № 002166;
5.23. Гамова Ольга Олександрівна, спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 002167;
5.24. Мацегора Олександр Іванович, спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 002168;
5.25. Кусаков Сергій Костянтинович, спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 002169;
5.26. Левадна Світлана Вікторівна, спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 002170;
5.27. Дев’ятова Наталя Борисівна, спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 002171;
5.28. Гаврюшенко Катерина Олександрівна, спеціальність 181 «Харчові технології», ДР № 002190;
5.29. Касьяненко Любов Миколаївна, спеціальність 181 «Харчові технології», ДР № 002191.
Доповідає заступник голови вченої ради професор Пермяков Олександр Анатолійович.

6. Про внесення змін та затвердження правил прийому до НТУ «ХПІ».
Доповідає відповідальний секретар ЦПК Петров Сергій Олександрович.

7. Про підтримку висунення кандидатури директора ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, доктора медичних наук, професора Коржа Миколи Олексійовича на вакансію члена-кореспондента НАМН України за спеціальністю «Ортопедія і травматологія».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

8. Про надання творчої відпустки за основним місцем роботи кандидату технічних наук старшому науковому співробітнику ДП «ДержавтотрансНДІ-проект» (м. Київ) Ковальову Сергію Олександровичу, докторанту кафедри двигунів внутрішнього згоряння для завершення дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

9. Про атестацію голови, заступника голови та членів атестаційної комісії університету для проведення атестації наукових працівників науково-дослідної частини НТУ «ХПІ».
Доповідає завідувач НДЧ Лісачук Георгій Вікторович.

10. Розгляд та затвердження навчальних планів підготовки іноземців 2021 року.
Доповідає проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович.

11. Затвердження персонального складу разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) дисертаційної роботи Бернадської Тетяни Володимирівни за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:
Голова спеціалізованої вченої ради:
Кіпенський Андрій Володимирович, декан факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ», доктор технічних наук, професор кафедри «Промислова і біомедична електроніка».
Рецензенти:
Щапов Павло Федорович, доктор технічних наук, професор кафедри «Промислова і біомедична електроніка» НТУ «ХПІ»;
Махонін Микола Віталійович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри «Промислова і біомедична електроніка» НТУ «ХПІ»;
Опоненти:
Аврунін Олег Григорович, завідувач кафедри «Біомедичної інженерії», доктор технічних наук, професор кафедри «Біомедичної інженерії», Харківський національний університет радіоелектроніки;
Ляшенко Геннадій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Біомедична інженерія та теоретична електротехніка», Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

12. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Методичнi рекомендацiї «Неврологiчнi ускладнення неоптимального рухового стереотипу плечового регiону: дiагностична та терапевтична тактика». Автори: Морозова О.Г., Ярошевський О.А. Обсяг 34 с.
Журнал «Теорія і практика управління соціальними системами», №3, 2021. Обсяг 110 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 2021. Обсяг 52 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович