ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 12 ВІД 29.12.2021 (ПОЧАТОК 11:00)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»:

28.12.2021 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Включення кандидатур до бюлетенів таємного голосування.

1. Представлення до вчених звань.
1.1. Професор:
1.1.1. Козаков Валентин Васильович, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології.
1.1.2. Коптєва Ганна Миколаївна, професор кафедри менеджменту та оподаткування.
1.1.3. Кучук Ніна Георгіївна, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування.
1.2. Доцент:
1.2.1. Галак Олександр Валентинович, доцент кафедри радіаційного, хімічного, біологічного захисту.
1.2.2. Максименко Олена Аркадіївна, доцент кафедри безпеки праці та навколишнього середовища.
1.2.3. Маслак Марія Володимирівна, доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин.
1.2.4. Овсяннікова Тетяна Олександрівна, доцент кафедри органічного синтезу і нанотехнологій.
1.2.5. Стрельчук Роман Михайлович, доцент кафедри інтегрованих технологій машинобудування.
1.3. Старший дослідник:
1.3.1. Ткачук Микола Миколайович, зі спеціальності 131 – прикладна механіка.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

2. Конкурс на заміщення вакантних посад.
2.1. Завідувач кафедри:
2.1.1. На посаду завідувача кафедри прикладної математики
Конкурсант – Бурлаєнко В’ячеслав Миколайович.
2.1.2. На посаду завідувача кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем
Конкурсант – Гапон Дмитро Анатолійович.
2.1.3. На посаду завідувача кафедри двигунів внутрішнього згоряння
Конкурсант – Осетров Олександр Олександрович.
2.1.4. На посаду завідувача кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту
Конкурсант – Райко Діана Валеріївна.
2.1.5. На посаду завідувача кафедри автомобіле- і тракторобудування
Конкурсант – Ребров Олексій Юрійович.
2.1.6. На посаду завідувача кафедри гідравлічних машин ім. Г.Ф. Проскури
Конкурсант – Роговий Андрій Сергійович.
2.1.7. На посаду завідувача кафедри матеріалознавства
Конкурсант – Субботіна Валерія Валеріївна.
2.1.8. На посаду завідувача кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики
Конкурсант – Хомяк Юрій Валентинович.
2.1.9. На посаду завідувача кафедри хімічної техніки та промислової екології
Конкурсант – Шестопалов Олексій Валерійович.

2.2. Професор кафедри:
2.2.1. На посаду професора кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем
Конкурсант – Гриб Олег Герасимович.
2.2.2. На посаду професора кафедри зварювання
Конкурсант – Дмитрик Віталій Володимирович.
2.2.3. На посаду професора кафедри автомобіле- і тракторобудування
Конкурсант – Кальченко Борис Іванович.
2.2.4. На посаду професора кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант – Калінін Євген Іванович.
2.2.5. На посаду професора кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем
Конкурсант – Карпалюк Ігор Тимофійович.
2.2.6. На посаду професора кафедри менеджменту та оподаткування
Конкурсант – Коптєва Ганна Миколаївна.
2.2.7. На посаду професора кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин
Конкурсант – Кобєлєва Тетяна Олександрівна.
2.2.8. На посаду професора кафедри автомобіле- і тракторобудування
Конкурсант – Краснокутський Володимир Миколайович.
2.2.9. На посаду професора кафедри прикладної математики
Конкурсант – Курпа Лідія Василівна.
2.2.10. На посаду професора кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант – Кучук Ніна Георгіївна.
2.2.11. На посаду професора кафедри бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи
Конкурсант – Мардус Наталія Юріївна.
2.2.12. На посаду професора кафедри інженерної електрофізики
Конкурсант – Михайлов Валерій Михайлович.
2.2.13. На посаду професора кафедри двигунів внутрішнього згоряння
Конкурсант – Пильов Володимир Олександрович.
2.2.14. На посаду професора кафедри підприємництва, торгівлі та експертизи товарів
Конкурсант – Сергієнко Олена Андріївна.
2.2.15. На посаду професора кафедри електричних апаратів
Конкурсант – Середа Олександр Григорович.
2.2.16. На посаду професора кафедри української мови
Конкурсант – Субота Лариса Андріївна.
2.2.17. На посаду професора кафедри українознавства, культурології та історії науки
Конкурсант – Ткаченко Світлана Сергіївна.
2.2.18. На посаду професора кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
Конкурсант – Чередніченко Ольга Юріївна.
2.2.19. На посаду професора кафедри передачі електричної енергії
Конкурсант – Черкашина Вероніка Вікторівна.
2.2.20. На посаду професора кафедри передачі електричної енергії
Конкурсант – Хоменко Ігор Васильович.
2.2.21. На посаду професора кафедри автоматизованих електромеханічних систем
Конкурсант – Щербак Яків Васильович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

3. Про включення кандидатур до складу колективу роботи «Очисні комбайни нового покоління для вугільної промисловості України», що висувається АТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» на здобуття Національної премії ім. Б.Є. Патона у 2022 році:
3.1. Клочко Олександр Олександрович, д.т.н., професор кафедри технологій машинобудування та металорізальних верстатів;
3.2. Пермяков Олександр Анатолійович, д.т.н., завідувач кафедри технологій машинобудування та металорізальних верстатів;
3.3. Устиненко Олександр Віталійович, к.т.н., професор кафедри теорії та систем автоматизованого проектування механізмів і машин.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

4. Вибори лічильної комісії.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

5. Оголошення початку таємного голосування, яке відбуватиметься виключно 28.12.2021 р. протягом робочого дня з 11:00 до 16:00 в ауд. 7 ректорського корпусу (3 поверх).

Закінчення дистанційного засідання.

29.12.2021 р. в 11:00 — Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься очно у аудиторії 12 ректорського корпусу.

(Вхід тільки у масках)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення нагород, атестатів та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Теоретичні основи, сучасні технології та обладнання в галузі енергозбереження і енергоефективності, розроблені в університеті, які є підставою для покращення енергоефективності корпусів навчального містечка НТУ «ХПІ» (презентація).
Доповідачі: голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович;
від комісії професор Лазуренко Олександр Павлович.

3. Затвердження правил прийому до університету у 2022 р (презентація).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

4. Результати анкетування студентів за підсумками літньої сесії 2021 року (презентація).
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

5. Про виготовлення диплома доктора філософії відповідно до Наказу МОН України № 1290 від 30.11.2021 року:
5.1. Лобас Вікторія Володимирівна, зі спеціальності 033 «Філософія», ДР № 003058;
5.2. Трембач Богдан Олександрович, зі спеціальності 132 «Матеріалознавство», ДР № 003225.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

6. Звіт докторантів:
6.1. Орєхова Сергія Валерійовича, кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління;
6.2. Костюкова Івана Олександровича, кафедра електроізоляційної та кабельної техніки.

7. Затвердження:
7.1. Перейменування кафедри «Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики» в кафедру «Мікро- та наноелектроніка».
7.2. Перейменування кафедри «Органічний синтез та нанотехнології» на «Органічний синтез та фармацевтичні технології».
7.3. Перейменування кафедри «Двигуни внутрішнього згоряння» на кафедру «Двигуни та гібридні енергетичні установки».
7.4. Освітньо-професійної програми «Туристичний бізнес» першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 242 «Туризм».
7.5. Освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
7.6. Освітньо-професійних програм «Економіка та організація бізнесу» та «Управління персоналом та економіка праці» та навчальних планів підготовки бакалаврів за денною формою навчання зі спеціальності 051 «Економіка».
7.7. Нової освітньої програми «Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування».
7.8. Освітньо-професійної програми «Логістика та митна справа» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
7.9. Освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти (доктор філософії) «Фізика та астрономія» зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія».
7.10. Положень про кафедри навчально-наукового медичного інституту: загальної фармації; клінічної лабораторної діагностики, вірусології та мікробіології. організації та управління охороною здоров’я і соціальної медицини; внутрішніх хвороб і сімейної медицини; неврології і рефлексотерапії; фізичної і реабілітаційної медицини, фізіотерапії та курортології; радіології; хірургії, нормальної та топографічної анатомії.
7.11. Освітньої програми стажування «Загальна практика сімейна медицина».
7.12. Освітньої програми тематичного удосконалення «Сучасні аспекти організації роботи фармацевтичних підприємств та контролю якості лікарських засобів».
7.13. Освітньої програми для середнього медичного персоналу «Рентгенологія» (для осіб із середньою медичною освітою).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

7.14. Науково-координаційної ради навчально-наукового медичного інституту та положення про Науково-координаційну раду навчально-наукового медичного інституту.
7.15. Положення про наукову школу «Коморбідність в медицині» при Навчально-науковому медичному інституті.
7.16. Проблемної комісії навчально-наукового медичного інституту та положення про проблемну комісію навчально-наукового медичного інституту.
7.17. Положення про комісію з питань етики та біоетики при навчально-науковому медичному інституті.
7.18. Положення про Стартап-центр «Spark» в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

8. Про затвердження теми докторської дисертації Анан’євої Валерії Вікторівни «Розробка наукових основ технології нових продуктів органічного синтезу на базі багатокомпонентних реакцій» та призначення науковим консультантом д.х.н., професора Циганкова Олександра Валерійовича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

9. Про надання права наукового керівництва аспірантами:
9.1. Петрову Сергію Олександровичу, доценту кафедри органічного синтезу і нанотехнологій зі спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія;
9.2. Білець Дар’ї Юріївні, доценту кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива зі спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія;
9.3. Губському Сергію Олександровичу, доценту кафедри комп’ютерного моделювання інтегрованих технологій обробки тиском зі спеціальності 131 – прикладна механіка;
9.4. Колупаєву Ігорю Миколайовичу, доценту кафедри матеріалознавства зі спеціальності 132 – матеріалознавства;
9.5. Кєссаєву Олександру Геннадійовичу, завідувачу кафедри електроізоляційної та кабельної техніки зі спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

10. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Навчальний посібник «Організація електробезпеки в професійній діяльності» для студентів спеціальності 263 — Цивільна безпека та надання грифу вченої ради. Автори О. Г. Янчик, В. Ф. Райко, Н. Д, Установа, С. В. Котлярова, О. І. Ільїнська. Обсяг 13,6 д.а.
Монографія «Моделі, методи та програмні компоненти для бортових обчислювальних систем динамічних об’єктів», авторів: Дмитрієнко В.Д., Заковоротний О.Ю., Леонов С.Ю., Мезенцев М.В. Обсяг 300 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Інформатика та моделювання», №2(6), 2021. Обсяг 150 стор.
Навчальний посібник «Fundamentals of computational intelligence» (частина 1), авторів: Zakovorotniy O. Y., Lipchanska O.V. Обсяг 154 стор.
Навчальний посібник «Fundamentals of computational intelligence» (частина 2), авторів: Zakovorotniy O. Y., Lipchanska O.V. Обсяг 150 стор.
Міжнародний науково-технічний збірник «Різання та інструменти в технічних системах», випуск 95, 2021. Обсяг 119 стор.
Монографія «Розвиток основ ємнісного ультразвукового контролю металовиробів», авторів: Сучков Г.М., Ноздрачова К.Л., Слободчук А.Ю. Обсяг 300 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Нові рішення в сучасних технологіях», № 4(10), 2021. Обсяг 109 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Динаміка та міцність машин», № 2(2), 2021. Обсяг 112 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства», № 1(2), 2021.
Навчальний посібник «Розробка баз даних на мові MySQL та застосування у застосунках на мові Java» для студентів зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», автор: Філатова Г.Є. Обсяг 146 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Системний аналіз, управління та інформаційні технології», №2(6), 2021. Обсяг 108 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Енергетика: Надійність та енергоефективність», № 2 (3), 2021 р. Обсяг 154  стор.
Навчальний посібник «Геологія з основами геоморфології» з курсу «Геологія з основами геоморфології» для студентів спеціальності 101 «Екологія», авторів: Кривільова С.П., Нечипоренко Д.І. Обсяг 190 стор.
Навчальний посібник «Метеорологія з основами кліматології» з курсу «Метеорологія з основами кліматології» для студентів спеціальності «Екологія» , авторів: Кривільова С.П., Тихомирова Т.С. Обсяг 200 стор.
Навчальний посібник «Урбоекологія» для студентів спеціальності 101 «Екологія» з курсу «Урбоекологія», авторів: Кривільова С.П., Заковоротного О.Ю., Тихомирова Т.С. Обсяг 180 стор.
Навчальний посібник «Соціальна екологія і екологія людини» з курсу «Соціальна екологія і екологія людини» для студентів спеціальності 101 «Екологія», автор: Кривільова С.П. Обсяг 180 стор.
Навчальний посібник «Технологічні комплекси підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій» з курсу «Технологічні комплекси підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій» для студентів спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» автор: Кривільова С.П. Обсяг 160 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

11. Результати таємного голосування.
Доповідає голова лічильної комісії.

Заковоротний Олександр Юрійович